ASUS Moneyback

SugarCRM: Moderna platforma

Pročitajte na koji način vam kompanija PSTech omogućava da ostvarite bolje odnose s klijentima i postignete bolje poslovne rezultate.

multilingual1Upravljanje odnosima s korisnicima, odnosno CRM kao skraćenica za engleski pojam Customer Relationship Management, jedan je od najbitnijih poslovnih procesa u kompanijama svih veličina. Kontakt s korisnicima usluga, odnosno kupcima, ostvaruje se svakodnevno i zato je adekvatno CRM rešenje od suštinskog značaja za produktivnost i ostvarivanje poslovnog uspeha.

SugarCRM je integrisano rešenje koje omogućava bolju interakciju i bolje razumevanje korisnika. Kroz ovu platformu, svi zaposleni koji ostvaruju direktan kontakt s korisnicima dobijaju sve neophodne informacije i alate koji su im potrebni da svoj posao obave na bolji način, kao i da pruže vrhunsku korisničku podršku pri svakoj interakciji.

O kvalitetu rešenja, koje na našem tržištu implementira kompanija PSTech, puno govore i brojke: više od 12 miliona preuzimanja i preko 1,2 miliona korisnika u različitim industrijama. Do sada je više od 6.500 organizacija prednost dalo jednoj od više raspoloživih SugarCRM verzija u odnosu na konkurenciju. Poverenje korisnika se odrazilo i na poslovne rezultate – rast obima poslovanja čak 15 kvartala u nizu, kao i godišnji rast prihoda od 30 odsto. Gartner je kvalitet ovog rešenja prepoznao i svrstao ga u kvadrant vizionara u oblasti automatizacije prodaje.

Larry Augustin, CEO kompanije SugarCRM, sve veći uspeh objašnjava time što je njihovo rešenje prilagođeno pojedinačnom korisniku i njegovom uspešnom održavanju odnosa s klijentima. To je značajan iskorak u odnosu na tradicionalni pristup gde je poslovni softver prilagođen kompaniji, a pojedinačni korisnici uče kako da ga iskoriste.

U tri sektora

U poslovnom okruženju, SugarCRM se poput drugih CRM rešenja tesno integriše u procese vezane za marketing, prodaju i podršku. Za razliku od tradicionalnih sistema za podršku marketingu, SugarCRM korisnicima omogućava da se izbore s nepotrebnim informacijama i da prikažu personalizovane sadržaje koji omogućavaju ostvarivanje boljih rezultata. Za sektor marketinga će biti značajna i mogućnost ostvarivanja uvida u interakcije koje se odvijaju na različitim nivoima, na osnovu kojih mogu planirati pravovremene i uspešne kampanje.

U sektoru prodaje SugarCRM omogućava da se napravi korak dalje od stalnog unosa podataka, odnosno da fokusiranje na prodaju i najvažnije prodajne prilike. Ovo rešenje će prodavcima dati prave informacije o potencijalnim klijentima, onda kada su te informacije najpotrebnije i tako dovesti do većeg procenta uspešnosti.

SugarCRM omogućava da se na svaki upit odgovori efikasno i pravim informacijama, što vremenom stvara lojalne korisnike. Pored upotrebe u kontakt centrima, lako se integriše i u rad timova koji vode nastup kompanije na društvenim mrežama. Svi bitni podaci o klijentima dostupni su na jednom mestu i u realnom vremenu.

Pored osnovnih funkcionalnosti vezanih za podršku CRM procesima, SugarCRM se kao otvorena platforma može dodatno razvijati i prilagođavati specifičnim potrebama. Na bazi ove platforme moguće je brzo pokrenuti moćne mobilne i društvene aplikacije, kao i uspostaviti poslovne procese.

Društveni CRM

Već prvi izbor koji se stavlja pred korisnike pokazuje fleksibilnost SugarCRM rešenja. Moguće ga je instalirati na sopstveni server ili iznajmiti cloud rešenje. Tako se i pre implementacije u poslovne procese Sugar prilagođava različitim potrebama. Trend tržišnog rasta ovog rešenja podstiču sve veće potrebe srednjih i velikih kompanija, koje su prepoznale inovativan pristup koji se ogleda u kombinaciji naprednog korisničkog ugođaja i integracije društvene komponente i mobilnog pristupa (u vidu Android i iOS aplikacija).

SugarCRM donosi veliki broj korisnih funkcija i integriše se s različitim postojećim rešenjima, poput Google paketa poslovnih aplikacija ili brojnih popularnih e‑mail servisa. Pored toga, u samo rešenje su implementirane funkcije kalendara i upravljanja projektima, a moguće je sve temeljno lokalizovati i tako prilagoditi korisnicima u Srbiji.

S korisničke strane gledano, verovatno najinovativnija komponenta je SocialCRM, koja objedinjuje podatke s društvenih mreža i e‑mail servisa, omogućava deljenje dokumenata na različite načine, te laku saradnju i održavanje online sastanaka. Sve neophodno za uspešnu realizaciju poslova nalazi se na jednom mestu i ima u današnje vreme neophodnu društvenu komponentu.

Koju ediciju odabrati?

SugarCRM dolazi u pet varijanti. Svaka obuhvata osnovni paket alata za prodaju, marketing i podršku i svaka se može pokrenuti na serveru korisnika ili na zahtev.

Bazična je besplatna Sugar Community edicija koja je dosad preuzeta više od devet miliona puta. Ona ima osnovne alate za prodaju, marketing i usluge, a uz nju se ne dobija korisnička podrška. Obuhvata osnovne preglede, jednostavne upite i bazične izveštaje, ali ne može da koristi raznovrsne izvore informacija. Sugar Professional edicija dodaje unapređeni korisnički interfejs, širi set CRM funkcija i više opcija za integraciju. Pored toga, podržava i mobilni pristup i daje više opcija za održavanje celog sistema.

Korporativna edicija proširuje profesionalnu naprednom mobilnom upotrebom, dodatnom alokacijom storage‑a, naprednijom korisničkom podrškom i bržim vremenom reakcije, koje se definiše ugovorom (SLA). Enterprise edicija ovaj set funkcionalnosti dodatno proširuje podrškom za off‑line rad, naprednim izveštajima, self‑service portalom za klijente, podrškom i za Oracle baze podataka. Najsveobuhvatnija je Sugar Unlimited edicija koja omogućava upotrebu sa Lotus Domino serverom, obuhvata non‑stop podršku s vremenom reakcije od svega sat vremena, podržava različite profesionalne programe za pružanje usluga.

SugarCRM kod nas

U našem regionu, kompanija PSTech je pouzdan partner za implementaciju SugarCRM rešenja. Sa preko 12 godina globalnog iskustva u razvoju softvera, PSTech je jedan od lidera na tržištu i nudi konsalting, integraciju i prilagođavanje SugarCRM rešenja.

PSTech je svoju ekspertizu iskoristio da napravi proširenje koje omogućava povezivanje SugarCRM rešenja i Cisco IP telefonije. CallConnector omogućava direktno pozivanje iz SugarCRM okruženja, lako pretraživanje adresara, čuvanje svih odlaznih i dolaznih poziva u CRM okruženju, Caller ID funkciju s dodatnim podacima o osobi koje SugarCRM čuva… Pritom, na svaki dolazni poziv, iskočiće vam prozor na ekranu računara i obavestiti vas o tome.

PSTech je razvio i dva vertikalna rešenja za farmaceutsku i bankarsku industriju, a SugarCRM će se s lakoćom prilagoditi i potrebama kompanija iz drugih oblasti poslovanja.

PSTech, www.pstech.rs

PharmaCRM

Sveobuhvatno CRM rešenje omogućava farmaceutskim proizvođačima i veletrgovcima da ostvare bolji operativni uvid u sve neophodne podatke vezane za tržište. Za svoje klijente mogu imati sveobuhvatni pregled informacija. Tu je kompletna istorija plasiranja proizvoda i ključnih indikatora performansi. Moguće je videti i rezultate koje ostvaruju pojedine apoteke i koje proizvode naručuju. Pored toga, PharmaCRM prikazuje informacije o promotivnim kampanjama, a sve podatke je moguće uklopiti u raznovrsne napredne izveštaje.

BankingCRM

Rešenje je prilagođeno različitim potrebama bankarskih institucija. Omogućava rad sa fizičkim licima, kao i sa korporativnim klijentima. U prvom slučaju, BankingCRM obezbeđuje sveobuhvatan uvid u osobu koja koristi bankarske usluge, od osnovnih ličnih podataka, preko informacija o radnoj istoriji i iskustvu, podataka o posedovanju različitih vrednosti (vozila, nekretnine…), sve do segmentacije po profitabilnosti i prodatim uslugama i proizvodima.

Kada se radi o korporativnim klijentima, rešenje omogućava integraciju svih neophodnih podataka od naziva i lokacije kompanije, preko broja zaposlenih i finansijskih rezultata, do rizika rada s tim klijentom. Naravno, i ovde je moguća segmentacija klijenata po različitim parametrima.

Facebook komentari:
SBB