Top50 Glas publike

Roboti kao osoblje hotela

Kompletno osoblje jednog hotela čine roboti – ljudi ih samo nadgledaju. To se ne dešava u nekom SF romanu, nego u japanskom gradu Sasebo. Hotel nosi ime „Henn‑na Hotel“, što u prevodu s japanskog znači „Čudan hotel“. Ipak, takve stvari nećemo još dugo smatrati čudnim…

9_robot-garderoberHoće li roboti zameniti radnike? Sve je više primera koji ukazuju da bi ova vizija uskoro mogla postati realnost. Roboti se već dugo koriste u proizvodnji, dosta se uradilo i u oblasti medicine, a sve češće menjaju ljude u opasnim okruženjima. Stručnjaci iz oblasti robotike ističu da je cilj budućeg razvoja robota pre svega njihovo korišćenje u svakodnevnom životu, u interakciji s ljudima. Evo novog primera koji se u potpunosti uklapa u tu tendenciju – hotel čije je kompletno funkcionisanje zasnovano na robotima.

Čudan hotel

Kao što se može pretpostaviti, ideja o hotelu s robotskom poslugom nastala je u Japanu, koji je već decenijama lider u robotskoj tehnologiji. Značaj ove tehnologije prepoznala je i japanska vlada, koja je robotiku uvrstila u ključne domene budućeg razvoja Zemlje izlazećeg sunca. Mora se priznati da ideja o primeni robota u hotelima nije nova (bilo je i ranije robota recepcionera, portira, čistača…), ali ovo je prvi hotel u svetu kod koga je kompletan personal u potpunosti robotizovan.

Zapravo, učešće robota u funkcionisanju ovog hotela ostvareno je sa 90 odsto (usluge koje se pružaju gostima hotela), dok je preostalih 10 odsto ipak predviđeno za čoveka. Udeo ljudi odnosi se pre svega na obezbeđenje sigurnosti gostiju i posluge. Pomoću niza kamera oni neprekidno nadgledaju sve događaje, vodeći računa da bezbednost gostiju ne bude ni na koji način ugrožena, ali i da neodgovorni gosti ne oštete skupe robote. Jer, realizacija spretne i atraktivne robotske posluge nije nimalo jeftina.

Hotel s kiborg poslugom nazvan je Henn‑na Hotel, što u prevodu s japanskog znači „Čudan hotel“. Napravljen je u okviru kompleksa tematskog parka Huis Ten Bosch („Kuća u šumi“), u gradu Sasebo u okrugu Nagasaki. Dizajnirali su ga stručnjaci iz Instituta za industrijske nauke Univerziteta u Tokiju i kompanije Kojima. Cilj je bio, osim podrazumevanog komfora i zadovoljstava koji se pružaju gostima, realizacija futurističkog, zabavnog, ekonomičnog i jeftinog hotela.

Pročitajte i:  Pet Android aplikacija koje je Google zabranio uz upozorenje da ih odmah izbrišete

Hotel je zvanično otvoren 17. jula ove godine, a za sada je realizacija delimična – 72 sobe; tokom 2016. se planira dupliranje kapaciteta (ukupno 144 sobe). Ponuđene su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, po ceni od 7.000 jena (57 dolara) za jednokrevetnu i 9.000 jena (73 dolara) za dvokrevetnu sobu. Za uslove u Japanu to je niska cena, u boljim hotelima ona je dva do tri puta veća. Goste potpuno opslužuje posluga od deset robota – recepcionera, nosača, garderobera, sobara i čistača.

Kiborg posluga

Stru­čnja­ci iz o­blas­ti ro­bo­ti­ke is­ti­ču da je cilj bu­du­ćeg ra­zvo­ja ro­bo­ta nji­ho­vo ko­ri­šće­nje u sva­ko­dnev­nom ži­vo­tu, u in­te­rak­ci­ji s lju­dima
Stru­čnja­ci iz o­blas­ti ro­bo­ti­ke is­ti­ču da je cilj bu­du­ćeg ra­zvo­ja ro­bo­ta nji­ho­vo ko­ri­šće­nje u sva­ko­dnev­nom ži­vo­tu, u in­te­rak­ci­ji s lju­dima

Prvi susret gosta s hotelom ostvaruje se na recepciji, gde ga čekaju mali humanoid, kiborg devojka i dinosaurus. Recepcioneri gostu najpre požele dobrodošlicu, a zatim ga informišu o najvažnijim podacima o hotelskoj usluzi i prijavi. U komunikaciji su vrlo ljubazni i srdačni. Na kraju, upućuju gosta da na kompjuterskom terminalu sa ekranom osetljivim na dodir unese potrebne podatke, potvrdi rezervaciju i plati račun. Alternativno, ako gost ne želi komunikaciju s recepcionerom (što je, naravno, redak slučaj), prijavljivanje i odjavljivanje može se obaviti automatski.

Kiborg devojka – recepcioner je aktroid, koji je napravila poznata japanska robotska kompanija Kokoro. Naziv je dobila po poznatoj knjizi o tranziciji društva iz tradicionalnog u moderno. Ona razvija aktroide od 2003. godine – to su humanoidni roboti modelirani po uzoru na manire i izgled mlade Japanke. Mimikom podržavaju ponašanje ljudi – disanje i treptanje očima. Tečno govore japanski, kineski, korejski i engleski jezik. Pritom znaju kako da sa sagovornikom uspostave prijateljski kontakt i usklade ton i gestikulaciju sa sadržajem onoga što govore.

Pročitajte i:  Google - nove funkcije dolaze u starije verzije Android-a

Za prenos prtljaga do sobe ili iz nje zaduženi su roboti‑nosači. To su pokretne platforme za prtljag koje se spretno kreću po hodnicima hotela. Pri vrhu imaju ekran (touch screen) sa aplikacijom u koju se unosi broj sobe u koju prtljag treba odneti. Na taj način istovremeno igraju i ulogu sobara koji gosta prati do njegovog odredišta. Sav taj prostor (hol, hodnike, sobe, kupatila) u savršenom stanju održavaju roboti‑čistači.

Za smeštaj prtljaga neposredno pre procedure prijave gostiju ili nakon odjave služi garderoba (stakleni prostor u jednom uglu hola), a za njeno funkcinisanje zadužen je robot‑garderober. To je zapravo velika robotska ruka, kakve su se dosad obično koristile u proizvodnji. Prtljag se smešta u ormar s kutijama (fiokama). Kada gost dođe do šaltera garderobe, robot uzima prvu slobodnu kutiju i stavlja je na pult. Gost stavlja u nju svoj prtljag, a robotska ruka vraća kutiju na odgovarajuće mestu u ormaru.

High‑tech hotelske sobe

U ovom tre­nut­ku na­bav­ka ro­bot­ske po­slu­ge je vrlo sku­pa. S dru­ge stra­ne, ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da ki­borg po­slu­ga mo­že da fun­kci­oni­še ne­pre­ki­dno 24 ča­sa, a da se pri­tom ni­ma­lo ne umori
U ovom tre­nut­ku na­bav­ka ro­bot­ske po­slu­ge je vrlo sku­pa. S dru­ge stra­ne, ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da ki­borg po­slu­ga mo­že da fun­kci­oni­še ne­pre­ki­dno 24 ča­sa, a da se pri­tom ni­ma­lo ne umori

Osim robota, hotel ima i niz drugih high‑tech karakteristika: pametan kiosk za piće ili hranu, a u sobu se ulazi korišćenjem sistema za prepoznavanje lica. Još na recepciji, nakon prijave novog gosta, upravo radi automatskog prepoznavanja pravi se digitalna fotografija gosta. Time je eliminisana potreba za korišćenjem ključeva ili IC kartica koje se lako mogu izgubiti. Ipak, ako gost iz bilo kog razloga ne želi da koristi ovaj sistem, daje mu se mogućnost da u svoju sobu uđe na klasičan način – korišćenjem kartice.

Nakon ulaska u sobu, gosta očekuju nove high‑tech pogodnosti koje će mu obezbediti ugodan boravak u ovom „čudnom“ hotelu. Njima može da upravlja i sam gost korišćenjem tablet terminala koji se nalazi u svakoj sobi. On se koristi za komunikaciju s recepcijom, dobijanje svih informacija o uslugama i funkcionisanju hotela, kao i za različite vrste zabave (Internet, TV…). Tu je i mali sobni robot (churry Robo), s kojim se komunicira glasom i od koga se dobijaju informacije o tačnom vremenu, vremenskoj prognozi, dati instrukcija da se uključi/isključi svetlo ili definiše vreme buđenja.

Pročitajte i:  Waze dobija svoju odvojenu Android aplikaciju za automobile

U sobama ne postoji veliki TV ekran upravo zbog manje potrošnje energije, jer je energetska efikasnost jedan od prioriteta ovog hotela. U skladu s tim podešeno je i korišćenje osvetljenja. Senzor pokreta kontroliše automatsko uključivanje i isključivanje svetla u skladu s lokacijom na kojoj se gost nalazi, a kad napusti sobu, sve se automatski isključuje. Za regulaciju temperature koristi se radijacioni panel koji putem elektromagnetnih talasa direktno prenosi toplotu s jednog mesta na drugo. On meri temperaturu čovekovog tela: kada je toplo odvlači toplotu sa njega, a kada je hladno, zadržava je u njegovoj okolini.

Najefikasniji hotel na svetu

Iza čitave ove priče stoji tim japanskih stručnjaka koji predvodi Hideo Sawada, čovek koji se nalazi na čelu kompleksa Huis Ten Bosch. Sawada ističe da korišćenje robota nije marketinški trik, atrakcija koja treba da privuče goste, već realna potreba da se iskoriste savremene tehnologije i ostvari efikasnost u kompletnom funkcionisanju hotela. „Napravićemo“, kaže Sawada, „najefikasniji hotel u svetu“.

Hoće li zaista biti tako? U ovom trenutku nabavka robotske posluge je vrlo skupa. S druge strane, ne treba zaboraviti da kiborg posluga može da funkcioniše neprekidno 24 časa, a da se pritom nimalo ne umori. Čovekove mogućnosti u tom pogledu ne mogu se uporediti s robotskim. U svakom slučaju, Hideo Sawada veruje u ovaj projekat. On planira da uskoro u Japanu otvori još jedan takav hotel, a kasnije bi se to moglo dogoditi i na nekoj drugoj lokaciji u inostranstvu…

Nadežda Veljković

(Objavljeno u Časopisu PC#225)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,