BIZIT 2022

Šta je CloudOps?

CloudOps pomaže preduzećima da upravljaju i optimizuju svoje aplikacije i usluge koje se realizuju na oblaku, tako da se smanje troškovi i rizici.

PCPress.rs Image

AI upravljanje

CloudOps obezbeđuje i upravlja aplikacijama i uslugama koje se nalaze na oblaku tako da one budu što efikasnije. Funkcije CloudOps se preklapaju sa ITSM (upravljanje IT uslugama) i AI (upotreba veštačke inteligencije). Fokus ovog „oblaka“ nije na tehničkim metrikama već na poslovnim strategijama. CloudOps, primera radi, upozorava kompaniju kada neka aplikacija ne radi dobro ili kada dolazi do pada zahteva za uslugama. U tim slučajevima, kompanija dobija poruku da je na primer izgubila 10% očekivane publike ili da je trenutno izgubila 10.000 dolara zarade, itd.

CloudOps ubuhvata širok spektar funkcija kako bi mogao da pruži korisnicima ovakvu vrstu informacija. Sa jedne strane CloudOps prati rad aplikacija, sa druge strane prati troškove i nudi rešenja. Zvuči kao idealno rešenje za poslovanje, jer CloudOps jeste namenjen kompanijama. Podržavaoci ovog sistema ističu da CloudOps optimizuje performanse, kapacitete, organizuje resurse, obezbeđuje kvalitet usluge i poslovanja.

Sa druge strane, oni koji ne podržavaju CloudOps kao način rada, ukazuju da dolazi do velikih kadrovskih promena i izazova. Implementacijom CloudOps kompaniji više nije potrebno IT osoblje. CloudOps veoma dinamičko pronalazi nove dobavljače, a saradnja sa novim dobavljačima traži stručan kadar različitih oblasti kako bi realizacija bila isplativa. Osim toga da bi se u nekim slučajevima razumeli rizici na koje upozorava CloudOps takođe mora da postoji stručan kadar koji može da realizuje načine zaštite. Jasno je da oni koji se protive CloudOps-u ukazuju na kadrovske i organizacione probleme koje donosi CloudOps.

CloudOps i slična rešenja su verovatno budućnost poslovanja. Ovaj sistem u velikoj meri podseća na sistem za dobavljače koji koristi automobilska industrija. Za sada male kompanije u Srbiji ne koriste ovaj sistem pre svega zbog cene koja za njih nije mala. Sa druge strane, neučestovanje u okviru ovakih sistema je mana jer je neophodno biti vidljiv na online tržištu.

Izvor: Itprotoday

 

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: