Prvi piratski hacklab

PCPress.rs Image
Hacklab u Zagrebu

Piratska partija Srbije u petak 1. aprila sa početkom u 14h u Kulturnom centru “Grad” organizuje prvu u nizu otvorenih radionica koje imaju za cilj da približe snagu interneta običnim korisnicima.

Internet danas otvara mogućnost da informacije ne budu kontrolisane čime se potpuno izbegava uticaj na objektivnost medija. Ovakva nova postavka je u interesu svima, građanima, ali i medijima. Mediji se danas suočavaju sa velikim pritiscima korporacijskih, političkih i drugih interesnih grupa i danas postoje alati kojima je moguće izbeći ih.

Na radionici će biti predstavljeni internet alati koji su korišćeni u revolucijama u Tunisu, Egiptu i Libiji. Važno je istaći da su pomenuti alati jako korisni i za svakodnevnu komunikaciju na internetu, s jedne strane, dok s druge doprinose razvoju građanskog novinarstva.

Demonstriraćemo alate za zajedničko uređivanje teksta, glasovnu komunikaciju i organizaciju događaja. Svi alati su bazirani na open source rešenjima što je od izuzetnog značaja jer su napravljeni od strane građana i nisu komercijalna rešenja. Etherpad koncept za zajedničko uređivanje teksta omogućava pisanje više korisnika u isto vreme, kompatibilan je sa svim komercijalnim i popularnim rešenjima i pored teksta omogućava ćaskanje. Mumble serveri su sličan koncept kao popularni Skype sa bitnom razlikom da je open source i zanimljivo je da ga piratske partije iz celog sveta na nedeljnoj bazi i dalje koriste za koordinaciju wikileaks podrške i za komunikaciju sa aktivistima u severnoj Africi i bliskom istoku. Naravno, Facebook i Twitter su spona ka najširim narodnim masama i praktično kroz njih se objavljuje sve što je urađeno na ovim open source alatima.

Zahvaljujući internetu uključiće se iskusni aktivisti iz Katalonije i direktno demonstrirati mehanizme kako se sve to zapravo radi. Ovo je prva od radionica kojom želimo da osposobimo korisnike da iskoriste sve realne potencijale interneta kako bi se slobodna reč kao takva prenela u javnost.

Facebook komentari: