Schneider Electric: Data centri i veštačka inteligencija

U svetu koji se brzo menja pod uticajem digitalne transformacije, veštačka inteligencija (AI) se nameće kao ključna tehnologija koja oblikuje budućnost.

PCPress.rs Image

Ovaj rastući trend prati eksplozivni razvoj data centara, koji predstavljaju srce AI sistema, omogućavajući obradu ogromnih količina podataka u realnom vremenu. Kao lider u oblasti energetskih rešenja i infrastrukture za data centre, Schneider Electric igra ključnu ulogu u ovoj transformaciji, pružajući inovativna rešenja koja zadovoljavaju sve veće zahteve AI tehnologije.

Novi zahtevi za AI servere i inovativna rešenja

AI serveri zahtevaju specijalizovane akceleratore, kao što su grafičke procesorske jedinice (GPU) i integrisana kola za specifične aplikacije (ASIC), poput Google-ovog Tensor Processing Unit (TPU) ili Huawei Ascend 910. Ovi akceleratori omogućavaju brz protok podataka i podržavaju AI učenje, računanje i zaključivanje na mnogo višem nivou efikasnosti.

S porastom upotrebe AI tehnologija tradicionalni metod vazdušnog hlađenja postaje neadekvatan. Kako se čipovi zagrevaju, tečno hlađenje postaje jedina održiva opcija

Schneider Electric, kao lider u oblasti energetskih rešenja, prepoznao je ove potrebe i ponudio napredna rešenja koja zadovoljavaju specifične zahteve AI data centara. Njihovi proizvodi i usluge uključuju visokoefikasne sisteme za napajanje i hlađenje, kao i rešenja za praćenje i upravljanje infrastrukturom koja osiguravaju optimalne performanse i pouzdanost.

Potrošnja energije i rast AI data centara

Trenutno AI centri troše oko 4,5 GW energije globalno. Prema procenama kompanije Schneider Electric, do 2028. godine, potrošnja će biti između 14 i 18,7 GW. Ovaj rast je rezultat sve većih potreba za obradom podataka i učenjem AI modela.

AI serveri rade na dva glavna tipa opterećenja: učenje i zaključivanje. Učenje uključuje razvoj početnih modela i poboljšanje tih modela na osnovu novih podataka, dok zaključivanje koristi te modele za predviđanje i donošenje odluka. Ovi procesi zahtevaju velike količine energije i odgovarajuću infrastrukturu za hlađenje i napajanje.

Pročitajte i:  Prvi streaming servis za serije i filmove koje pravi AI

Tehnička rešenja za AI servere

AI serveri zahtevaju specijalizovane akceleratore, kao što su GPU-ovi i ASIC-ovi, koji omogućavaju brzu i efikasnu obradu podataka. Jedinice za obradu podataka (DPU) rade zajedno sa CPU-ima i GPU-ima kako bi poboljšali računarsku snagu i rukovanje sve složenijim obradama podataka.

Hlađenje data centara

Tečno hlađenje kao odgovor na izazove: data centri tradicionalno koriste vazdušno hlađenje, ali s porastom upotrebe AI tehnologija, ovaj metod postaje neadekvatan. AI obuka zahteva značajno povećanje računarskog kapaciteta, što dovodi do povećanja toplotnog dizajna procesora. Kako se čipovi zagrevaju, tečno hlađenje postaje jedina održiva opcija.

PCPress.rs Image

Schneider Electric nudi rešenja koja uključuju napredne sisteme hlađenja, kao što su tečno hlađenje direktno ka čipu i uranjanje u tečnost. Ova tehnologija omogućava bolje performanse i pouzdanost, smanjujući potrebu za klasičnim vazdušnim hlađenjem koje postaje neefikasno kod visokih toplotnih opterećenja u AI data centrima.

Schneider Electric je lider u implementaciji tečnih hlađenja, koristeći dve glavne metode: direktno na čip i uranjanje. Ova rešenja poboljšavaju pouzdanost i efikasnost, smanjujući nivo buke i potrošnju vode. Schneider Electric-ova rešenja uključuju sisteme za odvođenje toplote unutar servera, tipove CDU (Cooling Distribution Unit) i načine izbacivanja toplote napolje, čime se obezbeđuje optimalna kontrola temperature, protoka i pritiska.

Schneider Electric i Nvidia udružuju snage za revoluciju u AI centrima podataka

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, objavio je stratešku saradnju sa Nvidijom, pionirskom kompanijom u oblasti veštačke inteligencije (AI). Ova saradnja ima za cilj revolucionarne promene infrastrukture data centara putem primene naprednih AI tehnologija i digitalnih blizanaca, otvarajući nove horizonte za industriju i tehnološki napredak (*digitalni blizanci – predstavljaju virtuelni uzorak budućih proizvoda ili usluga kroz digitalnu simulaciju procesa proizvodnje).

