ASUS Moneyback

Sunbar za magacinsko poslovanje

U oblasti POS-a, logistike i proizvodnje Sunbar sarađuje sa kompanijama kao što su Milšped, Merkator, Cargo Partner, Gebruder Weiss, Farmalogist, Idea, Univerexport itd. Jedno od rešenja koje Sunbar nudi namenjeno je upravljanju magacinima – Qguar WMS Pro.

SunbarKompanija Quantum Software tvorac je sistema upravljanja magacinima pod nazivom Qguar WMS Pro. Ovaj softver podržava sisteme upravljanja magacinima u kompanijama koje skladište dobra namenjena sopstvenoj proizvodnji kao i iz sopstvene proizvodnje, i skladištima koja kompanije iznajmljuju trećim subjektima. Qguar WMS Pro može da se pohvali i nizom specijalizovanih funkcija u skladu sa najnovijim dostignućima iz oblasti IT‑ja i logistike.

Qguar WMS Pro je pre svega namenjen podršci većim skladištima koja tokom radnog dana beleže velike promete robe za koji koriste različite tipove transportnih uređaja, a između ostalog omogućava i istovremeno upravljanje robom više krajnjih korisnika koja je uskladištena u zajedničkom skladišnom prostoru. Ova osobina se pokazala najkorisnijom u distribucionim centrima, logističkim skladištima i proširenim skladišnim postrojenjima kompanija koje se primarno bave proizvodnjom. Qguar WMS Pro organizuje skladišne procese i optimizuje resurse distributivnih procesa, čime smanjuje troškove logistike i poboljšava efikasnost uloženog rada. Sistem (između ostalog) nudi korisnicima da primene hijerarhijsku podelu strukture skladišta sa željenom podelom skladišnog prostora na sektore odgovarajuće veličine.

Softver može da naručuje i prima robu u skladište, upravlja paletama i sortira ih po datumu isteka roka trajanja. Palete i vozila za prenos se mogu pratiti bežičnom vezom i označavati bar‑kodovima, što u svakom trenutku nudi korisniku uvid u kvalitet i kvantitet robe na zalihama. Qguar prati robu na putu kroz magacin, pa sve do kupca, upravljajući po potrebi narudžbinama, dopunom zaliha, zadacima koji se moraju izvršiti, pa i robom koja je iz nekog razloga vraćena. Korisniku nudi pristup analitički obrađenim podacima i izveštajima, a može da komunicira sa RF uređajima i eksternim sistemima putem sertifikovanih veza.

Pored softverskog sistema za upravljanje magacinima, kompanija Sunbar nudi i interesantan dodatni uređaj koji značajno olakšava i optimizuje skladištenje i upravljanje proizvodima unutar skladišta. U pitanju je KHT‑ov merni sistem PBM600 koji brzo utvrđuje dimenzije, zapreminu i masu objekta koji se skladišti. Uređaj je, pre svega, namenjen dobijanju preciznih podataka o robi koja treba da se uskladišti, kako bi softverski sistem za upravljanje magacinom racionalnije iskoristio raspoloživi prostor, ali i formirao zahtevanu pošiljku. Pomoću ovog sistema moguće je utvrditi i stepen kompresije određene robe, što omogućava smanjenje obima otpreme.

Merni sistem PBM 600 postavljen je na odgovarajuća kolica i predstavlja mobilnu jedinicu sa ugrađenom baterijom. Svi parametri se mere simultano pomoću infracrvenih senzora i ugrađene vage. Jedinica zadužena za određivanje dimenzija i mase objekta sastoji se iz predajnog i prijemnog modula sa integrisanim meračem mase. IR moduli postavljeni su jedan nasuprot drugom, što omogućava merenje svih konturnih karakteristika objekta, čak i ako je oblik složen. Za razliku od laserskih zraka, infracrvena svetlost ne predstavlja opasnost za ljudsko oko, pa je PMB600 sasvim bezbedan za upotrebu.

www.sunbar.rs

Ivan Stojanovski

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,