Top50 Glas publike

Soundwave mikročip za rast novih koštanih ćelija

Istraživači sa Univerziteta RMIT u Australiji, napravili su mikročip koji može indukovati matične ćelije da se diferenciraju u koštane ćelije, stimulišući ih visokofrekventnim zvučnim talasima.

PCPress.rs Image

Najnovija tehnologija koristi prednosti mehanoosetljivosti ćelija

Tehnika omogućava istraživačima da stvore koštane ćelije koristeći matične ćelije dobijene iz masnog tkiva, koje je lakše izdvojiti od tradicionalnih matičnih ćelija dobijenih iz koštane srži, koje se često koriste u eksperimentima inženjeringa koštanog tkiva. Pristup je jeftin i izbegava faktore rasta i lekove koji se ponekad koriste za stimulisanje diferencijacije matičnih ćelija. Inženjering tkiva ima veliki potencijal za različite pacijente kojima je potreban tretman za popravku ili zamenu oštećenih tkiva ili organa, ali je trebalo duže nego što su se istraživači u početku nadali da donesu održive tretmane u kliniku.

Matične ćelije su važan deo u arsenalu tkivnog inženjeringa, ali njihovo pretvaranje u velikom broju u željeni tip ćelije može biti skupo i komplikovano, često zahtevajući inkubaciji u koktelu faktora rasta i/ili lekova da bi se postigli željeni efekti. Međutim, matične ćelije ne reaguju samo na biohemijske signale. Na njih mogu uticati i fizički stimulansi. Ova najnovija tehnologija koristi prednosti mehanoosetljivosti ćelija, na koje mogu uticati vibracije izazvane zvučnim talasima. Matične ćelije su izložene visokofrekventnim zvučnim talasima unutar jeftinog mikročipa, zbog čega prolaze kroz osteogenu diferencijaciju.

Zvučni talasi skraćuju vreme lečenja koje je obično potrebno da se matične ćelije počnu pretvarati u koštane ćelije za nekoliko dana. Ova metoda takođe ne zahteva nikakve posebne lekove za „kost“ i veoma je lako primeniti na matične ćelije. Studija je otkrila da ovaj novi pristup ima snažan potencijal da se koristi za lečenje matičnih ćelija. Ono što je najvažnije, tehnika omogućava istraživačima da stvore koštane ćelije koristeći matične ćelije koje potiču iz masnog tkiva. Takve ćelije je relativno lako izdvojiti iz ljudi – dobrovoljaca, dok su matične ćelije koštane srži koje se tradicionalno koriste u inženjeringu koštanog tkiva bolne za ekstrakciju.

Istraživači još uvek podešavaju svoju tehniku, ali njihov uređaj im već omogućava da postignu visok stepen tačnosti prilikom manipulacije ćelijama. Možemo da koristimo zvučne talase da primenimo tačnu količinu pritiska na pravim mestima na matične ćelije, da pokrenemo proces promene, a naš uređaj je jeftin i jednostavan za upotrebu, tako da se lako može povećati za istovremeno tretiranje velikog broja ćelija – od vitalnog značaja za efikasan inženjering tkiva, kažu istraživači.

Izvor: Medgadget

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,