ePlaneta

Schneider Electric: Data centri i održivost

Prema rezultatima raznih istraživanja, data centri predstavljaju 1-2 odsto ukupne globalne potrošnje električne energije danas. Digitalna transformacija i automatizacija koje se dešavaju svuda oko nas, zahtevaju više IT kapaciteta i više data centara. To izaziva pažnju različitih ekoloških grupa i potrošača zabrinutih za klimatske promene povodom jednog od najbitnijih pitanja današnjice, a to je održivost data centara.

PCPress.rs Image

Kada se govori o održivosti, može se reći da je ona više od upotrebe električne energije. Ona se može definisati kao „zadovoljavanje potreba sadašnjosti, bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe”. Uključuje tri glavne kategorije: ekološku, društvenu i korporativnu (eng. Environmental, Social and corporate Governance – ESG).

Upravljanje data centrima i operacijama u njima predstavlja srž poslovanja. Pružaoci kolokacionih usluga suočavaju se sa sve većim pritiskom da poboljšaju održivost smanjenjem emisije gasova sa efektom staklene bašete (eng. GreenHouse Gasses – GHG), potrošnju vode i energije.

Energija u fokusu

Prema istraživanju kompanije 451 Research, urađenom na zahtev kompanije Schneider Electric, 43 odsto operatera data centara s većim brojem zakupaca imaju definisan sveobuhvatan program za unapređenje održivosti kroz poboljšanje dizajna, izgradnje i rada njihovih data centara. To znači da većina operatera data centara širom sveta nema strateški plan za održivost u trenutku kada to korisnici zahtevaju. Takođe, i relevantni propisi za ovu oblast bi to uskoro mogli zahtevati. Ovaj izveštaj pokazuje da su zahtevi korisnika najvažniji pokretač inicijative za efikasnost i održivost data centara, a zatim slede: dugoročna operativna otpornost, propisi, ušteda troškova i javno mnjenje.

Pročitajte i:  Specifičnosti i rizici pri implementaciji ERP sistema

Jedinstvene karakteristike data centara, kao što su: visok intenzitet energije, brz rast, velika potrošnja energije i vode, zahtevaju specijalizovane i sveobuhvatne metrike. Ostvarivanje napretka u ciljevima ekološke održivosti znači usvajanje standardizovanih metrika za merenje i omogućavanje njihovog dobrog razumevanja širom tržišta data centara. Naravno, tu treba da se uključi i redovno javno izveštavanje (npr. polugodišnje, godišnje).

Industrija data centara bila je proaktivna uvođenjem metrike efikasnosti upotrebe energije (eng. Power Usage Effectiveness – PUE), koja se fokusira na poboljšanje električne efikasnosti objekta. Ovaj fokus je postigao značajna poboljšanja tokom godina, smanjujući prosečni godišnji PUE velikih data centara sa 2,5 na 1,59. Štaviše, PUE vrednosti data centara nekih Internet giganata (Google, Facebook, Microsoft itd.) dostizale su vrlo niske PUE vrednosti, čak 1,1, čime su pokazale zavidan nivo efikasnosti.

PCPress.rs Image

Kompanija Schneider Electric je rangirana kao najodrživija na svetu u 2021. godini na listi Global 100, od strane Corporate Knights. Posvećenost Schneider Electric-a da kroz Green Premium program isporuči proizvode s najboljim ekološkim performansama u klasi, obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost uticaja na životnu sredinu, proizvode od reciklirajućih materijala i proizvode s niskim sadržajem ugljenika (eng. Carbon Neutral). Održivost je putovanje koje mi u Schneider Electric-u ostvarujemo zajedno s našim kolegama, partnerima, dobavljačima, kupcima i zajednicama u kojima poslujemo.

Pročitajte i:  Schneider Electric: Data centri i veštačka inteligencija

Nova preraspodela energije

Podaci su nam otvorili oči po pitanju mnogih informacija kojih ranije nismo bili svesni. Zato je greška bilo koje kompanije na putu održivosti da počne sa akcijom umesto informacijama. Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacijom, omogućava korisnicima da kroz EcoStruxure IT paletu DCIM softverskih proizvoda prikupljaju, nadgledaju i analiziraju podatke o upotrebi resursa i operativnom statusu data centra, uključujući ekstrapolaciju trendova. EcoStruxure DCIM alati igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju maksimalnog iskorišćenja energije i resursa u data centru, kao i postizanje visoke dostupnosti, otpornosti i efikasnosti infrastrukture.

Neki modeli ukazuju na to da će potrošnja energije IT-a izvan data centara (npr. lokacije „na ivici”) premašiti potrošnju energije data centara do 2030. godine. U budućnosti će zahtevi za dostupnošću verovatno morati da budu izbalansirani u odnosu na jednačinu energije i ugljenika. DCIM softver pruža uvid i alate za poboljšanje energetske efikasnosti ukupne IT infrastrukture i potpuno je u skladu sa inicijativama održivosti. Međutim, efikasnost nije jedina stvar na koju se treba fokusirati. Data centri stvaraju značajan otpad tokom izgradnje i rada. Smanjenje generisanja otpada iz lanca snabdevanja i preusmeravanje otpada iz deponija kroz ponovnu upotrebu i reciklažu ključna je strategija za ekološki održiviju sredinu.

Napori koji traju

Schneder Electric konstantno razvija tehnologije koje poboljšavaju energetsku efikasnost i manji karbonski otisak, kao što su: modularna AirSet postrojenja bez SF6 gasa, trofazni UPS uređaji visoke efikasnosti (99 odsto u ECOnversion™ režimu) u kombinaciji sa Li-Ion baterijama, sistemi slobodnog hlađenja bazirani na takozvanim trim čilerima (eng. Trim Chillers). Ovakvim tehnologijama može se smanjiti ukupna potrošnja energije IT infrastrukture za 15 procenata.

Pročitajte i:  ENEL PS: Modernizacija i pouzdanost data centara

Izvori obnovljive energije, poput solarnih elektrana i vetrenjača, mogu se graditi u blizini data centara i imati razumne periode otplate. Usled visokog energetskog intenziteta data centra, obično instaliranje obnovljivih izvora energije na licu mesta pokriva samo delić ukupnih potreba za električnom energijom, ali će i dalje imati pozitivan rezultat.

PCPress.rs Image

Sposobnost i volja da se svet učini zelenijim i pravednijim nije samo moralna odgovornost. To ima i dobar poslovni smisao. Održivost životne sredine za data centre se fokusira na efikasnost, obnovljivost snabdevanja energijom, emisiju gasova sa efektom staklene bašte, očuvanje vode, reciklažu otpada, zemljište i biodiverzitet. Fokus na održivost postaje važna briga za operatere kolokacionih data centara i njihove korisnike. Težnja ka održivosti sasvim sigurno će bolje pozicionirati kompanije koje se pridržavaju vladinih propisa, kako danas tako i u budućnosti. Pozivamo vas da posetite našu Web adresu https://www.se.com/ i odaberete proizvode i rešenja za bolju održivost, pouzdanost i efikasnost.

Korisna adresa: se.com/rs/sr

Autor: Dušan Ćirić, Product Application Engineer – Secure Power

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,