Pročitajte i:  UAE sprema novi AI model

Kombinujući svoje bogato iskustvo u dizajnu i upravljanju data centrima s Nvidijinim vrhunskim AI tehnologijama, Schneider Electric će predstaviti prve javno dostupne referentne dizajne AI centara podataka. Ovi dizajni postavljaju nove standarde za implementaciju i operativne procese u centrima podataka, omogućavajući optimizaciju resursa i energetsku efikasnost, ključne za budući razvoj veštačke inteligencije.

Saradnja kompanija Schneider Electric i NVIDIA u ob­lasti veštačke inteligencije ima za cilj revolucionarne promene infra­strukture data centara putem primene naprednih AI tehnologija i digitalnih blizanaca

U prvoj fazi saradnje, Schneider Electric će razviti najsavremenije referentne dizajne prilagođene za Nvidia ubrzane računarske klastere. Ovi sistemi su dizajnirani da podrže napredne primene poput inženjerske simulacije, automatizacije elektronskog dizajna, generativne AI i drugih visokointenzivnih računarskih zadataka. Fokus će biti na distribuciji velike snage i tečnom hlađenju, što je ključno za rad klastera visoke gustine.

„Otključavamo budućnost veštačke inteligencije za organizacije”, izjavio je Pankaj Sharma, izvršni potpredsednik Secure Power Division & Data Center Business u Schneider Electric-u. „Naša saradnja sa Nvidiom omogućava prevazilaženje infrastrukturnih ograničenja i otključavanje punog potencijala AI-a. Ovo je prekretnica ka efikasnijoj, održivijoj i transformativnoj budućnosti.”

Referentni dizajni koje će razviti Schneider Electric pružaju robustan okvir za implementaciju Nvidijinih platformi unutar postojećih i novih centara podataka, omogućavajući skalabilnost i optimizaciju performansi. Ova saradnja će vlasnicima i operaterima data centara obezbediti alate za besprekornu integraciju naprednih AI rešenja, poboljšavajući efikasnost i pouzdanost tokom celog životnog ciklusa.

Uz to, AVEVA, podružnica Schneider Electric-a, povezaće svoju digitalnu platformu blizanca s Nvidia Omniverse-om, omogućavajući virtuelnu simulaciju i kolaboraciju. Ova integracija će ubrzati dizajn i implementaciju složenih sistema, smanjujući vreme do tržišta i troškove.

Pročitajte i:  Nevolje s halucinacijama: Kad ChatGPT piše gluposti

Schneider Electric i Nvidia zajedno istražuju nove primene u raznim industrijama, pokrećući pozitivne promene i oblikujući budućnost tehnologije. Ova saradnja obećava da će data centri sutrašnjice biti energetski efikasniji, ekonomski isplativiji i tehnološki napredniji, čime se otvara nova era u primeni veštačke inteligencije.

Projekcija rasta i izazovi za budućnost

S porastom upotrebe AI, potražnja za AI data centrima eksponencijalno raste. Ovo donosi izazove u pogledu efikasnog hlađenja i upravljanja visokom gustinom snage koju generišu AI serveri i GPU-ovi. Schneider Electric predviđa značajan rast u ovoj oblasti i nudi rešenja koja omogućavaju optimizaciju performansi i energetsku efikasnost.

PCPress.rs Image

Schneider Electric-ov tim Secure Power aktivno radi na edukovanju i upoznavanju stručne javnosti s problemima i rešenjima koje kompanija nudi. Kroz radionice, seminare i publikacije, Secure Power tim pruža ključne informacije i obuku koja pomaže stručnjacima da razumeju nove tehnologije i implementiraju ih na optimalan način.

Zaključak

U svetu gde veštačka inteligencija postaje sve prisutnija, data centri su ključni za podršku ovog rasta. Schneider Electric, sa svojim inovativnim rešenjima i stručnim timom, igra ključnu ulogu u ovoj oblasti. Njihovi proizvodi i usluge ne samo da zadovoljavaju trenutne potrebe već i postavljaju temelje za budući razvoj i rast AI tehnologija.

Schneider Electric se pozicionirao kao lider u oblasti energetske efikasnosti i infrastrukture za data centre, pružajući rešenja koja omogućavaju visoke performanse, pouzdanost i održivost. Sa rastom AI industrije, uloga Schneider Electric-a postaće još značajnija, obezbeđujući da data centri budu spremni za izazove budućnosti.

se.com/rs/sr

Autor: Ivan Živković, Product Application Engineer, Schneider Electric

Facebook komentari:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *