Top50 Glas publike

Tehnička infrastruktura objekata

S vrtoglavim razvojem telekomunikacija, sistemi slabe struje poslednjih godina dobijaju na značaju, pa se sve više pažnje obraća na tehničku infrastrukturu objekata. Kompanija Bit Projekt nudi kompletan portfolio usluga u ovoj oblasti.

Tehnicka-infrastrukturaDa li ste čuli nekada onaj stari vic kada se dve majke hvale jedna drugoj svojim sinovima koji studiraju elektrotehniku? Ispostavlja se da jedna majka ima sina koji studira „jaku struju“, pa zbog toga teši onu drugu čiji sin studira „slabu struju“. Iza ovih anahronih naziva kriju se elektroenergetski i telekomunikacioni sistemi, a ako su ovi potonji nekada i bili manje važni, stvari su se odavno promenile. Agresivan razvoj telekomunikacija je poslednjih godina doveo do toga da su sistemi slabe struje u svim vrstama objekata bitno dobili na značaju, što važeća regulativa i građevinska praksa nisu uspeli adekvatno da isprate.

Ne tako davno, pri izgradnji većine objekata, infrastruktura slabe struje je podrazumevala samo bakarne telefonske parice. Danas kroz bakarne parice, zahvaljujući razvoju xDSL tehnologija, pored govornog saobraćaja prolaze i integrisani servisi za prenos podataka (Internet, video), ali treba voditi računa i o koaksijalnoj infrastrukturi kablovskih distributivnih sistema, infrastrukturi interfonskih sistema, video‑nadzora i protivprovalnih sistema, M2M sistemima za upravljanje energetskom efikasnošću. U poslednje vreme se bakarna Ethernet mreža sve češće zamenjuje daleko efikasnijom optičkom FTTx infrastrukturom, koja integrišu neke od prethodno nabrojanih sistema. Stvari sa „slabom strujom“ (koja, zahvaljujući optičkim mrežama danas više nije uvek struja!) u međuvremenu su postale vrlo kompleksne, zbog čega je pri izgradnji građevinskih objekata postalo važno obratiti posebnu pažnju na njihovu tehničku infrastrukturu.

Ulaganje u budućnost

Projektovanje telekomunikacione infrastrukture svakako zavisi od namene objekta (poslovni, stambeni, industrijski), ali se danas kod objekata svih tipova koriste principi strukturnog kablovskog sistema (SKS). Razvoj telekomunikacionih servisa i stalna promena tehnologije koja ih prati nastaviće se i u budućnosti, pa je neophodna fleksibilnost koju pružaju strukturirani kablovski sistemi kako bi objekat tokom svog radnog veka mogao da prihvati tehnološke promene bez drastičnih fizičkih intervencija i uz minimalne investicije. Novi poslovni ili stambeni objekti trebalo bi da imaju nezavisan prostor u kome je smeštena glavna telekomunikaciona koncentracija (GTK). Ovom prostoru bi s jednakim pravom mogli da pristupe svi potencijalni provajderi telekomunikacionih usluga kako bi korisnici mogli da biraju provajdera, što je preduslov za liberalizaciju i fer tržišnu utakmicu. Umesto neuredne šume kablova, stanovi ili poslovni prostori unutar zgrade trebalo bi da budu opremljeni korisničkom telekomunikacionom koncentracijom (KTK) koja je povezana sa GTK objekta, a od kojih su odgovarajućim kablovskim razvodom povezane utičnice u pojedinačnim prostorijama. Takav način izgradnje predstavlja i veliku uštedu za investitore jer znatno povećava brzinu gradnje, naročito u velikim zgradama pošto dozvoljava da se završeni delovi zgrade useljavaju dok još uvek traje izgradnja drugih delova.

Da bi se sve ovo realizovalo kako treba, izvođač projekta mora da ima sopstvenu operativu – stalno zaposlene instalatere, obučene za sisteme slabe struje i sertifikovane od proizvođača pasivne i aktivne opreme koja se koristi. Oni treba da poznaje propise, kao i sisteme jake struje s kojima će se susretati u radu. Kompanija Bit Projekt se bavi integracijom informatičkih sistema, pružajući svojim klijentima kompletno rešenje – od izrade plana, preko izbora tehnologije i opreme, pa sve do same integracije. Bit Projekt poseduje odgovarajuću operativu koja mu dozvoljava da relativno brzo izvodi objekte veće od 50.000 m2 uz realizaciju LAN i WAN mreža, strukturnog kabliranja, VoIP rešenja, interfonskih sistema, sistema video‑nadzora i kontrole pristupa i sistema centralnog ozvučenja i oglašavanja.

Specijalizovana rešenja

Tehnička infrastruktura objekta podrazumeva kompletnu integraciju sistema slabe struje, od električarskih radova i postavljanja kablova, pa sve do isporuke i podešavanja aktivne mrežne opreme i servera i kao takva obuhvata sve partnere i čitav portfolio usluga kompanije Bit Projekt. Kontrolne sobe bazirane na IP tehnologijama obezbeđuju daljinski nadzor i kontrolu svih sistema unutar neke ustanove na centralizovan način, zahvaljujući LAN mrežama. Sve veći broj uređaja danas ima mogućnost za komuniciranje po IP protokolu, a praktično svaki uređaj čije se performanse i karakteristike mogu izmeriti i kontrolisati moći će u doglednoj budućnosti da se umreži i poveže na globalnu Mrežu, što donosi mogućnost upravljanja ne samo računarima, već i industrijskim mašinama, belom tehnikom i ostalim kućnim uređajima. Centralizovano upravljanje objektom omogućuje praćenje rada svih sistema i blagovremenu detekciju problema, čime se smanjuju troškovi održavanja, povećava energetska efikasnost i celokupno funkcionisanje objekta čini efikasnijim. Naravno, kontrolne sobe zasnovane na IP protokolu zahtevaju novo znanje i razumevanje sistem‑integratora kako bi se iskoristio pun potencijal jedinstvenog komandnog i kontrolnog ekosistema.

Pod multimedijalnim salama podrazumevaju se različita rešenja za konferencijske sobe, sale za sastanke i učionice, a zajedničko im je to što se u njima, kroz dobru integraciju, postiže intuitivno i lako upravljanje, tako da korisnici mogu da se usredsrede na svoj posao umesto da se bakću s komplikovanim podešavanjem mikseta, video‑projektora, mikrofona i druge opreme koja zahteva tehničko znanje. Bit Projekt isporučuje i montira LCD projektore, motorizovana projekciona platna, sisteme za distribuciju zvuka i videa, a rešenja koja obezbeđuje omogućuju kontrolu AV opreme, svetla, zavesa i platna preko intuitivnih panela osetljivih na dodir. Važan momenat kod ovih rešenja je i kombinacija praktičnosti i dobre estetike koja Bit Projekt postiže korišćenjem Bachmann sistema, te različitih modula za pristup otvorenim i skrivenim utičnicama za napajanje i komunikaciju integrisanih u kancelarijski sto, kao i Kabelschlange sistema za skrivanje kablova i optimizaciju njihove putanje.

Sistemi IP video‑nadzora koje nudi Bit Projekt omogućavaju nadzor i snimanje uvek i na svakom mestu, zasnovani su na rešenjima proizvođača Axis i SeeTec, a usluga obuhvata planiranje, isporuku i montažu IP kamera, servera, profesionalnog softvera za video‑nadzor, kao i integraciju sa ostalim bezbednosnim sistemima. U sklopu ovoga je i opremanje kontrolnih soba za video‑nadzor sistemima za AV distribuciju, procesorima za istovremeni prikaz slike u više prozora, KVM distribucijama i kontrolom kamera, kao i multimedijalnim prezentacijama.

Uspešne implementacije

Bit Projekt je do sada realizovao tehničku infrastrukturu u više značajnih referentnih projekata. U kompleksu Avala Resorts & Villas u Budvi urađen je dizajn i implementacija računarsko‑telefonske instalacije, IP video‑nadzora, sistema za naplatu bežičnog Interneta, serverske i računarske opreme, kao i video‑prezentacionog sistema za konferencijsku salu. Bit Projekt je takođe implementirao sistem slabe struje na obnovljenom Tornju na Avali, koji obuhvata računarsko‑telefonsku instalaciju, sistem IP video‑nadzora, sistem dojave požara i sistem za kontrolu pristupa. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje implementiran je sistem za multimedijalne konferencijske sale, baziran na Crestron opremi, koji omogućava centralizovano upravljanje ozvučenjem, motorizovanim platnom, projektorom i AV distribucijom, a sličan sistem instaliran je i u konferencijskoj sali Inženjerske komore Srbije u Beogradu. U Casino Avala u Budvi je takođe instaliran Crestron sistem za distribuciju AV signala i kontrolu osvetljenja, pomoću nekoliko ugrađenih ekrana osetljivih na dodir, putem bežičnog panela i kroz lokalnu računarsku mrežu. U fabrici Bosch u Pećincima Bit Projekt je instalirao multimedijalnu konferencijsku salu sa Crestron Digial Media sistemom. Konferencijski sto u sali je opremljen ugradnim kutijama sa svim potrebnim priključcima (VGA, audio, HDMI, eternet), a pored AV sistema integrisana je i kontrola osvetljenja, kao i senzor pokreta koji, radi uštede energije, gasi sve sisteme kad nema nikog.

www.bitprojekt.co.rs

Bojan Milosavljević

(Objavljeno u časopisu PC#210)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: