Prezentacija digitalizacije usluga Privredne komore Srbije

Privredna komora Srbije prezentovala je 6. septembra 2016. godine, digitalizovane servise određenih setova svojih usluga privredi, zahvaljujući novom informacionom sistemu, radi olakšavanja poslovanja privrednicima.

vesti-privredna-komora-logo640x480.jpgMarko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije predstavio je projekat digitalizacije postojećih i razvoj novih onlajn servisa Privredne komore Srbije, koji će značajno uštedeti novac i vreme privrednika i povećati efikasnost poslovanja kompanija.

Prezentaciji digitalizovanih usluga prisustvovala je i Ana Brnabić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, koja se obratila prisutnima i između ostalog najavila novi i svež zamah u daljem razvoju, pre svega eUprave, kao i Aksel Ditman, ambasador Nemačke u Srbiji i gospodin Miroljub Aleksić, predsednik Alko grupe.

Novi set elektronskih usluga na sajtu https://usluge.pks.rs/#/home obuhvataju:

– Potvrde, uverenja i mišljenja za poslovanje u Srbiji (7 potvrda, uverenja i mišljenja)

– Izdavanje i overa izvozno-uvoznih dokumenata (8 uverenja i dodatno overa uvozno-izvoznih dokumenata)

–  Sertifikati (izdavanje sertifikata, npr. Excellent SME)

–  Kompletna carinska tarifa u elektronskoj formi

Jedina primedba na ovaj process je da na linku PKS-a nema (prepoznatljivog) linka za eUsluge PKS-a, a preporuka je da se otvori i stranica za pomoć privredi u pogledu ulaska u Četvrtu industisku revoluciju u Srbiji – Industrija 4.0.0

Ovog puta, na neki način odgovornost za dalji napredak leži in a privredi i privrednicima, koje je PKS pozvala da sve svoje primedbe, predloge i komentare u pogledu funkcionisanja i daljeg razvoje eUsluga PKS-a šalju u kontinuitetu PKS, a da će PKS na sve to promptno odgovarati. Odziv privrede će biti vrlo interesantan, pre svega u pogledu zrelosti i razumevanja upotrebe digitalnih tehnologija u poslovanju!!!

Aleksandar Vukalović

Facebook komentari:
PC Press Studio

Tagovi: ,