Top50 Glas publike

Sigurne sobe za potpunu zaštitu data centara

Sve više kompanija pristupa zaštiti podataka sistematizovano i preventivno u fazi budžetiranja, ali kada treba da se odobre sredstva, tada je pristup drugačiji – investira se u ono „što se mora“ kao posledica eksploatacionog veka opreme ili nekih otkaza ili incidenata. Bez obzira na ovaj utisak, situacija je ipak bolja iz godine u godinu.

PCPress.rs ImageKompanija ENEL PS poslednjih nekoliko godina intenzivnije realizuje integrisana rešenja sigurnih soba koja pružaju visok nivo zaštite podataka i prilagođavaju se pojedinačnim potrebama i uslovima poslovanja. Otuda su i sve češće predmet interesovanja kompanija kojima je sigurnost data centara na prvom mestu. 

Sigurne sobe pružaju sertifikovanu zaštitu od požara, prodora vode za gašenje, eksplozije, korozivnih gasova, vandalizma, neovlašćenog pristupa, elektromagnetne interferencije, prašine, urušavanja konstrukcije, krađa/provala, buke…

Sigurne sobe – od čega se sastoje i kako se implementiraju

Sigurne sobe čine modularni podni, zidni i krovni elementi, u okviru kojih se u istom ili višem stepenu sertifikacije instaliraju vrata i potrebni prolazi za električne i mašinske instalacije. Instaliraju se na pripremljenoj ravnoj podlozi odgovarajuće nosivosti metodom „suve gradnje“ povezivanjem prefabrikovanih elemenata, bez produkata klasične gradnje (bušenje, sečenje, gletovanje, bojenje).

Ovakve konstrukcije montiraju se veoma brzo, mogu da se demontiraju i prenesu na drugu lokaciju, kao i da se montiraju oko „živog IT sistema“.

Prva sigurna soba u Srbiji ugrađena je u banci, a najveći broj sigurnih soba danas nalazi se upravo u modernim finansijskim institucijama. Zašto je to tako?

Ukratko odgovor bi bio – postojanje internih standarda, postojanje domaće regulative u finansijskom sektoru i možda najvažnije „skup down time“ u smislu direktnih gubitaka kroz neostvarene transakcije i indirektnih gubitaka kroz nezadovoljne korisnike i ugrožavanje reputacije banke.

Rešenja podjednako prilagodljiva za male i velike firme

Pouzdanu infrastrukturu data centra moguće je ostvariti i na jednom kvadratnom metru. Za kompanije čija oprema može da se smesti u jedan, dva ili tri reka, koristimo proizvode iz takozvanog mini data center segmenta, što se pre svega odnosi na IT sefove koje je moguće „izgraditi“ oko postojećeg reka sa opremom. Ovakvi modularni IT sefovi pružaju isti stepen sertifikacije i zaštite kao i modularne sigurne sobe, ali u obimu (površini i zapremini) prilagođenom malim i srednjim kompanijama.

Prednost sigurnih soba u odnosu na neke druge sisteme zaštite

Kompanijama koje su se opredelile za in house rešenja možemo da obezbedimo kompletno infrastrukturno rešenje u okviru jednog proizvoda – sigurne sobe. To nije samo pitanje „čuvanja podataka“ već pružanje adekvatnih eksploatacionih uslova za IT sisteme i maksimalne zaštite IT sistema (hardvera) i podataka (data medija) u slučaju incidenata koji mogu da dovedu do uništenja opreme i podataka (požar, poplava, krađa).

S druge strane gledano, ovakva rešenja infrastrukture trebalo bi da budu veoma interesantna i pružaocima cloud usluga/servisa. Pre svega jer dostupnost tih usluga/servisa predstavlja osnovu kvaliteta i tržišnog uspeha provajdera/pružalaca usluga.

„Pay as you grow“ razvoj fleksibilnosti i rasta zajedno sa razvojem data centara kompanije

Modularni data centri mogu da rastu s potrebama kompanije u skladu s principom Pay As You Grow.

PCPress.rs ImageOvde, naravno, treba obratiti pažnju i na ostale prateće sisteme koji takođe treba da budu modularno projektovani. Ograničenje u ovakvom pristupu najčešće postavljaju infrastrukturna ograničenja lokacije i/ili objekta u kome je data centar. Takođe, važno je napomenuti mogućnost izgradnje outdoor data centara.

Koliko je do sada implementiranih ENEL PS sigurnih soba i gde?

Neki od izvedenih projekata su: Narodna banka Srbije, EPS Kragujevac, EPS Beograd, Orion Telekom, UniCredit Banka, kao i Poreska uprava sa outdoor kontejnerskim rešenjem. Više o ovim rešenjima možete da nađete na www.enelps.com.

ENEL PS većinu svojih aktivnosti usmerava ka kompleksnim rešenjima prilagođenim biznisu korisnika, te smo se i do sada bavili najraznovrsnijim izazovima u obezbeđivanju stabilnosti i kontinuiteta poslovnih procesa, kroz rešenja infrastrukture data centra.

Holistički pristup izgradili smo, između ostalog, i adekvatnim obukama i sertifikacijama zaposlenih. Od toga možemo da izdvojimo ATD (akreditovani TIER dizajner) i CDCAP (Certify Data Center Audit Professional).

Neke od planiranih aktivnosti za naredni period jesu popularizacija prefabrikovanih i outdoor rešenja za data centre.

www.enelps.com

Gordan Vujičić

(Objavljeno u PC#247)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , ,