BIZIT 2022

Snimanje sadržaja ekrana

HyperSnap je dugovečni program za snimanje i obradu sadržaja ekrana, koja nudi dosta više opcija nego standardni Print Screen. Kod hvatanja ekrana (screen capture), može se izabrati snimanje svega prikazanog, sadržaja na dodatnim monitorima, samo aktivnog prozora, pojedinačnih ekranskih elemenata ili obeleženog segmenta uključujući i ne‑pravougaone oblike. Sadržaji koji su veći od ekrana mogu se uhvatiti uz automatsko skrolovanje, što je korisno recimo kod čuvanja Web stranica ili velikih dokumenata.

HyperSnapUgrađena opcija za obradu slika nudi niz alata za crtanje, koji omogućavaju dodatnu grafičku obradu pre snimanja uhvaćenog ekrana. Mogu se crtati razni oblici, dodati tekstualni komentari ili primeniti neki od specijalnih efekata. Snimanje je moguće u nekom od dvadesetak podržanih standardnih grafičkih formata, ili u sopstvenom HyperSnap formatu koji čuva podatke o grafičkim objektima i olakšava naknadnu obradu. Fajlovi se takođe mogu direktno postaviti na FTP server ili poslati e‑mail‑om.

Ranije verzije programa HyperSnap su podržavale opciju TextSnap koja omogućava da se izdvoje tekstualni sadržaji koje na ekran ispisuje izabrana aplikacija. Zbog promena u sistemskoj arhitekturi Windows‑a, ova opcija više nije podržana i eventualno se može koristiti samo sa starijim aplikacijama i verzijama Windows okruženja. To je šteta, pošto je TextSnap donosio mogućnost hvatanja tekstualnih podataka u tabelarnom formatu, što je moglo korisno da posluži recimo za direktno ubacivanje u Microsoft Excel.

Odnedavno, sa izlaskom verzije programa 8, HyperSnap je dostupan i u posebnoj instalaciji za 64‑bitno Windows okruženje, a takođe se može kreirati kao prenosna instalacija na USB disku. Nova verzija zahteva Windows Vista i novije verzije okruženja, a za sisteme koji još uvek rade pod XP‑om treba koristiti prethodni HyperSnap 7. Program je dostupan u vidu probne verzije, koja je ograničena time da pri startovanju prikazuje poruku o registraciji i dodaje otisak na sačuvane slike. HyperSnap DX preuzmite sa www.hyperionics.com/hsdx/.

Sistemske informacije sa strane

Sidebar Diagnostic je program dopadljivog dizajna, koji služi za praćenje rada računara i prikaz osnovnih sistemskih informacija. Program je dizajniran tako da sve informacije prikazuje na uskom vertikalnom panelu koji se može smestiti uz ivicu sa desne (ili leve) strane na bilo kom od priključenih monitora, što je na širokim ekranima obično retko korišćen prostor.

Postoji pet osnovnih grupa za praćenje sistemskih modula, koji se mogu pojedinačno uključiti ili skloniti prikaza. To su centralni procesor, RAM memorija, grafički podsistem, priključeni diskovi i mreži adapteri. Sidebar Diagnostic prikazuje podatke kao što su tip procesora, stepen opterećenja svakog procesorskog jezgra, količina radne memorije, parametri rada grafičke kartice, aktuelna temperatura, slobodan prostor na svakom disku, status i protok podataka kroz mrežne konekcije…

Neki elementi okruženja se mogu podešavati, recimo boja pozadine i slova, širina panela ili stepen uvećanja prikaza (što može biti korisno kod jako visokih ekranskih rezolucija na malim ekranima). Moguće je podesiti prečice na tastaturi za brzo prikazivanje ili sakrivanje programa, ukoliko ne želite da on bude prikazan svo vreme. Aktuelna verzija na nekim konfiguracijama ima problema sa nekim opcijama, što se može rešiti ručnim menjanjem sistemske konfiguracije (fajl settings.json) u korisničkom folderu AppData\Local\SidebarDiagnostics. Preporučujemo da u tom slučaju podesite matičnu Web stranu gde su opisani poznati problemi u radu.

Sidebar Diagnostic je besplatni program koji se razvija kao projekat otvorenog koda, a matična strana se nalazi na adresi github.com/ArcadeRenegade/SidebarDiagnostics. Sidebar Diagnostic radi na Windows Vista i novijim verzijama Windows‑a i zahteva da je instalirana sistemska podrška za novi .NET Framework.

(Objavljeno u časopisu PC#230)

Facebook komentari:
SBB