Zebra

Ra­dni dan

Naš MikroTik ru­ter se da­nas baš na­ra­dio – prvo je po­me­rio vre­me za se­kund una­pred, a on­da ga vra­tio za se­kund una­zad!

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,