Zebra

Prezentacija monografije ”Privatna bezbednost – pravna i socijalna dimenzija”

Privredna komora Beograda u saradnji sa Srpskom asocijacijom menadžera korporativne bezbednosti i Inovacionim centrom Fakulteta bezbednosti u Beogradu, organizuje i poziva Vas da uzmete učešće u okviru stručnog skupa – prezentacije naučne monografija na temu: “Privatna bezbednost-pravna i socijalna dimenzija” 

LOGO pkbPrezentacija će biti realizovana u četvrtak, 12. maja 2016. godine, u Privrednoj komori Beograda, sala 4a, u 10:00 časova, prema satnici programa iz priloga.
Prezentaciju stručne literature izvršiće njen autor dr Dejan Labović, Vojnobezbednosna agencija Ministarstva odbrane Republike Srbije.
Monografija dr Dejana Labovića strukturisana je  tako da obuhvata pet osnovnih tematskih celina:

  • osnovne kategorije privatne bezbednosti;
  • funkcionalna i etiloška dimenzija privatne bezbednosti;
  • pravni aspekti privatne bezbednosti;
  • komparativni prikaz organizacije privatne bezbednosti u stranim državama i
  • organizacija privatne bezbednosti na području Republike Srbije.

Skup je namenjen izvršnom menadžmentu, menadžerima i rukovodiocima službi korporativne bezbednosti, pripradnicima sektora privatne bezbednosti, odnosno svima koji su na bilo koji način povezani sa bezbednosnim poslovima u kompanijama. Podjednaku korist od ovog rukopisa imaće pravna lica i preduzetnici registrovani za poslove privatnog obezbeđenja i detektivsku delatnost, kao i aktuelni i potencijalni korisnici privatnih bezbednosnih usluga.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,