Telenor: Slušamo korisnike i optimizujemo nove tehnologije

Gde smo danas po pitanju LTE mreže, šta je tehnološka neutralnost i koje su prednosti HD zvuka, govori nam Ingeborg Ofsthus, tehnička direktorka kompanije Telenor Srbija

IMG_5718

Znamo da Telenor stalno radi na unapređenju svoje infrastrukture. Prošle godine ste unapredili sva mesta pokrivena 3G signalom HSPA+ tehnologijom. Koji je vaš naredni projekat? Šta možemo očekivati u budućnosti?

U ovom trenutku, naše angažovanje kada je u pitanju infrastruktura Pametne mreže u osnovi svodi se na tri oblasti njenog unapređenja. Prvo, kako bi naši klijenti bili još zadovoljniji, pokušali smo da identifikujemo specifična „kritična mesta“ kada je u pitanju pokrivenost signalom. Zapažanja naših korisnika veoma su korisna za nas, a Telenor istinski uvažava poruke koje nam stižu od naših korisnika.

Zatim, optimizujemo nove tehnologije u okviru mreže i proveravamo kapacitete zato što naši korisnici žele da imaju sve usluge koje mi nudimo na njihovim uređajima. Unapređujemo mrežu na lokacijama na kojima je intenzivniji internet saobraćaj i na tim mestima postavljamo „treće kerijere“ koji proširuju kapacitete Pametne mreže.

Takođe, iako to naši korisnici ne vide, mi stalno radimo na unapređenju osnovne i prenosne mreže s ciljem da ona postane snažnija, otpornija i da proširimo kapacitete kada je u pitanju prenos podataka. To znači da smo spremni za budućnost.

Kada su u pitanju usluge, više pažnje posvećivali smo podacima, a gledajući iz korisničkog ugla, u poslednjih dvadeset godina mobilna tehnologija nije ponudila nikakve naročite novitete kada su u pitanju govorne usluge. Nedavno smo omogućili novu uslugu – HD zvuk, govornu uslugu koju korisnici prepoznaju. Na ovaj način korisničko iskustvo je izmenjeno zato što su šumovi u okruženju znatno utišani, a imate osećaj da sa svojim sagovornikom razgovarate kao što mi sada razgovaramo.

Sve u svemu, pokrenuli smo našu mrežu tako da može stalno da raste i postaje “pametnija” zajedno sa našim korisnicima.

Upravo sam htela da vas pitam za uslugu HD zvuka. Kakve prednosti takva usluga nudi vašim korisnicima?

Pročitajte i:  5G intervju: Saša Leković, Telenor Srbija

Najvažnija prednost za korisnika kod usluge HD zvuk je daleko razgovetnija i razumljivija govorna komunikacija. Takođe, prednosti zavise i od prirode poziva. Na primer, ako se osoba sa kojom razgovarate nalazi u bučnom okruženju, buka je utišana, a vi čujete čistiji i prirodniji zvuk. Sa druge strane, ako se vaš sagovornik nalazi u sobi u kojoj se ne čuju zvukovi u pozadini, očigledno je da u tom slučaju nema neke veće razlike kada je u pitanju govorna komunikacija.

Naše iskustvo sa drugih tržišta takođe pokazuje da ljudi koji imaju problema sa sluhom cene ovu uslugu zato što im ona omogućava da bolje čuju drugu stranu i izbegnu šumove u okruženju.

Da li su nam potrebni posebni uređaji kako bi koristili ovu uslugu?

Oba sagovornika treba da imaju pametne telefone koji podržavaju uslugu HD zvuka, a u našoj ponudi imamo nekoliko uređaja koji podržavaju ovu uslugu kao što su modeli Nokia Lumia ili HTC Desire X. Ipak, još uvek je rano govoriti o ovoj usluzi imajući u vidu broj pametnih uređaja na tržištu, ali mislimo na budućnost i zahvaljujući stalnim unapređenjima usluga mi dalje razvijamo našu Pametnu mrežu, a naš je krajnji cilj omogućiti korisniku besprekornu komunikaciju.

Da li se ova usluga naplaćuje?

Ova usluga je besplatna i dostupna i u 2G i u 3G mreži.

Treba li je aktivirati i kako?

Aktivacija nije potrebna. Ako vi i vaš sagovornik komunicirate putem pametnih telefona koji podržavaju HD zvuk, ova usluga je automatski omogućena. Sve ostalo za vas radi Pametna mreža.

Sreli smo se i prošle godine i u tom našem razgovoru spomenuli smo i LTE mrežu. Tada ste mi rekli da treba da sačekamo da se usvoji regulatorni okvir. Kakva je situacija danas, nakon godinu dana?

Regulatorni okvir se postepeno menja i polako se kreće prema uspostavaljanju uslova za LTE. Međutim, nezavisno od ovih inicijalnih pozitivnih signala, na kraju, mi još uvek čekamo. Mnogi izazovi sa kojima smo se suočavali u tom trenutku su i dalje tu i to je nešto o čemu stalno razgovaramo sa relevantnim ključnim interesnim grupama.

Pročitajte i:  5G intervju: Saša Leković, Telenor Srbija

Volela bih da vidim neki brži napredak, ali sledeće godine čeka nas aukcija frekvencijskog spektra koji je od velike važnosti za implementaciju LTE-a.

Ako ostavimo LTE po strani, možda je za korisnike čak i važnija mogućnost da slobodno koristimo pristupnu tehnologiju u bilo kom spektru, a to je nešto što se zove tehnološka neutralnost. Tehnološka neutralnost znači da nismo u obavezi da koristimo samo jednu pristupnu tehnologiju u okviru određenog frekvencijskog opsega. To bi značilo da možemo koristiti 2G, 3G ili LTE mrežu u jednom frekvencijskom opsegu što bi nam brže omogućilo bolju pokrivenost. Ovo je put koji su prihvatili mnoga moderna društva i svetske industrije, a u Srbiji rad na ovom polju se nastavlja kada je u pitanju regulatorni okvir i implementacija. Vidimo to na primeru LTE mreže u Crnoj Gori koja obuhvata mogućnost da se izabere prava pristupna tehnologija za maksimalno korisničko iskustvo.

Ako postoji nešto što ja kao izvršna tehnička direktorka mogu poželeti s ciljem da Srbija dobije efikasnu i dobru mrežu jeste primena tehnološke neutralnosti.

Znači nemate neke poverljive informacije o tome kada možemo da očekujemo primenu LTE mreže?

Kao što sam već rekla, uskoro očekujemo aukciju. Zadovoljni smo razgovorima koje vodimo na ovu temu sa nadležnim institucijama. U međuvremenu, spremni smo i učimo koliko je u našoj moći iz iskustava drugih Telenorovih jedinica zato što moramo da budemo sigurni da će naša Pametna mreža funkcionisati bez prepreka zato što LTE mreža donosi veći obim podataka.

U Srbiji ste već više od godinu dana. Možete li nam reći nešto više o tržištu u Srbiji uopšte i možda čak i uporediti ovo tržište sa drugim tržištima u Evropi?

Tržište telekomunikacija u Srbiji veoma je konkuretna sredina i sa sigurnošću mogu reći da doprinosimo javnim prihodima. Naš sektor ostvaruje skoro 6% BDP zemlje. Takođe, možemo reći i da su telekomunikacione kompanije snažni pokretači ekonomskog razvoja.

Pročitajte i:  5G intervju: Saša Leković, Telenor Srbija

Po mom mišljenju, telekomunikacione kompanije i potencijal koji nosi internet otvaraju mogućnosti značajnog rasta i otvaranje novih radnih mesta i novih oblasti poslovanja u Srbiji. Rezultati jedne studije pokazuju da će izgradnja infrastrukture interneta i pristup stvoriti nova radna mesta, bolje prihode i bolje društvene uslove. Ovo je vreme izazova, imajući u vidu mikroekonomsku situaciju, ali ako iskoristite mogućnosti koje otvaraju telekomunikacione kompanije i internet, možemo premostiti granice između ruralnog i urbanog i stvoriti mnogo poslovnih mogućnosti širom zemlje.

Kada su u pitanju korisnici u Srbiji, oni su isto toliko zahtevni koliko i korisnici u drugim evropskim zemljama. Veoma dobro su upoznati sa novim tehnologijama, ozbiljni su korisnici, imaju visoka očekivanja kada je u pitanju primena funkcija koje nude njihovi pametni telefoni, žele da ih iskoriste na pravi način i može se reći da nam svaki dan postavljaju nove zahteve, a mi treba ozbiljno da se potrudimo da na njih odgovorimo. Znači, kada su u pitanju očekivanja korisnika, ovo tržište je prilično zahtevno.

Jednu stvar često ponavljam, a to je da je tehnološka kompetentnost ljudi u Srbiji na jako, jako visokom nivou. Rekla bih da se trenutno nalazimo u fazi u kojoj prelazimo sa reči na dela i osnovali smo nešto što zovemo Telenor zajedničke operacije. Rad Telenorove grupe usmerićemo više ka ovom regionu zato što istinski želimo da iskoristimo tu kompetentnost. U mogućnosti smo da otvorimo mnogo prilika za zaposlenje koristeći znanje koje postoji u ovom regionu, ali je za to ipak potrebna dobra saradnja kada je u pitanju regulatorni okvir.

Moramo biti sigurni da ljudi ovde zaista mogu raditi i iskoristiti tehnološku kompetentnost koristeći opremu koja već postoji širom Evrope. Moramo imati regulatorni okvir koji podržava rad u virtuelnom tzv. klaud okruženju kako bi ljudi mogli tragati za rešenjima ovde u Srbiji, ali i rešenjima u drugim zemljama.

Facebook komentari:

BIZIT 2020

5G 2019
Tagovi: , , ,