Saradnja Ministarstva prosvete i organizacije civilnog društva

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizovala je je konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva na temu „Okvir za saradnju između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i organizacije civilnog društva iz oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja“.

miniSastanak se održao u Beogradu 25. aprila 2016. godine, u Palati Srbija.

Cilj ovog sastanka bio je predstavljanje dosadašnjih rezultata i daljih planova Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i unapređenje dijaloga sa organizacijama civilnog društva.

Pozvane su organizacije civilnog društva, koje se aktivno bave pitanjima iz oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja, da uzmu aktivno učešće na ovom konsultativnom sastanku.

Agenda skupa je bila:

Uvodno obraćanje:

  • dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • g. Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

Predstavljanje dosadašnjih rezultata rada i daljih planova Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

  • dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • Prof. dr Zorana Lužanin

Mogućnosti uključivanja organizacija civilnog društva u aktivnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i partnera u sprovođenju aktivnosti:

Uključivanje organizacija civilnog društva u razvoj mladog naučnog kadra, inovacija i saradnju sa mladim naučnicima iz dijaspore:

  • dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Uključivanje organizacija civilnog društva u razvoj sistema celoživotnog učenja:

  • Ivana Cenerić, šefica kabineta i specijalna savetnica ministra

Uključivanje organizacija civilnog društva u proširenju obuhvata i sprečavanju osipanja iz sistema obrazovanja i vaspitanja:

  • Ivana Cenerić – šefica kabineta i specijalna savetnica ministra

Diskusija

Prepoznavanje neformalnog i informalnog učenja, sticanje kvalifikacija

Uključivanje organizacija civilnog društva u kreiranje upisnih politika i povezivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada i potrebama mladih:

  • Mirjana Bojanić, posebna savetnica ministra

Moderatorka: Gordana Bekčić Pješčić, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije

Iako odlično organizovan (uz, neuobičajeno dugo, i za svaku pohvalu, prisutvo Ministra i njegovog otvorenog učešća u dugoj debati), skup nije doneo jasne zaključke.

Očigledno je nedostajao pripremljen i struktuiran sistem koji bi definisao modalitet i instrumente saradnje Ministarstva sa OCD.

Kao jedinu mogućnost, predstavnici Ministarstva su stavili na raspolaganje OCD-u više mail adresa Ministarstva, koje su imale naziv oblasti u kojima Ministarstvo fokusirano želi da sarađuje sa OCD.

Nada leži u obećanju predstvanika Ministarstva i Kancelarije da je ovo samo inicijalni skup, koji prethodi većem broju narednih, ciljanih sastanaka, sa specifičnim oblastima i temama.

Aleksandar Vukalović

Facebook komentari:
SBB