BIZIT 2022

TAG M2M rešenje za pametno merenje potrošnje komunalnih usluga

Međunarodna konferencija Telekom Austrija Grupe o poslovnoj prodaji održana je u Beogradu, od 15. do 17. oktobra, uz prisustvo više od 80 učesnika iz svih kompanija Grupe, uključujući top menadžment, direktore prodaje i menadžere timova sektora za domaću i međunarodnu prodaju.

TAG M2M resenje za pametno merenje potrosnje komunalnih usluga

Učesnici su dobili detaljan uvid u veleprodaju na nivou Grupe, uključujući i partnerstvo sa „América Móvil“. Grupa je u maju najavila da je na ovaj način kreirana  jedna od najvećih optičkih mreža u svetu, koju čini 200 tački prisustva (PoPs) u 47 zemalja, kojima se obezbeđuje da članovi operateri pruže korisnicima visok nivo kvaliteta usluga prenosa podataka. Povezivanje mreže uspostavljeno je između Majamija i Beča, uz pomoćnu vezu između Dalasa i Frankfurta.

Uz pomoć ovog globalnog MPLS (Multi-Protocol-Label-Switching) proizvoda, lokacije kompanija mogu se povezati u zemlji i inostranstvu, uključujući glasovne usluge i usluge prenosa podataka. Time se obezbeđuje da Veleprodaja Telekom Austrija Grupe može da ponudi još inovativniji portfolio koji obuhvata širok spektar savremenih rešenja, uključujući rešenja u vezi sa prenosom podataka, glasovnim uslugama, mobilnim uslugama i satelitska rešenja.

Veleprodaja takođe nudi višegodišnju ekspertizu, flekibilna i prema korisnikovim potrebama urađena rešenja za roming, signalizaciju, GRX/IPX usluge i otkrivanje zloupotreba.

Učesnici IBS Konferencije takođe su imali priliku da vide prezentaciju inovativnog sistema pametnog merenja koji je nedavno razvijen u okviru TAG M2M, ćerke firme Grupe, i koji je spreman za sveobuhvatnu primenu pametnih brojila u Austriji. Pametna brojila su elektronski uređaji koji automatski evidentiraju potrošnju električne energije ili gasa u redovnim intervalima, što je osnova za efikasno upravljanje energijom. Pametna brojila ne samo da evidentiraju potrošnju energije i nivoe proizvodnje na kombinovan način, već takođe pružaju širok spektar dodatnih informacija, kao što je, na primer, merenje intervala potrošnje. Krajnji cilj nove tehnologije je da se postigne veća transparentnost i promoviše ušteda energije, što je korisno i za snabdevače električnom energijom i za krajnje korisnike.

Nakon prezentacije, stručnjaci Vip mobile naglasili su spremnost kompanije da domaćim kompanijama koje se bave snabdevanjem građana električnom i toplotnom energijom, gasom i vodom ponudi TAG M2M paket rešenja za pametno merenje, koji je primenjiv na bazi više dobavljača, i tako obezbezbedi tranzitnu mrežu visoke bezbednosti za prenos podataka između pametnih brojila i koncentratora podataka sa centralnim IT sistemima komunalnih preduzeća, kao i upravljanje uvođenjem i dvadesetčetvoročasovni rad neophodne infrastrukture. U svetlu planiranog uvođenja pametnih brojila u Srbiji, ova ponuda ima značajnu tržišnu vrednost.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,