Rezultati istraživanja EY Preduzetnički barometar i novi ciklus programa EY Preduzetnik godine 2019 u Srbiji

Revizorsko – konsultantska kompanija EY je predstavila četvrto po redu istraživanje EY Preduzetnički barometar. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta … Continue reading Rezultati istraživanja EY Preduzetnički barometar i novi ciklus programa EY Preduzetnik godine 2019 u Srbiji