ASUS ROG Flow

Rešenje u skladu s potrebama

Razvoj poslovnog softvera po meri korisnika je investicija koja može višestruko da se isplati. Zašto je to tako, otkriva nam Vladimir Živković iz kompanije Envii – solutions.

pcbiz 11Izbor poslovnog softverskog rešenja je ozbiljna odluka. Na tržištu postoji veliki broj već gotovih rešenja koja uz manja ili veća podešavanja mogu ispuniti svoj zadatak. Ali da bi poslovni softver u punoj merio ispunio svoju ulogu – bolje je obezbediti rešenje koje će u potpunosti biti u skladu potrebama poslovanja.

Zašto je to tako, otkriva nam Vladimir Živković iz kompanije Envii – solutions: „Može se razviti rešenje koje direktno zadovoljava potrebe korisnika, radi na način na koji korisnik želi i posao za koje je pripremljeno uvek će raditi na vrhunskom nivou.“

Gotova rešenja uvek zahtevaju dorade i mada početna investicija deluje kao da je niža, na kraju procesa korisnik može ustanoviti da je platio više nego da je u startu krenuo s razvojem sopstvenog softvera. Pored toga, koliko god da se radilo na promenama i doradama gotovog rešenja, ono nikad ne može biti prilagođeno poslovnim potrebama u meri u kojoj to može rešenje razvijeno po meri korisnika.

S druge strane, jednom završen softver razvija se u skladu s potrebama korisnika, njegov život tu ne prestaje. Proširenje funkcionalnosti, dopune postojećih modula, izmene u načinu rada (zbog internih ili eksternih razloga)… sve to se lako i brzo realizuje. Pritom nema veze da li se menja srž programskog rešenja ili se nadograđuju funkcionalnosti, svi elementi su promenljivi, dok je kod prilagođenih rešenja njegova zajednička srž gotovo uvek fiksna i nepromenjiva.

Faze u razvoju rešenja

U razgovoru s Vladimirom Živkovićem saznajemo kroz koje faze prolazi proces pripreme rešenja po meri korisnika. Najpre se prikupljaju raznovrsne informacije o potencijalnom korisniku – koja je delatnost kompanije, čime se sve bavi, na koji način radi… Sve te informacije su neophodne za što kvalitetnije sprovođenje druge faze. Tada se razgovara sa top-menadžmentom kompanije, kao i s direktorima različitih sektora. Ukoliko se proceni da je neophodno, sledi i razgovor sa zaposlenima na nižim pozicijama.

Tada se sagledaju svi poslovni procesi koji se u kompaniji odvijaju, kao i načini obavljanja pojedinih poslova. Gleda se i na koji način se koristi postojeći softver – da bi se razvojem novog rešenja obezbedilo da s te strane korisnicima bude što lakše. Nakon ove faze, Envii svojim klijentima daje i preporuke za izmene procesa koji uz novo softversko rešenje mogu biti efikasnije i ekonomičnije rešeni.

Pre početka razvoja novog rešenja, priprema se FRD – dokument sa opisom svih neophodnih funkcionalnosti softverskog rešenja koji sadrži specifikacije šta sve i na koji način novo rešenje treba da radi. Često se u ovoj fazi definišu i dodatne funkcionalnosti, a nakon usvajanja dokumenta, procenjuje se vreme neophodno za izradu rešenja i pristupa realizaciji.

Ukoliko se novim rešenjem menja postojeće, definiše se da li će migracija biti realizovana po fazama ili će se sve obaviti u jednom dahu. Pravi se i kompletan plan migracije da bi sve ranije prikupljene podatke korisnik imao i u novom programskom okruženju.

Nakon završetka rešenja, sledi njegovo testiranje i obuka korisnika. U kompaniji Envii vole da povežu ova dva zadatka u jednu celinu, prvenstveno jer je korisnicima lakše da nauče da rade u novom softveru ako pritom koriste podatke s kojima se i inače sreću u svakodnevnom radu. Obuka se može organizovati po sektorima ili se održati samo za direktore sektora, koji će potom obučiti svoje timove.

Spremni za rad

Nakon što se implementacija novog rešenja završi, Envii – solutions svojim klijentima preporučuje da neko vreme koriste novi i stari softver paralelno. Ili, ako to nije u potpunosti moguće, da to rade s jednim delom podataka. Na kraju dvonedeljnog perioda paralelnog rada lako se proverava da li se podaci poklapaju – čime se dobija finalna potvrda da novo rešenje radi kako treba.

Tokom tog perioda i jedan konsultant boravi u prostorijama korisnika da bi u svakom trenutku mogao da pomogne u usvajanju načina rada u novom okruženju. A u narednom periodu, korisnici podršku mogu dobiti telefonskim putem, daljinskim pristupom njihovim računarima, a mogu tražiti i da ih konsultant poseti kad god je to potrebno.

Envii poslovna filozofija je takva da žele da isporuče rešenje kojim će korisnici biti zadovoljni, koje će za njih biti ekonomična investicija (što zavisi od delatnosti, obima posla, traženih funkcionalnosti…) koja će se brzo isplatiti i koje će kroz dugoročnu saradnju nastaviti da se razvija i proširuje novim funkcionalnostima kako bi poslovanje korisnika postajalo sve efikasnije.

www.envii.rs

Marko Herman

(Objavljeno u časopisu PC#209)

Facebook komentari:
BIZIT Seminar

Tagovi: