Saga: Digitalna transformacija

Digitalno poslovanje nije nešto što se dešava samo „tamo negde“, u svetu – to je trend koji je, možda neprimetno, ali nezaustavljivo stigao i u naše krajeve. Istraživanja pokazuju da su kompanije koje su završile digitalnu transformaciju postale 26% profitabilnije. Da ovo nije samo prazna priča i da su kompanije u našem okruženju prepoznale taj trend, ukazuje i IDC koji je objavio da 63,3 odsto kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi smatra digitalnu transformaciju kao šansu za razvoj. Kompanija Saga može da vam pomogne da napravite taj važan korak napred.

saga

Industrijski procesi ne mogu više da se zasnivaju na zastarelim i zatvorenim IT ekosistemima. Upotrebom takvih premisa organizacije ograničavaju svoje zaposlene u napredovanju i onemogućavaju ih da svoje sposobnosti iskažu na pravi način. Takvo poslovanje ne utiče samo na kompanije, već i na njihove klijente koji očekuju komunikaciju s kompanijom na modernim osnovama. Ako toga nema, smanjuje se zadovoljstvo klijenata, što može da dovede i do prekida saradnje. Tržište se promenilo i danas mala start‑up firma lako može da postane konkurencija velikim korporacijama. Upravo to je razlog zašto velike kompanije moraju da budu spremne za brzo prihvatanje promena i prilagođavanje poslovanja novim tržišnim uslovima.

Promene u poslovanju

Pod terminom „digitalna transformacija“ podrazumeva se nov način poslovanja koji se odnosi na promenu internih i eksternih strategija. Uz pomoć tih strategija, zajedno sa upotrebom modernih tehnologija, obezbediće se efikasniji rad zaposlenih i kvalitetniji odnos s klijentima. Digitalna transformacija sastoji se iz četiri nivoa, a samo 11 odsto kompanija u našem okruženju uspelo je da je postigne. Većina kompanija u Srbiji, prema IDC‑u, ocenila je da se nalazi na prvom ili drugom nivou digitalne transformacije.

Pročitajte i:  Galenika: Inspirisani digitalizacijom do „inteligentne kompanije”
Nivoi digitalne transformacije
Nivoi digitalne transformacije

Ne postoji univerzalna formula digitalne transformacije. Kompanije Saga i New Frontier Group, lideri na polju digitalne transformacije na području Centralne i Istočne Evrope, smatraju da je taj proces potpuno personalizovan, pa mora da mu se pristupi na sistematičan način. Na njihovom sajtu missinglink.newfrontier.eu objavljen je upitnik koji omogućava pravilnu procenu u kojoj meri je poslovanje nekog preduzeća digitalno transformisano. Na osnovu datih odgovora kreira se strategija za personalizovan proces digitalne transformacije, koja je nazvana Missing Link.

Untitled-2Missing Link je univerzalni termin koji opisuje kariku koja nedostaje u evolutivnom razvoju. Personalizovanom strategijom i dobrim poznavanjem lokalnog tržišta Saga i New Frontier Group obezbeđuju kompanijama da pronađu tu „nedostajuću kariku“ koja će im omogućiti da svoje poslovanje podignu na profitabilniji, efikasniji i moderniji nivo. Taj proces uključuje tri osnovna činioca: angažovanje zaposlenih, angažovanje klijenata i inoviranje poslovnog modela.

Tri osnovna činioca

Angažovanje zaposlenih Kako digitalne tehnologije i sve veći obim proizvodnje utiču na snižavanje cena finalnih proizvoda, za održanje ili uvećanje profitabilnosti neophodno je povećanje efikasnosti, što je danas jedan od vrhunskih prioriteta u kompanijama. A najsigurniji način za to jeste povećanje angažovanja zaposlenih. Da bi pronašla način za povećanje angažovanja radnika, kompanija mora da se poveže s njima. Mora da im ponudi na uvid sve relevantne informacije i sva znanja koja su neophodna za obavljanje posla.

Untitled-3Kada se poboljša komunikacija i informisanost zaposlenih, smanjuje se jaz između tehničkih i ljudskih resursa, što dovodi do bolje razmene ideja i kreativnijeg načina poslovanja. Za povećanje angažovanja zaposlenih mogu da posluže gejmifikacija, alati na društvenim mrežama, portali s jedinstvenim sadržajem… Na taj način u digitalnoj ekonomiji uspeh se zasniva na uspostavljanju agilne i fleksibilne organizacione strukture. Saga i New Frontier Group već imaju razvijen set proizvoda koji uspešno pokrivaju ovaj segment poslovanja.

Pročitajte i:  Huawei predstavio Laboratoriju za inovacije u oblasti digitalnih finansija i bezbednosti - Fin²Sec

An­gažovanje klijenata Digitalna ekonomija donosi novu klasu klijenata koji su odrasli uz moderne tehnologije. Samo kompanija koja je sposobna da svoje proizvode ili usluge na neki način diferencira od konkurencije uspeće da privuče njihovu pažnju. U visokokompetitivnom digitalnom tržištu različitost znači transformaciju na takav način da se postigne faktor zainteresovanosti klijenata za proizvod, uslugu ili brend u celini. Samo taj wow faktor angažovaće klijente u dovoljnoj meri da usvoje i nastave da koriste proizvod ili uslugu. Jasno je da različiti klijenti imaju različite ukuse, vole različite stvari; stoga svako od njih treba i mora da se tretira kao jedinstvena individua. Proizvodi i usluge moraju da se kreiraju na taj način da anticipiraju želje i potrebe svakog pojedinačnog klijenta. I na ovom polju Saga i New Frontier Group poseduju proizvode koji su u potpunosti prilagodljivi svakom pojedinačnom klijentu a kompanije u kojima su implementirani izuzetno su zadovoljne postignutim efektom.

Untitled-4Inoviranje poslovnog modela Današnje tržište drastično se promenilo stalno se menja. Digitalne tehnologije potpuno su redefinisale načine komunikacije, učenja i poslovanja. Zahvaljujući pametnim telefonima, tabletima, bežičnoj komunikaciji i društvenim mrežama nismo dobili samo bolje, angažovanije i fleksibilnije zaposlene – istovremeno imamo i zahtevnije i bolje informisane klijente. Transformacija poslovanja stoga je trajan proces. Ona zahteva stalno prilagođavanje kompanije tržišnim uslovima koji se danas menjaju brže nego ikad. Kontinualna inovacija poslovanja zahteva stalno angažovanje zaposlenih, vreme i novac. Možda to nije jeftino, ali ukoliko kompanija ne preduzme taj korak, pregaziće je konkurencija. A u konačnom obračunu investicija će se brzo isplatiti i ROI procenat biće uvek visok.

Pročitajte i:  Huawei predstavio Laboratoriju za inovacije u oblasti digitalnih finansija i bezbednosti - Fin²Sec

Lideri u domenu digitalne transformacije

New Frontier Group i Saga odavno su prepoznale vrednost digitalne transformacije. Tradicija i dugotrajno prisustvo na lokalnim tržištima omogućilo je da se uoče problemi koji se pojavljuju u poslovanju i da se pronađe taj Missing Link. Transformaciju su prvo započeli na sebi, a njene prednosti predočavaju i svojim klijentima i partnerima. Aktivno sprovode transformaciju svog poslovanja, jer smatraju da će im takvo iskustvo pomoći i da druge kompanije uvedu u digitalnu transformaciju.

Digitalno poslovanje danas u proseku čini do 10 odsto ukupnog poslovanja u IT kompanijama, a očekivani rast iznosi oko 11 odsto na godišnjem nivou. U poređenju s tim, očekuje se prosečan rast na polju softvera i IT servisa od samo tri odsto. To pokazuje koliki potencijal leži u digitalnoj transformaciji. Rešenja koja nude New Frontier Group i Saga već sada čine više od petine njihovog prihoda. To je dvostruko više od proseka na tržištu i još jedan pokazatelj da su pravi lideri u Centralnoj i Istočnoj Evropi kada je digitalna transformacija u pitanju.

www.saga.rs

Branislav Bubanja

(Objavljeno u časopisu PC#219)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: