ASUS Moneyback

Šta bi IT menadžeri trebalo da znaju?

Prema prognozi International Data Corporation (IDC), najmanje polovina globalne privrede može biti digitalizovana do 2021 godine. Suočene s porastom troškova električne energije, kompanijama postaje sve značajnije da optimizuju potrošnju data centara, jer zauzimaju sve veći udeo u globalnoj potrošnji.

U narednom pregledu tema kao što su hybrid cloud, edge computing i jednosmerna struja u data centrima, prikazano je koje su tehnologije neophodne i najpogodnije za postizanje maksimalne isplativosti i efikasnosti IT procesa i njihove održivosti.

Hybrid cloud trend

Hibridne cloud platforme dominiraće u budućim IT okruženjima. Hybrid cloud arhitektura predstavlja integraciju on‑premises resursa sa cloud resursima i orkestracijom između dve platforme. Takav miks omogućava veću biznis fleksibilnost i više opcija za raspoređivanje resursa. Za razliku od potpunog prelaska na cloud, na ovaj način, kompanije mogu unutar svog data centra da hostuju osetljive i kritične podatke/servise dok na javnom cloud‑u mogu hostovati manje kritične resurse koji ne zahtevaju visok nivo zaštite i nisu toliko poverljivi za čuvanje unutar organizacije. Takođe, kompanije koje imaju visokodinamične i značajne oscilacije potrebnih kapaciteta ne moraju investirati u infrastrukturu koju će koristiti u punom kapacitetu samo u kratkim intervalima, već mogu preusmeriti ulaganje u resurse koje koriste konstantno. Kao što već znamo, svi ozbiljni cloud data centri rade u pouzdanom fail‑safe okruženju i ispunjavaju visok nivo standarda, ali da li znamo na kom nivou zaštite i pouzdanosti je naša on‑premise infrastruktura na kojoj su uskladišteni najkritičniji podaci i servisi?

Ako ne znate ili niste sigurni u pouzdanost rada vašeg on‑premise data centra ili server sale, mi znamo i možemo da vam pružimo preko potrebne odgovore. Da bi podržao ovakav pravac razvoja i njemu slične, Vesimpex putem analize, planiranja, konsultantskih usluga, projektovanja i implementacije vrhunskih infrastrukturnih rešenja svog partnera Rittal‑a, može vam pomoći da izgradite „ključ u ruke“ on‑premise data centar koji će biti pouzdan, modularan i skalabilan i na kom će najkritičniji podaci biti potpuno bezbedni.

Pročitajte i:  Vertiv: Evolucija Edge računarstva

Trend prema Edge computing‑u

U budućnosti, pored ekspanzije centralnih data centara, mnoge kompanije će se, zbog digitalne transformacije, više fokusirati na uspostavljanje decentralizovane IT infrastrukture. Za ovakav trend glavni motivi obuhvataju primenu moderne industrije 4.0 (IoT): zbog automatizovanih proizvodnih pogona, velika količina podataka sa senzora mora da se obrađuje na lokaciji u realnom vremenu. Prenos podataka do centralnog data centra izazvao bi kašnjenje procesa u realnom vremenu i preopterećenje mreže i zastarelih sistema. Takođe i mnoge druge primene, poput Interneta stvari (IoT), imaju potrebu za dodatnim data centrima koji će se nalaziti bliže (na ivici – edge) krajnjim uređajima. Ovde mislimo i na umrežena domaćinstva i pametne kuće, pametne satove, umrežene automobile i IT infrastrukturu u pametnim gradovima. Prema IDC‑u, do 2019. godine 40 odsto svih IoT podataka će se obrađivati i analizirati u edge IT sistemima.

Dodatno, nove 5G mobilne mreže drastično će povećati količinu podataka koju je potrebno obrađivati. Pri brzinama protoka od 10 gigabita u sekundi, moguće je preneti film u HD rezoluciji u svega nekoliko sekundi. Svako ko želi da koristi IoT infrastrukturu u budućim brzim 5G mrežama, takođe treba da omogući potrebne performanse servera još u ranoj fazi, kako bi aplikacije mogle da koriste pun kapacitet mreže. Novi serveri moraju se smestiti u bezbedne i definisane uslove rada ako na lokacijama ne postoje takvi uslovi ili na kojima bi izgradnja odgovarajućih prostorija (data centara), predstavljala preveliku investiciju.

Pročitajte i:  Vertiv: Evolucija Edge računarstva

Edge data centri koriste se baš za ove namene: oni omogućavaju brzo i jednostavno uspostavljanje decentralizovane IT infrastrukture, pre svega zahvaljujući tome što se mogu smestiti na skoro svaku lokaciju i što obezbeđuju uslove za rad najkritičnije opreme, npr. u cilju brzog opremanja udaljenih proizvodnih ili decentralizovanih lokacija.

Po čemu se ističu edge data centri? U stvari, oni su rešenja IT infrastrukture „ključ u ruke“, koja su modularna i skalabilna, bilo kao jedan rek ili kompletno kontejnersko rešenje.  Mogućnosti za proširenje čine ovakva rešenja pogodna za kompanije svih veličina. Pošto su komponente hlađenja, napajanja, monitoringa i bezbednosti unapred instalirane i međusobno usklađene, Vesimpex može jedno edge rešenje veoma brzo i uspešno da implementira na bilo kojoj lokaciji.

DC napajanje u rekovima za veću energetsku efikasnost?

Centralni i veliki homogeni data centri biće i dalje neophodni. Takva IT infrastruktura projektovana je za horizontalnu skalabilnost, da obezbedi najviši nivo performansi, protoka i redundantnosti koji su neophodni za pouzdan rad i visoku dostupnost. Operatori data centara suočeni su s pitanjem kako da optimizuju i smanje buduće troškove eksploatacije svoje IT infrastrukture.

DC rekovi omogućavaju jedno od rešenja za veću energetsku efikasnost: dva nova standarda za IT rekove uspostavljena su na tržištu u vidu Open Compute projekta (OCP) i Open 19. Prema njima, unutar IT reka postoji samo centralno napajanje koje putem integrisane distribucije u reku iz centralnog ispravljača snabdeva aktivne IT komponente DC naponom (12 V – 48 V). Na taj način, imamo samo jednu konverziju napona AC/DC, za razliku od standardne tri konverzije.

Pročitajte i:  Vertiv: Evolucija Edge računarstva

Takvo rešenje smanjuje troškove električne energije za oko pet odsto po svakom instaliranom reku, jer eliminiše gubitke prilikom konverzije napona, a dodatne uštede postižu se manjom emisijom toplote, manjom potrošnjom energije sistema klimatizacije itd. Ne treba da se ograničavamo samo na „velike“ data centre, već svi koji upravljaju radom i „manjih“ data centara takođe treba da razmisle o isplativosti ovakvog rešenja.

Trendovi i koncepti IT klimatizacije

Alternativna energija i koncepti klimatizacije biće takođe važni u budućim unapređenjima i operativnim troškovima u 2018. godini. Mogu se postići veoma prihvatljivi operativni troškovi napajanjem iz obnovljivih izvora energije, hlađenjem vazduhom ili morskom vodom i odgovarajućim servisnim modelom. Primer ovakvih primenjenih rešenja jeste Lefdal Mine Datacenter u Norveškoj, na kome je Rittal glavni partner za fizičku IT infrastrukturu. Taj data centar izgrađen je u napuštenom rudniku, a hladi se pomoću morske vode i koristi električnu energiju samo iz obnovljivih izvora energije. U njemu, kompanije mogu obezbediti sebi cloud usluge direktno ili upravljati svojim privatnim cloud sistemom.

Kako se IT potrebe i trendovi menjaju, tako i Rittal, kao jedan od lidera na ovom polju, kreira vrhunska rešenja koja omogućavaju zadovoljenje svih potreba, a Vesimpex njihovom implementacijom omogućava kompanijama da se fokusiraju i posvete razvoju svog poslovanja.

www.vesimpex.rs

(Objavljeno u PC#251)

Facebook komentari:
PC Press - Video konferencije

Tagovi: , , , , ,