TERI Engineering: LoRa na 5G stazi

LoRa tehnologija povezivanja pametnih uređaja u mreži je od 2018. godine prisutna na celoj teritoriji republike Srbiji zahvaljujući LoRa WAN mreži Telekoma Srbija. Kompanija TERI Engineering je učestvovala u ovom projektu na poslovima instalacije i integracije Actility LoRa mrežne infrastrukture.

PCPress.rs Image

Ideja o pametnim uređajima kao novom velikom tržištu za telekomunikacione i kablovske operatore (i ne samo njih) počinje krajem prve dekade ovog veka, kada počinju da se pominju milijarde povezanih uređaja. Razvoj IoT‑a se poklapa sa prezasićenjem dosadašnjeg načina „povezivanja ljudi“ preko komunikacionih kanala koje pružaju telco kompanije, a pre svega mobilni telco operatori. Dominantne mobilne tehnologije, poput 3G pa i 4G, nisu prilagođene karakteristikama i potrebama komunikacije između senzora, zbog čega je bilo potrebno definisati nove standarde koji će ovu komunikaciju učiniti efikasnijom i omogućiti brži razvoj IoT tržišta. Prepoznajući ovu potrebu, kompanija Cycleo iz Grenobla u Francuskoj, početkom druge dekade ovog veka, patentira LoRa, digitalnu bežičnu komunikacionu tehnologiju za prenos podataka.

LoRa i prenos podataka

LoRa alijansa, neprofitna organizacija koja je zadužena za dalji razvoj LoRa standarda, osnovana je 2015. godine. Kompanije IBM, Cisco, HP, Foxconn, Semtech i Sagemcom, kao i vodeći proizvođači opreme među kojima su Schneider, Bosch, Diehl i Mueller, kao i veliki broj srednjih i malih preduzeća i dinamičnih startup zajednica daju značajnu dodatnu vrednost ovom najbrže rastućem IoT ekosistemu.

PCPress.rs Image

LoRa je jedan od standarda u oblasti LPWAN tehnologija u nelicenciranom opsegu frekvencija (Evropa: 863 – 870 MHz) i u upotrebi je u velikom broju evropskih zemalja. Činjenica da LoRa koristi nelicencirani frekventni opseg je posebno značajna sa aspekta ekonomičnosti njene primene za klijente telekomunikacionih operatora, pošto ne postoji trošak plaćanja licenci kao kod mobilne telefonije.

LoRa standard je razvijen namenski za IoT komunikaciju u kojoj se prenosi manja količina podataka. Nije neophodno obezbediti izvor neprekidnog električnog napajanja za rad senzora, pošto LoRa karakteristike omogućavaju dugu autonomiju (5, a u nekim slučajevima i do 20 godina) uređaja i u slučaju baterijskog napajanja. Cena LoRa infrastrukture (radio mreža, senzori, održavanje, nelicencirani frekventni opseg) je značajno niža u odnosu na druge komunikacione tehnologije, a omogućeno je pokrivanje značajno širih oblasti (10‑15 km u ruralnim, a 3‑5 km u urbanim oblastima) samo jednom baznom stanicom. LoRa je robustan, pouzdan sistem sa bidirekcionom komunikacijom, što omogućava da se uređajima kao što su aktuatori šalju komande za određenu akciju.

LoRa standard je razvijen namenski za IoT komunikaciju u kojoj se prenosi manja količina podataka. Uređaji troše veoma malo električne energije, pa baterije traju čak 5-20 godina.

Pod LoRa IoT ekosistemom podrazumevamo komunikacionu tehnologiju: Gateways‑LoRa bazne stanice, mrežni serveri, senzori i uređaji, aplikacije, različite platforme koje su podrška biznis modelima (billing, CRM, itd) i naravno korisnike. LoRa standard je omogućio trenutno najekonomičniji i najzreliji IoT ekosistem i procenjuje se da će ona zadržati tu poziciju i u naredne 2 do 3 godine.

Pročitajte i:  BIZIT 2022: Everything smart, digitalne komunikacije i 5G izazovi

PCPress.rs Image

Aplikacija i bez programiranja

Posebno važan segment ovog ekosistema koji za cilj ima uključivanje što većeg broja korporacija ali i individualnih developera predstavljaju tzv. Application Enablement platforme (AEP), koje omogućavaju vrlo brzo kreiranje odgovarajuće aplikacije korišćenjem drag and drop alata koji omogućavaju izradu aplikacija bez programiranja, odnosno omogućava da i pojedinci bez znanja nekog programskog jezika mogu da vrlo brzo i jednostavno kreiranjem odgovarajućeg algoritma prave IoT aplikacije.

PCPress.rs Image

LoRa tehnologija koja podržava najviše standarde kvaliteta (Service Level Agreement, bezbednost i slično) je od 2018. godine prisutna na celoj teritoriji republike Srbiji zahvaljujući LoRa WAN mreži Telekoma Srbija. LoRa bazne stanice koje se uobičajeno instaliraju na lokacijama postojećih mobilnih baznih stanica imaju domet od 10 do 15 km, u zavisnosti od konfiguracije terena.

Kompanija TERI Engineering je učestvovala u projektu Telekoma Srbija na poslovima instalacije i integracije Actility LoRa mrežne infrastrukture.

PCPress.rs Image

TERI Engineering je grupa od pet ICT kompanija osnovana 1990. godine sa sedištem u Beogradu i kompanijama u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Sloveniji, sa višedecenijskim iskustvom i sa velikim brojem uspešno realizovanih projekata, dokazanom ekspertizom u oblasti automatike, telekomunikacija i informacionih tehnologija. Stručni potencijal u ove tri oblasti je ono što izdvaja TERI Engineering kao sistem integratora u IoT oblasti, kako u Srbiji i regionu tako i na tržištima širom sveta.

Pročitajte i:  Apple i Samsung nadograđuju softver telefona u Indiji

Actility partner

Upravo ovo je bio razlog zbog čega je francuska kompanija Actility ušla u strateško partnerstvo sa TERI Engineering‑om u širenju LoRa mreže u Srbiji i regionu. TERI Engineering, kao ekskluzivni partner kompanije Actility u Srbiji za telekomunikacione operatore, poseduje potrebnu ekspertizu za implementaciju LoRa tehnologije (što podrazumeva potreban broj ljudi, poznavanje tehnologije, pravo korišćenja Actility platforme u cloud‑u, znanje i iskustvo u implementaciji LoRa GW i integraciju sa Actility platformama). Nakon uspešne implementacije LoRa infrastrukture za potrebe Telekoma Srbija, nastavljamo sa daljim aktivnostima u IoT servisima i rešenjima, nezavisno od prenosne tehnologije.

PCPress.rs Image

Oblasti primene LoRa IoT tehnologije su brojne, a posebnu primenu nalaze u rešenjima u oblasti pametnih zgrada, komunalnih preduzeća i pametnih gradova. U Srbiji i regionu se sve češće se govori o pametnim gradovima. Pod ovim pojmom se podrazumevaju različiti servisi, a LoRa IoT rešenja za pametne gradove uključuju: pametni parking, pametnu javnu rasvetu i pametno upravljanje otpadom. TERI Engineering je na nedavno održanoj regionalnoj TERI Digital Communications konferenciji posvećenoj IoT i 5G tehnologijama i rešenjima, predstavio svoju ponudu navedenih LoRa IoT rešenja za pametne gradove.

U sklopu ovih aktivnosti, tim iskusnih inženjera ove kompanije može u vrlo kratkom roku (desetak dana) da postavi testno IoT okruženje, koje podrazumeva: izbor i instalaciju adekvatnih senzora, povezivanje senzora preko LoRa ili neke druge mrežne tehnologije sa aplikativnim serverom i izradu demo verzije aplikacije u skladu sa zahtevima krajnjeg korisnika. Adekvatna postavka IoT testnog sistema je vrlo bitna karika u procesu plasiranja IoT rešenja, jer se u većini slučajeva u praksi pokazuje da intuitivna vizuelizacija i kontekstualizacija podataka dobijenih sa senzora predstavlja ključ za uspešno plasiranje rešenja.

Pročitajte i:  5G i veštačka inteligencija silaze u rudnike

PCPress.rs Image

Geolokacijski servisi

S obzirom na iskustvo od skoro tri decenije u implementaciji rešenja u oblasti automatike širom sveta, TERI Engineering poseduje jedinstvenu ekspertizu u oblasti IoT rešenja, zahvaljujući kojoj klijentima nudi optimalna rešenja, uz poštovanje svih relevantnih standarda.

Posebno značajan segment servisa predstavljaju geolokacijski servisi. Prema predviđanjima, oni će u budućnosti činiti 50% IoT tržišta. LoRa tehnologija sa optimalnim odnosom troškova, željene preciznosti geolokacije i životnog veka baterije uređaja, nalazi široku primenu u geolokacijskim servisima:

  • Prevencija krađa i lociranje nestale imovine, što obuhvata sprečavanje krađa u geo‑fencing okruženju i pronalaženje ukradene imovine
  • Zaštita, koja obuhvata praćenje ljudi i kućnih ljubimaca, zaštitu divljih životinja, praćenje robe u transportu, zaštitu šuma od požara i Upozoravanje radnika da su ušli u zabranjenu zonu povećane radijacije, prevelike nadmorske visine i slično.

LoRaWAN omogućava nekoliko tehnika lociranja a preporučeni metod, koji omogućava praćenje bez dopunjavanja baterija po nekoliko godina sa standardnim LTC 2 Ah baterijama, je mrežni princip (TDoA). U pitanju je tehnologija lociranja koja se zasniva na triangulaciji vremenske razlike sa preciznošću od 20‑200 metara u zavisnosti od konkretnih uslova.

Ovaj tekst je deo PC Press specijala posvećenog 5G tehnologiji. Kompletan specijal je potpuno besplatan za čitanje i možete ga čitati u digitalnoj čitaonici ili ga preuzeti direktno odavde u PDF formatu.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,