PC Press - Telefoni, leto 2020

Šta bi IT menadžeri trebalo da znaju?

Prema prognozi International Data Corporation (IDC), najmanje polovina globalne privrede može biti digitalizovana do 2021 godine. Suočene s porastom troškova električne energije, kompanijama postaje sve značajnije da optimizuju potrošnju data centara, jer zauzimaju sve veći udeo u globalnoj potrošnji.

U narednom pregledu tema kao što su hybrid cloud, edge computing i jednosmerna struja u data centrima, prikazano je koje su tehnologije neophodne i najpogodnije za postizanje maksimalne isplativosti i efikasnosti IT procesa i njihove održivosti.

Hybrid cloud trend

Hibridne cloud platforme dominiraće u budućim IT okruženjima. Hybrid cloud arhitektura predstavlja integraciju on‑premises resursa sa cloud resursima i orkestracijom između dve platforme. Takav miks omogućava veću biznis fleksibilnost i više opcija za raspoređivanje resursa. Za razliku od potpunog prelaska na cloud, na ovaj način, kompanije mogu unutar svog data centra da hostuju osetljive i kritične podatke/servise dok na javnom cloud‑u mogu hostovati manje kritične resurse koji ne zahtevaju visok nivo zaštite i nisu toliko poverljivi za čuvanje unutar organizacije. Takođe, kompanije koje imaju visokodinamične i značajne oscilacije potrebnih kapaciteta ne moraju investirati u infrastrukturu koju će koristiti u punom kapacitetu samo u kratkim intervalima, već mogu preusmeriti ulaganje u resurse koje koriste konstantno. Kao što već znamo, svi ozbiljni cloud data centri rade u pouzdanom fail‑safe okruženju i ispunjavaju visok nivo standarda, ali da li znamo na kom nivou zaštite i pouzdanosti je naša on‑premise infrastruktura na kojoj su uskladišteni najkritičniji podaci i servisi?

Ako ne znate ili niste sigurni u pouzdanost rada vašeg on‑premise data centra ili server sale, mi znamo i možemo da vam pružimo preko potrebne odgovore. Da bi podržao ovakav pravac razvoja i njemu slične, Vesimpex putem analize, planiranja, konsultantskih usluga, projektovanja i implementacije vrhunskih infrastrukturnih rešenja svog partnera Rittal‑a, može vam pomoći da izgradite „ključ u ruke“ on‑premise data centar koji će biti pouzdan, modularan i skalabilan i na kom će najkritičniji podaci biti potpuno bezbedni.

Pročitajte i:  Usled povećane potrebe za radom od kuće porasla prodaja PC računara

Trend prema Edge computing‑u

U budućnosti, pored ekspanzije centralnih data centara, mnoge kompanije će se, zbog digitalne transformacije, više fokusirati na uspostavljanje decentralizovane IT infrastrukture. Za ovakav trend glavni motivi obuhvataju primenu moderne industrije 4.0 (IoT): zbog automatizovanih proizvodnih pogona, velika količina podataka sa senzora mora da se obrađuje na lokaciji u realnom vremenu. Prenos podataka do centralnog data centra izazvao bi kašnjenje procesa u realnom vremenu i preopterećenje mreže i zastarelih sistema. Takođe i mnoge druge primene, poput Interneta stvari (IoT), imaju potrebu za dodatnim data centrima koji će se nalaziti bliže (na ivici – edge) krajnjim uređajima. Ovde mislimo i na umrežena domaćinstva i pametne kuće, pametne satove, umrežene automobile i IT infrastrukturu u pametnim gradovima. Prema IDC‑u, do 2019. godine 40 odsto svih IoT podataka će se obrađivati i analizirati u edge IT sistemima.

Dodatno, nove 5G mobilne mreže drastično će povećati količinu podataka koju je potrebno obrađivati. Pri brzinama protoka od 10 gigabita u sekundi, moguće je preneti film u HD rezoluciji u svega nekoliko sekundi. Svako ko želi da koristi IoT infrastrukturu u budućim brzim 5G mrežama, takođe treba da omogući potrebne performanse servera još u ranoj fazi, kako bi aplikacije mogle da koriste pun kapacitet mreže. Novi serveri moraju se smestiti u bezbedne i definisane uslove rada ako na lokacijama ne postoje takvi uslovi ili na kojima bi izgradnja odgovarajućih prostorija (data centara), predstavljala preveliku investiciju.

Pročitajte i:  Kako funkcioniše Internet of Things (IoT)?

Edge data centri koriste se baš za ove namene: oni omogućavaju brzo i jednostavno uspostavljanje decentralizovane IT infrastrukture, pre svega zahvaljujući tome što se mogu smestiti na skoro svaku lokaciju i što obezbeđuju uslove za rad najkritičnije opreme, npr. u cilju brzog opremanja udaljenih proizvodnih ili decentralizovanih lokacija.

Po čemu se ističu edge data centri? U stvari, oni su rešenja IT infrastrukture „ključ u ruke“, koja su modularna i skalabilna, bilo kao jedan rek ili kompletno kontejnersko rešenje.  Mogućnosti za proširenje čine ovakva rešenja pogodna za kompanije svih veličina. Pošto su komponente hlađenja, napajanja, monitoringa i bezbednosti unapred instalirane i međusobno usklađene, Vesimpex može jedno edge rešenje veoma brzo i uspešno da implementira na bilo kojoj lokaciji.

DC napajanje u rekovima za veću energetsku efikasnost?

Centralni i veliki homogeni data centri biće i dalje neophodni. Takva IT infrastruktura projektovana je za horizontalnu skalabilnost, da obezbedi najviši nivo performansi, protoka i redundantnosti koji su neophodni za pouzdan rad i visoku dostupnost. Operatori data centara suočeni su s pitanjem kako da optimizuju i smanje buduće troškove eksploatacije svoje IT infrastrukture.

DC rekovi omogućavaju jedno od rešenja za veću energetsku efikasnost: dva nova standarda za IT rekove uspostavljena su na tržištu u vidu Open Compute projekta (OCP) i Open 19. Prema njima, unutar IT reka postoji samo centralno napajanje koje putem integrisane distribucije u reku iz centralnog ispravljača snabdeva aktivne IT komponente DC naponom (12 V – 48 V). Na taj način, imamo samo jednu konverziju napona AC/DC, za razliku od standardne tri konverzije.

Pročitajte i:  Usled povećane potrebe za radom od kuće porasla prodaja PC računara

Takvo rešenje smanjuje troškove električne energije za oko pet odsto po svakom instaliranom reku, jer eliminiše gubitke prilikom konverzije napona, a dodatne uštede postižu se manjom emisijom toplote, manjom potrošnjom energije sistema klimatizacije itd. Ne treba da se ograničavamo samo na „velike“ data centre, već svi koji upravljaju radom i „manjih“ data centara takođe treba da razmisle o isplativosti ovakvog rešenja.

Trendovi i koncepti IT klimatizacije

Alternativna energija i koncepti klimatizacije biće takođe važni u budućim unapređenjima i operativnim troškovima u 2018. godini. Mogu se postići veoma prihvatljivi operativni troškovi napajanjem iz obnovljivih izvora energije, hlađenjem vazduhom ili morskom vodom i odgovarajućim servisnim modelom. Primer ovakvih primenjenih rešenja jeste Lefdal Mine Datacenter u Norveškoj, na kome je Rittal glavni partner za fizičku IT infrastrukturu. Taj data centar izgrađen je u napuštenom rudniku, a hladi se pomoću morske vode i koristi električnu energiju samo iz obnovljivih izvora energije. U njemu, kompanije mogu obezbediti sebi cloud usluge direktno ili upravljati svojim privatnim cloud sistemom.

Kako se IT potrebe i trendovi menjaju, tako i Rittal, kao jedan od lidera na ovom polju, kreira vrhunska rešenja koja omogućavaju zadovoljenje svih potreba, a Vesimpex njihovom implementacijom omogućava kompanijama da se fokusiraju i posvete razvoju svog poslovanja.

www.vesimpex.rs

(Objavljeno u PC#251)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,