BIZIT 2022

Spremni na sve

Možda je verovatnoća katastrofe mala, ali se ne sme zanemariti – više od 80% kompanija kojima se dogodi ozbiljan gubitak podataka i IT infrastrukture bankrotira za 3 do 6 meseci. Zato na vreme treba pripremiti planove, a korišćenje cloud provajdera će učiniti da cena bezbednosti ne bude previsoka.

08-Network-Security-6-480Uzroci gubitka podataka su razni, a najčešći su virusi, malveri, ljudska greška, otkaz nekog dela računara, pa i nestanak struje. Uzroci za gubitak svih poslovnih podataka i aplikacija su poplava, zemljotres, požar i druge katastrofe. Iako nam praksa pokazuje da je verovatnoća za nastanak katastrofa mala, ista ta praksa nam pokazuje da se katastrofe ne smeju zanemariti. Svetska istraživanja su pokazala da više od 80% kompanija kojima se dogodi ovakva katastrofa bankrotira posle 3 do 6 meseci. Zato oporavak od katastrofe nije nepoznanica za IT ozbiljne igrače.

Planiranje

Projekat za oporavak od katastrofe nužno sledi iz Business Countinuity Plan‑a kompanije. Kompanija, dakle, mora da napravi studiju raznih scenarija koji služe kao alat za održanje neprekidnosti rada, gde su najvažniji parametri koji pokazuju koji procesi ili delovi poslovanja ne smeju da stanu. Dakle, nisu potrebe IT‑ja te koje određuju obim projekta za oporavak od katastrofe, već poslovanje, kritični procesi i procenjeni rizici.

Još jedan važan dokument za projekat oporavka od katastrofe je Business Impact Analyses koji se bavi matematičkim proračunima uticaja na poslovanje. Za oporavak od katastrofe su posebno važni negativni uticaji, jer ovaj sistem po definiciji pokušava da predupredi najgore negativne uticaje. Tek nakon izrade ovog dokumenta, postoje konkretni preduslovi za izradu tehničkog rešenja za oporavak.

Obezbeđivanje od katastrofe obično podrazumeva izgradnju još jednog data centra sličnom onom na primarnoj lokaciji. Ukoliko je za izgradnju data centra na primarnoj lokaciji korišćena tehnologija virtuelizacije, kompanija je u mogućnosti da komotnije i uz skromnije ulaganje sebi obezbedi sekundarnu, udaljenu lokaciju tj. lokaciju za oporavak od katastrofe i to upotrebom VMware SRM. Rešenje dozvoljava česta testiranja scenarija katastrofe na primarnoj lokaciji, a iz testa je moguće dobiti i izveštaje koji su neophodni prilog uz dokumentaciju koja se dostavlja IT revizorima kao dokaz o ispunjenosti uslova za postojanje rešenja za oporavak od katastrofe.

Ovo rešenje ne isključuje postojanje data centra sa svom potrebnom IT opremom, doduše u nešto manjem obimu nego u slučaju sa fizičnom infrastrukturom na primarnoj lokaciji. Praksa u našoj zemlji je takva da se IT‑ja u kompaniji ljudi sete tek kad nešto stane – kompanije su dovele sebe u situaciju da često rade sa manjkom računarskih ili ljudskih kapaciteta i na primarnoj lokaciji, pa se dovodi u pitanje mogućnost realizacije sistema za oporavak od katastrofe. Prva srećna okolnost je što sve veći broj kompanija prepoznaje da je IT alat za podršku poslovanju, dok je druga srećna okolnost razvoj tehnologije koji nam na tržište donosi mogućnost realizacije projekta oporavka od katastrofe ali kao usluge u računarskom oblaku.

Na infrastrukturi provajdera

Danas više nije potrebno graditi skoro potpuno isti data centar na udaljenoj lokaciji, već je moguće izgraditi sajt za oporavak od katastrofe na infrastrukturi provajdera cloud usluga. Kompanije zadovoljavaju istu potrebu (bezbednost) praktično bez početnih investicija, što je glavni razlog za poslovanje u računarskom oblaku.

Glavno pitanje onih koji se odlučuju za cloud jeste bezbednost. Na to u COMING‑u volimo da se našalimo pa da odgovorimo pitanjem: „Koliko je bezbedno poveriti novac banci“? Ono što se krije iza naše došalice je činjenica da, ukoliko poverite svoje podatke cloud partneru, poveravate ih stručnjaku iz date oblasti koji mora da zadovolji standarde i da poštuje zakone. Kompanije koje se bave IT‑jem imaju i paletu stručnjaka koji mogu da pokriju bilo koji IT proces, što je retko slučaj u kompanijama kojima IT nije primarna struka. Tu je i interes IT kompanija da, sa ozbiljnom infrastrukturom i sistemima za zaštitu, nude svoje usluge kako bi bile prepoznate po kvalitetu svog cloud servisa.

COMING – Computer Engineering je kompanija koja je prva na naše tržište donela cloud usluge. Još jedno prvo mesto, ovog puta na svetskom tržištu, odnosi se na prvi sistem za oporavak od katastrofe za SAP u cloud‑u na svetu. Iza kompanije je preko 100 uspešnih projekata virtualizacije i pružanja cloud usluga i to bez negativne reference.

Katarina Đurić

(Objavljeno u časopisu PC#214)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: