Priprema IT infrastrukture za 5G

Danas svi strimuju sve. Dostupno je sve više sadržaja za prenos i niko ne želi da ih čeka. Sve veći zahtevi za podacima visokog kvaliteta, velikih brzina i na bilo kom mestu, predstavljaju izazov s kojim se telekomunikacioni provajderi moraju suočiti. Da li će postojeća IT infrastruktura biti dovoljna da podrži dolazak 5G tehnologije i njenu primenu?

PCPress.rs Image

Količina podataka koja se generiše i obrađuje u celom svetu, u konstantnom je porastu kao posledica digitalne transformacije. Istovremeno, i digitalna transformacija je postala moguća zahvaljujući razvoju novih tehnologija i pojave pametnih uređaja i sistema koji generišu podatke.

„Poplava“ podataka sama za sebe ne znači puno, ukoliko podaci ne mogu da budu preneseni, obrađeni i iskorišćeni u predviđenom roku. Takav eksponencijalni porast količine podataka na globalnom nivou neće biti moguće obrađivati i prenositi pomoću dosadašnje infrastrukture zbog limita u kapacitetima i brzinama prenosa.

Za dalji razvoj digitalne transformacije i novih servisa neophodni su nam novi sistemi prenosa većih kapaciteta. Jedna od novih tehnologija prenosa podataka, koja će imati najveći uticaj i doprinos, jeste sistem mobilnog prenosa podataka pete generacije, po čemu se skraćeno zove 5G.

PCPress.rs Image

Peta generacija

5G mreža mobilnih komunikacija je relativno skoro predstavljena i očekuje se da unese revoluciju u mobilno iskustvo za sve nas tako što će nadmašiti najbolje bežične mreže koje su trenutno na tržištu. 5G kombinuje mnogo veće brzine prenosa podataka i povećane kapacitete sa znatno nižom latencijom (kašnjenjem signala), skraćujući vreme učitavanja stranica na samo jednu milisekundu. 5G mreže biće novi pokretač na tržištu telekomunikacija, jer se predviđa da će pružati brzine prenosa podataka od više gigabita u jednoj sekundi, što će stvoriti uslove za razvoj brojnih, do sada nazamislivih mogućnosti.

Pročitajte i:  Potpuno očekivano, Mozilla uklanja FTP iz Firefoxa

PCPress.rs Image

Razvoj 5G tehnologije poklapa se sa ekspanzijom pametnih uređaja i sistema koji su povezani sa Internetom stvari (IoT). 5G mreža podržaće ekspanziju IoT uređaja, olakšavajući upotrebu raznih senzora u kući, fabrikama i skladištima. Upravljaće industrijskim robotima i omogućiće komunikaciju između mašina, olakšaće upravljanje u pametnim gradovima, biće ključna za napredne striming usluge, a pogotovo će biti značajna za autonomna vozila, koja su trenutno tek u povoju. Za bržu obradu ovih velikih količina podataka, biće potrebne nove antene, uređaji i aplikacije. Pored povećanja količine podataka, kako bi usluge uopšte funkcionisale, biće neophodno i da podaci budu obrađivani u realnom vremenu, tj. postojaće potreba za edge računarstvom za mobilne uređaje.

5G i EDGE simbioza

Uvođenje 5G mreže mobilnih komunikacija i značajan porast podataka koji će morati da se obrade, uskladište i distribuiraju, imaće veliki uticaj na sektor IT infrastrukture. Šta bi trebalo menadžeri data centara da rade kako bi se pripremili na vreme?

Zbog upotrebe kraćih talasa za prenos podataka, bazne stanice mobilnih provajdera biće kratkog dometa, a pokrivenost 5G signalom u početku neće biti dostupna na većim teritorijama. Uvođenje 5G signala verovatno će početi u većim gradovima, a zatim će se postepeno širiti dalje i na ruralna područja. I pored postepenog uvođenja, menadžeri IT infrastrukture svakako treba da budu spremni za ono što će uslediti, a to je talas veće količine podataka koja će biti obrađivana i skladištena u cloud‑u. Uz to, data centri će takođe morati da podrže nisku latenciju koju omogućava 5G kako bi se na što bolji način iskoristio potencijal brzih usluga i omogućio korisnicima trenutni pristup konstantnom protoku.

Pročitajte i:  Windows 11 otežava prelazak sa Edge-a na alternativne browser-e

PCPress.rs Image

Postojeća infrastruktura mobilnog prenosa podataka, zbog svoje centralizovanosti i udaljenosti data centara, neće moći da omogući obradu podataka u realnom vremenu, npr. za potrebe autonomnih vozila. Kada se analiziraju podaci koje uređaji generišu, vidimo da nisu svi bitni za obradu u realnom vremenu, što znači da će se deo podataka i dalje slati u centralne data centre. Za podatke kojima je potrebna obrada u realnom vremenu, biće neophodno da se IT infrastruktura maksimalno približi izvoru podataka, tj. na samu ivicu IT infrastrukture. Odatle i naziv EDGE.

Za podatke koji se obrađuju u realnom vremenu, biće neophodno da se IT infrastruktura maksimalno približi izvoru podataka

Neki od ovih pritisaka na postojeću infrastrukturu mogu se ublažiti decentralizacijom IT infrastrukture kroz ekspanziju na manje lokalne EDGE data centre. Prednost EDGE obrade podataka jeste u tome što pruža računarske resurse na obodu određene mreže, omogućavajući obradu podataka na izvoru, čime se postiže mala latencija dok se istovremeno podržava rad aplikacija u realnom vremenu koje su potrebne za rad sistema. EDGE data centri pritom zadržavaju konekciju sa cloud‑om, a cloud se u tom slučaju brine za manje vremenski zavisne analize podataka.

Pročitajte i:  Milioni bi mogli biti blokirani iz Word, Outlook i Powerpoint programa ovog meseca

Bilo gde i koliko treba

Izazov u implementaciji EDGE infrastrukture jeste u tome što je na svakoj decentralizovanoj lokaciji neophodno postići visok stepen bezbednosti i ambijentalnih uslova za rad kritične IT opreme, što podrazumeva velike investicije u prateću infrastrukturu. A da li zaista mora da bude tako?

PCPress.rs Image

Vesimpex može da vam pomogne u uspostavljanju EDGE fizičke infrastrukture zahvaljujući vrhunskim i standardizovanim Rittal EDGE rešenjima koja su uz to skalabilna i modularna zbog čega mogu odgovoriti na svaki zahtev po pitanju kapaciteta. EDGE rešenja se konfigurišu sa svim potrebnim elementima fizičke IT infrastrukture napajanja, klimatizacije, PP zaštite i monitoringa, bez obzira na prostor u kom se nalaze i, kao takva, nalaze svoju primenu i van EDGE koncepta kao primarni ili DRS data centri.

Dodatno, sva EDGE rešenja pružaju visok nivo zaštite opreme od okruženja te se mogu smestiti na skoro svaku lokaciju, bez potrebe za investiranjem u objekat, čime se postižu uštede i brza implementacija. Na ovaj način se klijentima omogućava da realizuju svoje potrebe za kompletnom EDGE IT infrastrukturom na jednom mestu, čime se olakšava i ubrzava realizacija projekata.

Korisna adresa: Vesimpex.rs

Facebook komentari:

Tagovi: , , , , ,

One thought on “Priprema IT infrastrukture za 5G

  • 17. March 2020. at 20:49
    Permalink

    Tehnoloski napredak na nivou stripa “Alan Ford”

Comments are closed.