Savremeno rešenje selekcije kandidata za posao

Pored zahteva struke i vrste radnog mesta, posebnu pažnju je uvek potrebno pokloniti „dodatnim vrednostima kandiata“ kao što su: poslovna kultura i sposobnosti brzog rešavanja zadataka.

Job interview recruitment Evropska privredna komora iz Brisela i preko 150 eksperata iz celog sveta, pažljivo su odabrali teme i napravili savremeni sistem testova koji omogućavaju lako prepoznavanje ovih sposobnosti tako da je GCL – Global Commerce Licence danas postao čvrst i široko prihvaćeni oslonac mnogim kompanijama sveta, priznat od strane Evropske Unije i Američko-Evropskog Akredacionog saveta za obrazovanje.

Postupak je veoma jednostavan: kandidat može kupiti ili mu budući poslodavac obezbediti GCL e-Index kod koji omogućava da se samostalno na sajtu  www.gclcert.com  pristupi online GCL testovima iz 4 modula: poznavanje informacionih tehnologija, poslovne etike, opšte ekonomije i pravnih elemenata u poslovanju.

job panel-interview-2

Testovi (engleski sa google prevodom) se generišu nasumično u momentu pristupa polaganju što onemogućava bilo kakvu prethodnu pripremu za prepisivanje ali ogromna novost GCL sistema je u tome da se kandidatima tokom polaganje dozvoljava  ono što će svakako imati i na budućem radnom mestui: da koriste kompjuter za traženje odgovora i time pokažu ne samo znanje već i svoju visprenost brzog pronalaženja rešenja.

Pročitajte i:  Održana konferencija Women in tech u organizaciji kompanije Huawei i AFA zajednice

Mnoge privredne komore u svetu unapred pripremaju kandidate za GCL sertifikaciju i tako podižu nivo komercijalnih sposobnosti pojedinaca povezujući ih sa korišćenem računara i interneta.

 www.jisa.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , ,