Preokret na listi najprofitabilnijih kompanija u Srbiji

Prema rang listi objavljenoj u godišnjoj ediciji BIZNIS TOP 2019/20 u izdanju ekonomskog mesečnika Biznis i finansije, Naftna industrija Srbije je bila najuspešnija kompanija u 2019. godini, sa značajno većom dobiti od ostalih. Kompanija Ziđin Bor Koper, koja je bila najprofitabilnija u 2018. godini, zabeležila je u 2019. najveći pad dobiti i zauzela neslavno prvo mesto prema ukupnom gubitku.

PCPress.rs Image

Sto najvećih kompanija u Srbiji je dočekalo korona krizu sa prošlogodišnjom dobiti koja je bila za preko 45% manja u poređenju sa godinom ranije. Usluge, koje su lane bile najzaslužnije za privredni rast, u 2020. su bile najveće žrtve pandemije i najnegativnije će uticati na ovogodišnje rezultate privrede. Skoro svi proizvodni sektori su u padu, a jedini izvesni dobitnik korona krize u ovoj godini je farmaceutska industrija, ističe se u ediciji BIZNIS TOP.

Godišnja edicija magazina Biznis i finansije objavljuje rang liste 150 najvećih preduzeća u Srbiji u 2019/20. godini, prema ostvarenoj dobiti i po poslovnom prihodu, kao i rang liste po okruzima prema ostvarenoj dobiti i poslovnim prihodima, a na osnovu podataka Agencije za privredne registre (APR).

Srpska privreda neposredno pre pandemije

Privreda u Srbiji je prema podacima Agencije za privredene registre (APR), u 2019. godini ostvarila ukupno 11.664.688 miliona dinara prihoda, što je rast od 8,2% u poređenju s godinom ranije, pri čemu je sto najve- ćih kompanija uvećalo prihode za 9,3%. Nasuprot rastu prihoda, ostvarena dobit na nivou cele privrede od

391.239 miliona dinara je bila manja za 12,8%, dok je sto najvećih kompanija umanjilo dobit za čak 45,3% u odnosu na prošlogodišnju. Neto gubitak najvećih sto preduzeća u iznosu od 35.709 miliona dinara ostao je na nivou 2018. godine, dok je njihov kumulirani gubitak opao za 9,1% i iznosi 656.798 miliona dinara.

Pročitajte i:  Kanada uzima pet procenata od prihoda streaming platformi

Među posmatranih sto kompanija, samo je jedno srednje i jedno mikro preduzeće, a sektorski preovlađuju trgovina, prehrambena industrija i proizvodnja električne energije i gasa.

Pet najprofitabilnijih preduzeća u 2019.

Vodećih pet kompanija prema neto dobitku ostvarilo je preko četvrtine ukupne dobiti sto najvećih preduzeća u Srbiji u 2019. godini, pri čemu je samo jedna od prošlogodišnjih pet prvoplasiranih bila i među pet najprofitabilnijih kompanija u 2018. godini.

PCPress.rs Image

To je Naftna industrija Srbije (NIS), koja je u 2018. bila na trećem mestu po ovom pokazatelju, da bi u 2019. dospela na prvo mesto sa dobiti od 17.700 miliona dinara, što je uprkos godišnjem padu od 32,1% znatno veći iznos od svih ostalih kompanija na listi sto najvećih.

Drugo mesto su zauzele Robne kuće Beograd, čiji dobitak iznosi 12.257 miliona dinara. Ovo preduzeće je posle gubitka od 4.126 miliona dinara u 2018. ostvarilo prošle godine dobit zahvaljujući otpisu kamata na kratkoročni kredit većinskog vlasnika i ove godine je, istovremeno, na devetom mestu prema ukupnom gubit- ku, koji je veći od vrednosti kapitala.

Treća je kompanija Telenor, sa zaradom koja je godišnje porasla za 12,9%, na 10.526 miliona dinara. Če- tvoroplasirani Tigar Tajers je imao izraziti godišnji rast profitabilnosti od čak 86,9%, ostvarivši dobit od 9.025 miliona dinara.

Na petom mestu je komunalano preduzeće Energetika iz Kragujevca, koje je posle negativnog poslovanja u 2018. godini, zabeležilo dobitak od 6.784 miliona dinara u 2019. zahvaljujući smanjenju obaveza u iznosu od 7.059 miliona dinara, shodno odluci republičke vlade.

Vodećih pet po poslovnim prihodima

Pet vodećih kompanija prema poslovnim prihodima, ostvarilo je skoro četvrtinu prihoda sto najvećih pre- duzeća u Srbiji u 2019. godini.

Pročitajte i:  Comtrade Cloud: prednost u poslovanju savremenih kompanija

Kao i prethodnih godina, na prvom mestu je JP Elektroprivreda Srbije (EPS), čiji su prihodi iz osnovne delat- nosti u vrednosti od 279.637 miliona dinara uvećani za 5,9% na godišnjem nivou i čine 2,4% poslovnih prihoda cele privrede. Ipak, EPS već duži niz godina posluje s velikim gubitkom koji je u 2019. godini iznosio 119.720 miliona dinara, što je ovo javno preduzeće svrstalo na drugo mesto liste najvećih gubitaša.

PCPress.rs Image

Drugoplasirana je Naftna industrija Srbije (NIS), s prihodima od 245.289 miliona dinara, koji su bili manji za 5,1% nego godinu ranije, prvenstveno zbog smanjenog obima prometa i volatilnosti cene nafte. Na trećem mestu je maloprodajni lanac Deleze Srbija, koji je uvećao prihode iz primarne delatnosti za 4,4%, na 104.869 miliona dinara.

Najveći rast poslovnih prihoda među prvom petorkom zabeležio je četvoroplasirani Tigar Tajers, koji je lane uvećao prihode za 27,5%, na 103.463 miliona dinara, najviše zahvaljujući prodaji na stranim tržištima. Na pe- tom mestu je još jedno javno preduzeće, Srbijagas, koje je uvećalo prihode za 15,4%, na 91.487 miliona dinara, a koje se prošle godine izdvojilo i po uvećanju imovine i kapitala.

Od najprofitabilnije kompanije do najvećeg gubitaša

Najveći pad dobitka je zabeležilo preduzeće Ziđin Bor Koper, koje je u 2018. bilo vodeće na listi sa zaradom od 90.053 miliona dinara, a lane tek na 18. mestu sa dobiti od 3.267 miliona dinara.

Najveći neto gubitaš (16.906 miliona dinara) u 2019. bila je Železara Smederevo u stečaju, a među prvih pet prema neto gubitku su i JP Putevi Srbije (16.853 miliona dinara), PKB (9.590 miliona dinara), Rudnap Grupa u stečaju (9.428 miliona dinara) i Novi Sad Gas (8.399 miliona dinara).

Pročitajte i:  Scatter i Bubble grafikoni u Excel izveštajima

Prema ukupnom gubitku na kraju 2019. godine, na prvom mestu je Ziđin Bor Koper, čiji je gubitak od 126.079 miliona dinara veći za 29,2% u odnosu na 2018. godinu i predstavlja 3,6% ukupnog prošlogodišnjeg gubitka privrede.

Privreda u korona godini: pad, pad i poneki blag oporavak

Prošlogodišnje privredne zvezde, sektor usluga koji je predvodio privredni rast, ove godine se preobratio u najveću žrtvu pandemije korona virusa. Prema izveštaju o tekućim makroekonomskim kretanjima koji je Ministarstvo finansija objavilo u septembru ove godine, usluge će najnegativnije uticati na ukupne privredne aktivnosti u 2020. godini, pre svega zbog gubitaka u turizmu, transportu, ali i u delatnostima kao što su zaba- va i rekreacija, navodi se u godišnjoj ediciji BIZNIS TOP.

PCPress.rs Image

U Ministarstvu finansija očekuju i pad svih proizvodnih sektora, osim poljoprivrede. Industrija koja je još uvek suočena sa smanjenjem spoljne tražnje a jedno vreme je imala probleme i zbog poremećenih lanaca snabdevanja, takođe će negativno uticati na rast privrede. Ovakva procena se posebno odnosi na izvozno orjentisane delatnosti, poput automobilske, gumarske i industrije proizvodnje osnovnih metala, dok će se na delatnosti sa značajnom domaćom komponentom, poput prehrambene, manje odraziti posledice pandemije, navodi se u godišnjoj ediciji časopisa Biznis i finansije.

U ediciji BIZNIS TOP 2019/20 objavljene su najaktuelnije analize i prognoze o uticaju korona krize na poslovanje 16 vodećih sektora u Srbiji, mereno njihovim učešćem u bruto društvenom proizvodu (BDP) Srbije i na osnovu uticaja koji imaju na ukupne rezultate domaće privrede.

Facebook komentari: