BIZIT 2022

Svestrana rešenja za moderno poslovanje

Kompanija Veeam® Software, poznata po svojim rešenjima za stalnu dostupnost preduzeća (Availability for the Always-On Enterprise™), objavila je danas da je dostupno novo rešenje Veeam Availability Suite 9.5, osmišljeno da podrži preduzeća koja su u potrazi za načinom da upravljaju svojim poslovanjem bez prekida budući da prihvataju u sve većoj meri virtualizovane, cloud-first tehnologije.veeam-01

Ova najnovija verzija Veeam-ovog vodećeg rešenja, koje je integralni deo Veeam-ove platforme dostupnosti za hibridni cloud, najavljuje novu eru za skalabilnost i performanse preduzeća sa više od 175 novih funkcija koje su posebno dizajnirane da pruže poboljšanu agilnost i fleksibilnost obezbeđujući  dostupnost po principu 24.7.365 za sva radna opterećenja i aplikacije bez obzira na to gde se nalaze – lokalno ili u cloud-u.  Više od 60.000 korisnika se registrovalo da budu prvi koji će biti informisani o novim v9.5 funkcijama i poboljšanjima čime se ilustruje eksponencijalno širenje IT investicija u moderni diskovni prostor, hiper-konvergovane sisteme i hibridni cloud, i potreba da se ove nove tehnologije održavaju dostupnim.

Prema najnovijem istraživanju IDC-a , strategije za zaštitu podataka dizajnirane za zastarela klijent/server okruženja više ne ispunjavaju dinamične potrebe evoluirajućih virtuelnih računarskih/cloud poslovnih modela, a sa prosečnim troškom zastoja koje za tipično preduzeće premašuje 100.000 dolara na sat i preduzeća su aktivno u potrazi za rešenjima dostupnosti koja mogu da poboljšaju RTPO (ciljno vreme i tačku oporavka) kako bi se obezbedila poboljšana efikasnost, agilnost i pouzdanost u okviru njihovog celokupnog poslovanja.

„Veeam Availability Suite uvek ide u korak sa vrhunskim inovacijama, a budući da preduzeća prihvataju u sve većoj meri virtualizovanu, cloud-first eru, naš pristup dostupnosti po principu 24.7.365 postaje nosilac standarda za tržište,” rekao je Peter McKay, predsednik i glavni operativni direktor u Veeam-u. „Budući da količina podataka i broj radnih opterećenja u cloud-u nastavljaju da rastu eksponencijalnom stopom, ponosan sam što sa rešenjem Veeam Availability Suite 9.5 mi drastično povećavamo našu skalabilnost preduzeća kako bi se zaštitilo na desetine hiljada VM-a i petabajta podataka.”

IDC je takođe saopštio da u poređenju sa drugim pružaocima rešenja, Veeam omogućava preduzećima da obuhvate više radnih opterećenja, da budu agresivnija po pitanju SLA-ova za veće grupe radnih opterećenja, i da češće ispunjavaju te agresivnije SLA-ove. Zapravo, skoro 90 odsto korisnika je iskusilo daleko manji RTPO sa Veeam-om nego sa prethodnim pružaocem rešenja, a skoro tri puta više ispitanika iskusilo je nula posto stope neuspeha pri formiranju rezervnih kopija nakon Veeam-a u odnosu na ranije iskustvo. Oslanjajući se na Veeam-ove performanse i pouzdanost koji su vodeći u klasi, a sada i sa moćnim poboljšanjima koja pružaju drastično poboljšanu skalabilnost, Veeam Availability Suite 9.5 je idealno rešenje pogodno za potrebe modernog preduzeća koje je stalno dostupno.

veeam_availability-platform_with_vacPre svega, inovacije u okviru rešenja Veeam Availability Suite 9.5 uključuju:

  • Nova poboljšanja skalabilnosti preduzeća – eksponencijalni rast podataka i pruženih IT usluga primorava preduzeća svih veličina da preispitaju svoju strategiju dostupnosti. Kroz mnoštvo novih poboljšanja za preduzeća, Veeam je sada u mogućnosti da pomogne preduzećima da se prilagode efikasnije i efektivnije, bez obzira na veličinu okruženja tako što će moći da zaštite na desetine hiljada VM-a i petabajta podataka
  • Preduzeća mogu da modernizuju svoje privatne cloud platforme i poslovne aplikacije putem potpune integracije sa Microsoft 2016 tehnologijama data centra kao što su Windows Server 2016 i Microsoft Hyper-V 2016, Nano server i Storage Spaces Direct
  • Nova napredna ReFS integracija, koja nudi veću efikasnost performansi i kapaciteta za skupove podataka velikog obima obezbeđujući otpornost rezervnih kopija podataka i zaštitu kritičnih poslovnih aplikacija
  • Novi Direct Restore to Microsoft Azure omogućava povratak podataka u cloud za Veeam rezervne kopije kao podršku za našu „Cloud First” strategiju kako bi se optimizovala alokacija resursa i minimizirali troškovi. Ovo novo rešenje omogućava preduzećima da lokalne VM-e bazirane na Windows-u i Linux-u, fizičke servere i krajnje tačke, povrate ili migriraju u Azure
  • Veeam pruža stalnu dostupnost preduzeća putem integracija sa ponudama diskovnog prostora za preduzeća od strane HPE-a, NetApp-a i Dell EMC-a, a sada proširuje ovu integraciju i na Nimble Storage u okviru rešenja Veeam Availability Suite 9.5
  • U sklopu novog Veeam ONE 9.5 (deo rešenja Veeam Availability Suite), preduzeća i pružaoci usluga mogu maksimalno da iskoriste moćne izveštaje povraćaja i obračuna sredstava za virtuelne i rezervne infrastrukture kako bi pomogli u obračunu troškova računarskih i diskovnih resursa u okviru svojih organizacija ili ponuda usluga, i kako bi mogli da zaduže individualna odeljenja ili korisnike na osnovu upotrebe
Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , ,