PowerBI Desktop

PowerBI Desktop je razvojno okruženje za pravljenje PowerBI izveštaja koje nudi znatno više od PowerBI servisa. Možete da preuzimate podatke iz mnogobrojnih izvora, da ih prečistite i transformišete u željene tabele, ukrštate u jedinstven model podataka, dodajete izračunate kolone i mere, pravite funkcionalne i lepe izveštaje

PCPress.rs ImageDa biste preuzeli PowerBI Desktop, potrebno je da odete na sajt PowerBI.com, a zatim da u meniju Products izaberete naziv proizvoda. Tim korakom doći ćete na stranicu s koje se on preuzima, još samo kliknete na Download i biće preuzeta 32‑bitna ili 64‑bitna verzija ove aplikacije. Imajte u vidu da se radi o proizvodu koji se i dalje razvija, a svakih mesec ili dva izlazi nova verzija sa unapređenim funkcijama, pa ako želite da uvek koristite aktuelnu verziju, tu stranicu često ćete posećivati. Čekanje se uglavnom isplati!

Prvi pogled

Proces instalacije podseća na onaj kod uobičajene Windows aplikacije. Nakon što se završi, PowerBI Desktop pokrenućete pomoću njegove ikone i otvoriće se radno okruženje koje se malo razlikuje od onog kod PowerBI servisa. Razlika je posledica činjenice da se PowerBI Desktop koristi isključivo za razvoj izveštaja, pa nećete imati uobičajeni pogled na setove podatka ili izveštajne table (dahsboard).

Pročitajte i:  Ultimativna pretraga: Excel funkcija XLOOKUP

S leve strane prozora nalazi se tamnosivi meni s tri ikone koje se, odozgo nadole, zovu: Report, Data, Relationships. Klikom na neku od njih prelazimo u režim za kreiranje izveštaja, pogled na tabele s podacima i kreiranje izveštajnih dimenzija, ili pogled za kreiranje i modifikovanje veza između tabela. U centralnom delu prozora nalazi se „platno“ na kome kreiramo izveštaje ili gledamo podatke u povezanim tabelama, kreiramo veze između njih, izračunate kolone, mere… Sve zavisi od toga šta radimo.

S desne strane su dva panela koja smo mogli da sretnemo i u PowerBI servisu: Visualizations i Fields. Prvi sadrži paletu objekata za vizuelizaciju podataka – visual‑a, a to su različite vrste grafikona, mapa, tabela, slajsera, a drugi spisak svih povezanih tabela sa izveštajnim dimenzijama (kolone, izračunate kolone, mere) na osnovu kojih pravimo izveštaje.

Na više stranica

PowerBI Desktop nudi mogućnost pravljenja izveštaja na više stranica. Navigacija se vrši na sličan način kao u Excel‑u, pri dnu prozora nalazi se panel u kome možete da vidite sve postojeće stranice. Takođe, na istom mestu, možete lako da dodajete nove stranice, menjate im ime ili ih brišete. S gornje strane prozora nalaze se tri trake alata: Home, View i Modeling. One sadrže dodatne opcije za pravljenje PowerBI izveštaja. U Home traci alata su najčešće korišćene opcije, View sadrži opcije u vezi s pogledom na izveštaje i prilagođavanja okruženja uređaja na kojima se izveštaji gledaju, dok Modeling uglavnom ima opcije koje se koriste radi dodavanja i formatiranja mera, kreiranja uloga i grupa. U zavisnosti od toga šta budete radili, mogu se pojaviti i dodatne, kontekstne trake alata, koje sadrže opcije s novim mogućnostima za rad.

Pročitajte i:  Formule za primenu Excel uslovnog formatiranja

U Home traci alata nalaze se ikone Solutions Templates i Partner Showcase. One vas vode ka stranicama gde možete da pretražujete predloške gotovih partnerskih rešenja. PowerBI Desktop nadmašuje konkurenciju u tome što ima mnoštvo konektora ka izvorima „velikih podataka“ (Big Data). Na ovim stranicama možete da nađete već gotova rešenja za povezivanje sa servisima kao što su Facebook, Twitter itd.

Kada najzad završite izveštaj, klikom na ikonu Publish možete da ga objavite na PowerBI servisu. Program će vam ponuditi da se prijavite na servis, ukoliko to niste ranije učinili, da se ulogujete kao i da izaberete workspace gde želite da ovaj izveštaj bude publikovan.

Slavko „Sam Le Chef“ Vujnović

(Objavljeno u PC#252)

Facebook komentari: