Razvijen novi modul predajnika za 6G mrežu

Novi model predajnika za 6G mrežu beleži do sada najveću brzinu prenosa podataka.

PCPress.rs Image

NTT Corporation je razvila novi model predajnika 6G mreže, koji je predstavljen u San Dijegu na Međunarodnom mikrotalasnom simpozijumu 2023. Reč je o prvom svetskom bežičnom prenosu podataka sa snopom u opsegu od 300 GHz. Nova tehnologija pruža prenos podataka ultra kapaciteta do mobilnih prijemnika. 

Novi modul opsega od 300 GHz pruža postizanje ultra brze bežične veze. Širok fekventni opseg je značajna prednost u odnosu na do sada poznate modele. Nedostatak modela je gubitak putanje tokom širenja signala kroz svemir. Istraživači trenutno rade na tehnologiji formiranja zraka koja fokusira i usmerava radio energiju ka predviđenom prijemnom uređaju.

U kontekstu 5G bežičnih sistema koji koriste radio talase u opsezima od 28 GHz i 39 GHz formiranje snopa je uspešno implemetirano korišćenjem CMOS integrisanih kola. Međutim opseg od 300 GHz zahteva veću izlaznu snagu. Kako bi se prevazišlo ovo ograničenje, predlaže se kombinovanje CMOS – IC sa III – V koji poseduju velike izlazne snage.

Očekuje se da će 6G mreža postaviti uređaje za mobilnu komunikaciju na kratkim udaljenostima. Za sada je NTT razvio tehnologiju koja obećava primenu ovih uređaja.

Izvor: techbusinessnews.com.au

Facebook komentari: