ASUS Moneyback

Telenor: Slušamo korisnike i optimizujemo nove tehnologije

Gde smo danas po pitanju LTE mreže, šta je tehnološka neutralnost i koje su prednosti HD zvuka, govori nam Ingeborg Ofsthus, tehnička direktorka kompanije Telenor Srbija

IMG_5718

Znamo da Telenor stalno radi na unapređenju svoje infrastrukture. Prošle godine ste unapredili sva mesta pokrivena 3G signalom HSPA+ tehnologijom. Koji je vaš naredni projekat? Šta možemo očekivati u budućnosti?

U ovom trenutku, naše angažovanje kada je u pitanju infrastruktura Pametne mreže u osnovi svodi se na tri oblasti njenog unapređenja. Prvo, kako bi naši klijenti bili još zadovoljniji, pokušali smo da identifikujemo specifična „kritična mesta“ kada je u pitanju pokrivenost signalom. Zapažanja naših korisnika veoma su korisna za nas, a Telenor istinski uvažava poruke koje nam stižu od naših korisnika.

Zatim, optimizujemo nove tehnologije u okviru mreže i proveravamo kapacitete zato što naši korisnici žele da imaju sve usluge koje mi nudimo na njihovim uređajima. Unapređujemo mrežu na lokacijama na kojima je intenzivniji internet saobraćaj i na tim mestima postavljamo „treće kerijere“ koji proširuju kapacitete Pametne mreže.

Takođe, iako to naši korisnici ne vide, mi stalno radimo na unapređenju osnovne i prenosne mreže s ciljem da ona postane snažnija, otpornija i da proširimo kapacitete kada je u pitanju prenos podataka. To znači da smo spremni za budućnost.

Kada su u pitanju usluge, više pažnje posvećivali smo podacima, a gledajući iz korisničkog ugla, u poslednjih dvadeset godina mobilna tehnologija nije ponudila nikakve naročite novitete kada su u pitanju govorne usluge. Nedavno smo omogućili novu uslugu – HD zvuk, govornu uslugu koju korisnici prepoznaju. Na ovaj način korisničko iskustvo je izmenjeno zato što su šumovi u okruženju znatno utišani, a imate osećaj da sa svojim sagovornikom razgovarate kao što mi sada razgovaramo.

Sve u svemu, pokrenuli smo našu mrežu tako da može stalno da raste i postaje “pametnija” zajedno sa našim korisnicima.

Upravo sam htela da vas pitam za uslugu HD zvuka. Kakve prednosti takva usluga nudi vašim korisnicima?

Najvažnija prednost za korisnika kod usluge HD zvuk je daleko razgovetnija i razumljivija govorna komunikacija. Takođe, prednosti zavise i od prirode poziva. Na primer, ako se osoba sa kojom razgovarate nalazi u bučnom okruženju, buka je utišana, a vi čujete čistiji i prirodniji zvuk. Sa druge strane, ako se vaš sagovornik nalazi u sobi u kojoj se ne čuju zvukovi u pozadini, očigledno je da u tom slučaju nema neke veće razlike kada je u pitanju govorna komunikacija.

Naše iskustvo sa drugih tržišta takođe pokazuje da ljudi koji imaju problema sa sluhom cene ovu uslugu zato što im ona omogućava da bolje čuju drugu stranu i izbegnu šumove u okruženju.

Da li su nam potrebni posebni uređaji kako bi koristili ovu uslugu?

Oba sagovornika treba da imaju pametne telefone koji podržavaju uslugu HD zvuka, a u našoj ponudi imamo nekoliko uređaja koji podržavaju ovu uslugu kao što su modeli Nokia Lumia ili HTC Desire X. Ipak, još uvek je rano govoriti o ovoj usluzi imajući u vidu broj pametnih uređaja na tržištu, ali mislimo na budućnost i zahvaljujući stalnim unapređenjima usluga mi dalje razvijamo našu Pametnu mrežu, a naš je krajnji cilj omogućiti korisniku besprekornu komunikaciju.

Da li se ova usluga naplaćuje?

Ova usluga je besplatna i dostupna i u 2G i u 3G mreži.

Treba li je aktivirati i kako?

Aktivacija nije potrebna. Ako vi i vaš sagovornik komunicirate putem pametnih telefona koji podržavaju HD zvuk, ova usluga je automatski omogućena. Sve ostalo za vas radi Pametna mreža.

Sreli smo se i prošle godine i u tom našem razgovoru spomenuli smo i LTE mrežu. Tada ste mi rekli da treba da sačekamo da se usvoji regulatorni okvir. Kakva je situacija danas, nakon godinu dana?

Regulatorni okvir se postepeno menja i polako se kreće prema uspostavaljanju uslova za LTE. Međutim, nezavisno od ovih inicijalnih pozitivnih signala, na kraju, mi još uvek čekamo. Mnogi izazovi sa kojima smo se suočavali u tom trenutku su i dalje tu i to je nešto o čemu stalno razgovaramo sa relevantnim ključnim interesnim grupama.

Volela bih da vidim neki brži napredak, ali sledeće godine čeka nas aukcija frekvencijskog spektra koji je od velike važnosti za implementaciju LTE-a.

Ako ostavimo LTE po strani, možda je za korisnike čak i važnija mogućnost da slobodno koristimo pristupnu tehnologiju u bilo kom spektru, a to je nešto što se zove tehnološka neutralnost. Tehnološka neutralnost znači da nismo u obavezi da koristimo samo jednu pristupnu tehnologiju u okviru određenog frekvencijskog opsega. To bi značilo da možemo koristiti 2G, 3G ili LTE mrežu u jednom frekvencijskom opsegu što bi nam brže omogućilo bolju pokrivenost. Ovo je put koji su prihvatili mnoga moderna društva i svetske industrije, a u Srbiji rad na ovom polju se nastavlja kada je u pitanju regulatorni okvir i implementacija. Vidimo to na primeru LTE mreže u Crnoj Gori koja obuhvata mogućnost da se izabere prava pristupna tehnologija za maksimalno korisničko iskustvo.

Ako postoji nešto što ja kao izvršna tehnička direktorka mogu poželeti s ciljem da Srbija dobije efikasnu i dobru mrežu jeste primena tehnološke neutralnosti.

Znači nemate neke poverljive informacije o tome kada možemo da očekujemo primenu LTE mreže?

Kao što sam već rekla, uskoro očekujemo aukciju. Zadovoljni smo razgovorima koje vodimo na ovu temu sa nadležnim institucijama. U međuvremenu, spremni smo i učimo koliko je u našoj moći iz iskustava drugih Telenorovih jedinica zato što moramo da budemo sigurni da će naša Pametna mreža funkcionisati bez prepreka zato što LTE mreža donosi veći obim podataka.

U Srbiji ste već više od godinu dana. Možete li nam reći nešto više o tržištu u Srbiji uopšte i možda čak i uporediti ovo tržište sa drugim tržištima u Evropi?

Tržište telekomunikacija u Srbiji veoma je konkuretna sredina i sa sigurnošću mogu reći da doprinosimo javnim prihodima. Naš sektor ostvaruje skoro 6% BDP zemlje. Takođe, možemo reći i da su telekomunikacione kompanije snažni pokretači ekonomskog razvoja.

Po mom mišljenju, telekomunikacione kompanije i potencijal koji nosi internet otvaraju mogućnosti značajnog rasta i otvaranje novih radnih mesta i novih oblasti poslovanja u Srbiji. Rezultati jedne studije pokazuju da će izgradnja infrastrukture interneta i pristup stvoriti nova radna mesta, bolje prihode i bolje društvene uslove. Ovo je vreme izazova, imajući u vidu mikroekonomsku situaciju, ali ako iskoristite mogućnosti koje otvaraju telekomunikacione kompanije i internet, možemo premostiti granice između ruralnog i urbanog i stvoriti mnogo poslovnih mogućnosti širom zemlje.

Kada su u pitanju korisnici u Srbiji, oni su isto toliko zahtevni koliko i korisnici u drugim evropskim zemljama. Veoma dobro su upoznati sa novim tehnologijama, ozbiljni su korisnici, imaju visoka očekivanja kada je u pitanju primena funkcija koje nude njihovi pametni telefoni, žele da ih iskoriste na pravi način i može se reći da nam svaki dan postavljaju nove zahteve, a mi treba ozbiljno da se potrudimo da na njih odgovorimo. Znači, kada su u pitanju očekivanja korisnika, ovo tržište je prilično zahtevno.

Jednu stvar često ponavljam, a to je da je tehnološka kompetentnost ljudi u Srbiji na jako, jako visokom nivou. Rekla bih da se trenutno nalazimo u fazi u kojoj prelazimo sa reči na dela i osnovali smo nešto što zovemo Telenor zajedničke operacije. Rad Telenorove grupe usmerićemo više ka ovom regionu zato što istinski želimo da iskoristimo tu kompetentnost. U mogućnosti smo da otvorimo mnogo prilika za zaposlenje koristeći znanje koje postoji u ovom regionu, ali je za to ipak potrebna dobra saradnja kada je u pitanju regulatorni okvir.

Moramo biti sigurni da ljudi ovde zaista mogu raditi i iskoristiti tehnološku kompetentnost koristeći opremu koja već postoji širom Evrope. Moramo imati regulatorni okvir koji podržava rad u virtuelnom tzv. klaud okruženju kako bi ljudi mogli tragati za rešenjima ovde u Srbiji, ali i rešenjima u drugim zemljama.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,