BIZIT 2022

Stop redovima – u Vladi Srbije predstavljen značaj portala eUprava

Dosadilo vam je da čekate u redovima? Putem portala eUprava građani mogu zakazati termine za podnošenje zahteva za: novu ličnu kartu i pasoš, registraciju i produženje registracije vozila, zamenu stare vozačke dozvole i brojne druge usluge.

Pored ovoga, lokalne samouprave širom Srbije putem ovog portala mogu da izdaju izvod iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih.

IMG_3118web

Na konferenciji za medije u Vladi Srbije predstavljeni su dometi i značaj portala eUprava i koristi nastale uvođenjem ovog centralnog mesta elektronskih usluga javne uprave za građane i privredu. Portal je objavljen i javnosti dostupan od juna 2010. godine; od tada se kontinuirano održava, razvija, i uvode se tehnička unapređenja i nove funkcionalnosti.

Kako bi se povećao broj opština koje pružaju svoje usluge na portalu eUprava i povećao broj građana koji koriste usluge, Direkcija za elektronsku upravu organizuje „Olimpijadu eUprava“, i 28. oktobra će u Beogradu organizovati skup za opštine koje će, zajedno sa studentima FON-a, kreirati usluge za građane i privredu. Pobednik Olimpijade eUprava će biti ona opština koja, shodno broju stanovnika, kreira najviše usluga i obradi najviše zahteva.

Trenutno svoje usluge putem portala eUprava nudi 116 organa državne uprave i lokalne samouprave, i ukupno je do sada podneto 589.640 zahteva. Ima i onih lokalnih samouprava koje su odbile da uvedu ovaj sistem, iako za to nemaju nikakvih troškova, a uvođenje bi donelo dobrobiti i za građane i za samu administraciju.

Najpopularnija usluga za građane na portalu je produženje registracije vozila na ovlašćenim tehničkim pregledima – do sada je na ovaj način registrovano 350.000 vozila i za ovu uslugu nije potrebno više ići na šalter.

Ne samo građani, već i privreda trpi zbog dugog čekanja u redovima: prema istraživanju koje je sprovela Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, u Srbiji je prosečno vreme čekanja na šalterima veoma veliko: u katastrima gotovo 36 minuta, sudovima i šalterima PIO fonda 34, šalterima policije 33 minuta.

Korišćenjem portala eUprava je građanima omogućena lakša komunikacija sa državnim organima i javnom administracijom, jednostavnije pronalaženje dokumenata i podnošenje zahteva i prijema rešenja i ostalih dokumenata.

Spisak svih usluga za građane i privredu koje se mogu realizovati putem Portala može se videti na linku http://www.euprava.gov.rs/eusluge/usluge_po_slovu

Elektronska uprava je najjednostavniji način da se smanje redovi, izbegne korupcija, a da se povećaju transparentnost i efikasnost u radu.

 

Izjave učesnika konferencije:

 

Željko Ožegović, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, izjavio je:

 „Portal eUprava je bitan jer građani Srbije kao i građani u drugim zemljama žele kvalitetnije, efikasnije i brže usluge državne uprave. Nove informacione tehnologije omogućavaju sve to, i ujedno smanjuju troškove kako građana i privrede, tako i troškove same državne administracije.

Želja nam je da što više građana koristi ove usluge.

Od ove godine smo intenzivnije krenuli da postavljamo i zakone koji se postavljaju na javnu raspravu, nadamo se da će i drugi državni organi i ministarstva postavljati svoje predloge zakona na ovaj portal, omogućujući građanima i nevladinim organizacijama da učestvuju svojim idejama i mišljenjima u procesu donošenja zakona.

Želimo da pozovemo sve lokalne samouprave i druge državne organe da za pružanje ovih usluga koriste ovaj portal. Mislim da bi opštine morale da shvate značaj e-uprave i da je koriste.“

 

Ivan Radak iz NALED-a je izjavio:

 

„Predstaviću istraživanje iz jula koje je pokazalo da pre svega privreda kao najznačajnije činioce koji opterećuju poslovanje navode bavljenje administrativnim pitanjima. jedan direktor u Srbiji potroši više od 20% svog vremena na administrativne procedure, odnosno birokratiju. Prema podacima iz jula ove godine, svaki treći direktor preduzeća u Srbiji na administrativne procedure potroši gotovo 50% svog vremena“.

 

„Kada govorimo o iskustvu čekanja u redovima pred šalterima, postoji trend smanjenja vremena koje privrednici provode u redovima, ali i dalje su najduža vremena čekanja u bankama, RFZO, Poreske uprave, Katastra i PiO Fonda. To su ujedno i organizacije čijim radom šalterskih službi privrednici nisu zadovoljni. Privreda je šalterske radnike ocenila prosečnom ocenom 2,69 što je niža ocena čak i od ocene koju su dali inspektorima za nadzor“.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,