BIZIT 23

Prednosti interaktivne nastave

Tradicionalni oblik nastave, u kome je predavanje centralni deo procesa, zamenjuje se efikasnijim oblicima učenja. Jedno od multimedijalnih didaktičkih sredstava je prenosiva interaktivna tabla FBIWB 2700, uz upotrebu obrazovnih prezentacionih softvera MozaBook i MozaWeb.

U tradicionalnoj nastavi najzastupljeniji je frontalni oblik rada s naglašenom predavačkom funkcijom nastavnika, što ne ostavlja dovoljno prostora za interakciju učenika, niti vremena za samostalne aktivnosti u funkciji boljeg usvajanja nastavnih sadržaja.

Istraživanja pokazuju da upotreba informacionih tehnologija i obrazovnih softvera omogućava bolju kontrolu i upravljanje procesom nastave i učenja, putem stalne povratne veze koja ima jaku podsticajnu i motivacionu ulogu. Njihova upotreba pogoduje razvoju apstraktnog mišljenja i omogućava plansko napredovanje u procesu sticanja znanja.

Prenosiva interaktivna tabla FBIWB 2700

Prenosiva interaktivna tabla je multimedijalno didaktičko sredstvo koje objedinjuje računar, projektor i projekcionu površinu u jedan uređaj. Zbog svoje lake prenosivosti, ona pruža mogućnost da svaku prostoriju pretvori u multimedijalnu učionicu. Ovaj sistem omogućava da bilo koja površina u učionici, bilo da je reč o beloj tabli ili zidu, postane velika osetljiva interaktivna površina. FBIWB 2700 se sastoji od interaktivnog uređaja, elektronske olovke i prezentera i omogućava interakciju na projektovanoj površini.

PCPress.rs ImagePrenosiva interaktivna tabla FBIWB 2700 je uređaj malih dimenzija, a neverovatno velikih mogućnosti. Broj jedan je na tržištu u svojoj kategoriji i ima funkcionalnu primenu u nastavi. Koristi se za realizaciju nastavnog gradiva, izvođenje različitih simulacija i testiranja učenika, video‑prezentacija, izveštaja, vojne obuke, za obuke u auto‑školama, obrazovanje i časove na daljinu, za učenje stranih jezika, medicinske konsultacije i slično. Interaktivna tabla FBIWB 2700 pripada visokoj tehnologiji, jednostavna je za upotrebu i kalibraciju. Odlikuju je jednostavnost montaže, prenosivost i visok stepen preciznosti. Koristi se na svim vrstama projekcionih podloga (bela tabla, zid, projekciono platno itd.). Zbog svoje lake montaže i kalibracije ne zahteva visok nivo informatičke pismenosti. Radi po principu infracrvenog pozicioniranja, kao i veliki broj drugih interaktivnih tabli. Aktivna radna površina je do 150 inča, a rezolucija 5000×4000. Povezuje se s računarom pomoću USB priključka i podržava operativne sisteme od Windows‑a XP/2003/Vista/Win7 i nadalje. Posle startovanja bazične softverske podrške koja omogućava rad sistema, može se koristiti bilo koji softver. Zbog svojih performansi, idealna je za primenu u školi jer svaku učionicu može vrlo brzo da pretvori u multimedijalno okruženje.

Primena ovog modela interaktivne table može u velikoj meri da unapredi kvalitet nastave jer se postižu veća motivacija i aktivnija uloga učenika na času. Omogućava jak vizuelni doživljaj i angažovanje svih čula u procesu sticanja novih znanja i razvoja kreativnosti. Može se koristiti u svim nastavnim predmetima, za prezentovanje pripremljenih sadržaja, interaktivnih  prezentacija koje sadrže tekst, slike, animacije, audio i video elemente, kao i za proveravanje stečenih veština. Omogućava prikaz video‑zapisa različitih formata i fotografija u visokoj rezoluciji i uređivanje dokumenata primenom različitih softverskih aplikacija.

PCPress.rs ImageSvojim karakteristikama ona, između ostalog, omogućava uređivanje dokumenata na licu mesta primenom različitih softverskih aplikacija. Korišćenje interaktivne table ima jak vizuelni efekat i pomaže bržem i jednostavnijem shvatanju kao i jednostavnijem pamćenju informacija. Nastavnik se više orijentiše na standarde postignuća učenika i samim tim pomaže im da napreduju u skladu sa sopstvenim tempom razvoja i razvojnim potrebama. Pozitivne strane korišćenja interaktivne table u radu na času su: obezbeđivanje dugotrajnije pažnje učenika, podsticanje na učenje i razvijanje umnih i drugih sposobnosti, olakšavanje primene interaktivnih vežbi, više mogućnosti za interakciju i diskusiju u razredu. Prenosiva interaktivna tabla pruža mogućnosti za višestruku upotrebu jednog nastavnog materijala.

Obrazovni prezentacioni softveri MozaBook i MozaWeb

Poslednjih godina sve više se radi na usavršavanju i osavremenjivanju nastavnog procesa na svim nivoima obrazovanja. Jedan od najkompleksnijih i najefikasnijih puteva, uz uvažavanje metodičkih i didaktičkih principa, jeste upotreba obrazovnih softvera. Softverski modeli vode ka unapređenju procesa nastave, efekasnijem učenju i pamćenju kod učenika, kao i primeni novostečenih znanja u svakodnevnim životnim situacijama.

MozaBook i MozaWeb najsavremeniji su obrazovni prezentacioni softveri i platforme za učenje danas u svetu. Oni daju mogućnost nastavnicima da za kratko vreme naprave spektakularne prezentacije, koristeći bazu od preko hiljadu 3D modela, audio‑vizuelnih zapisa, ilustracija, simulacija, eksperimenata i pametnih alata. Zanimljivi interaktivni sadržaji i ugrađene aplikacije za razvoj veština doprinose lakšoj i boljoj obradi nastavnog gradiva. Izrađeni su na osnovu istraživanja potrebe nastavnika da koriste softver koji je: fleksibilan, svestran, višejezičan, multikulturalan, jednostavan za rukovanje i sa izraženom socijalnom funkcijom. Na osnovu toga može se reći da su MozaBook i MozaWeb prezentacioni softveri koji po svom kvalitetu, sadržajima i performansama umnogome odskaču od odstalih obrazovnih softvera tog tipa. Jednako se mogu koristiti na interaktivnoj tabli, kao i na običnom računaru. Korisnički interfejs inteligentno se prilagođava parametrima upotrebljenog alata. Ugrađene aplikacije, obrazovni video‑snimci, interaktivni 3D modeli i njihove naracije dostupni su na 24 svetska jezika. Ima izraženu socijalnu ulogu jer se sadržaji elektronskih udžbenika, svezaka i radnih listova mogu podeliti kako na nivou škole, tako i sa svima onima koji koriste ove softvere. Pomoću ovih softvera možete bilo koji dokument u PDF ili PPT formatu pretvoriti u digitalne publikacije, koje kasnije možete da koristite na interaktivan način i dopunjujete slikama, obrazovnim video‑snimcima, interaktivnim 3D modelima i zadacima. Jednom korišćena prezentacija može se upotrebljavati više puta i po potrebi menjati, pri čemu i ne treba posebno napominjati uštedu štampanog materijala i resursa.

Softveri dozvoljavaju i postavljanje zadataka i učenja na daljinu. Pružaju mogućnost tematskog planiranja ili korelacije većeg broja predmeta i oblasti u jednoj nastavnoj temi i odgovaraju svim nastavnim predmetima i oblastima. Mogu da se koriste i kao pomoćna sredstva u nastavi jer putem igrica i pametnih alata omogućavaju deci s razvojnim poteškoćama savladavanje određenih veština koje su neophodne za samostalni život. Učenicima školskog uzrasta pomažu u razvijanju radnih navika, samostalnosti, memorije, mašte, sposobnosti uviđanja, rešavanja problema i stvaralačkog potencijala. Nastavnik veoma jednostavno na kraju svakog časa može putem interaktivnih testova da proveri nivo stečenog znanja i naučenog gradiva. Rad sa ovim softverima koncipiran je kao nadogradnja teorijskog i enciklopedijskog školskog znanja, povezujući ih sa stvarnim životom.

Informaciono‑komunikacione tehnologije postale su sastavni deo naših života i obrazovanja. Zbog toga obrazovne ustanove prolaze kroz velike promene. Savremena nastava teško se može zamisliti bez upotrebe multimedijalnih didaktičkih sredstava.

Njihova primena omogućava lakše razumevanje i savladavanje nastavnog gradiva, a upotreba multimedijalnih didaktičkih sredstava, kao što su interaktivna tabla FBIWB 2700 i obrazovni softveri MozaBook i MozaWeb, olakšavaju puteve sticanja znanja i mišljenja. Ovakva nastava ostavlja nastavniku više prostora za vaspitni rad, inovaciju i praćenje individualnih postignuća učenika.

www.akademijafilipovic.com

Msc. oec. Bratislav Filipović, dipl. pedagog Bojan Grujić

(Objavljeno u PC#241)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,