Treći LUGoNS BarCamp u subotu, 8. februara

U subotu, 8. februara, 8.2. 2014. godine sa početkom u 11 časova održaće se treći  BarCamp, koji organizuje LUGoNS u saradnji sa katedrom FTN-a za Električna merenja.

lugons_barcamp-300x82Mesto dešavanja je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu (Trg Dositeja Obradovića 6, učionica 207), a primarni cilj događaja je povezivanje zajednica, učenje i umrežavanje, kažu organizatori. Poseban naglasak je na jačanju i širenju zajednice, kao i mogućnost da kompletno okruženje ima mesto na kome bi se razmenjivala novostečena znanja i iskustva.

Ulaz je slobodan, a dobrodošle su i sve zajednice iz okruženja.

Raspored predavanja:

11:00-11:05h – Pozdravni govor
11:15-11:45h – OpenStreetMap – Slobodna karta sveta, Hrvoje Bogner
Apstrakt: Što je OpenstreetMap(OSM)? Zašto OSM a ne recimo Google ili nek druga karta? Kako je nastala? Kako sudjelovati u projektu? Kako koristiti OSM podatke za svoje projekte? To su samo neka od pitanja na koje će biti odgovoreno.
11:45-12:00h – Pauza
12:00-13:00h – Programski jezici, Marjan Frković
Apstrakt:Istorijat programskih jezika. Podela programskih jezika i njihova razlika. Primer koji objašnjava razliku medju programskim jezicima. primena programskih jezika.
13:00-13:15h – Pauza
13:15-14:00h – Exploiting natural selection in humans for fun and profit, Srđan Đorđević
Apstrakt:Pronalaženje i otkrivanje evolutivnih obrazaca u modernom društvu i njihova analiza upotrebom sotvera, zarad zabave i profita
14:00-15:00h – Pauza za ručak
15:00-15:45h – CDN – HA serveri i mreze, Vladimir Cicović
Apstrakt: Opis CDN mreze , nacin funkcionisanja, pregleda poznatih CDN u svijetu – tipovi CDN contenta , nove tehnologije unutar CDN, load balancing , Optimizacije , rijesenja
15:45-16:00h – Pauza
16:00-16:20h – Scenariji za oporavak od katastrofe u digitalnim bibliotekama upotrebom eventualne konzistentnosti, Ivica Kolenkaš
Apstrakt: Rad govori o modelu eventualne konzistentnosti distribuiranih baza podataka i njegovoj primeni u scenarijima za oporavak od katastrofe (disaster recovery) u digitalnim bibliotekama.
16:20-16:30h – Pauza
16:30-17:15h – BGP Darknet DN42, Silvan Gebhardt
Napomena: Predavanje je na engleskom jeziku
17:15-17:20h – Pauza
17:20-17.50h -Anonimnost i privatnost na internetu, Ladislav Urošević
Apstrakt: Društveni aspekt privatnosti na webu
17:50-18:00h – Pauza
18:00-18.45h – Cyber Armije svijeta – perspektiva, sadasnjost i buducnost, Vladimir Cicović
Apstrakt: Uvod u „beskontaktno“ ratovanje, definisanje „sajber potencijala“, mogucnost organizovanja-regrutovanja i demonstracije „sajber“ sile, model organizacije sajber vojske, Svrha postojanja „sajber“ vojske kod nas
19:00-19:15h – Pauza
19:15-19.30h – LiBRE! časopis o slobodnom softveru, Aleksandar Stanisavljević
Apstrakt: Predstavio bih ukratko LiBRE! projekat.
19:30-19:35h – Pauza
19:35-20.05h – Budućnost FLOSS zajednica u Srbiji, Stefan Nožinić
Apstrakt:Trenutno stanje sa srpskom FLOSS zajednicom je dosta lošije u poređenju sa drugim zemljama. Koja je budućnost srpskih FLOSS zajednica i šta uraditi kako bismo tu budućnost učinili boljom?

U pauzama biće organizovana radionica –  Naučite da sami krimpujete kablove, Milobit i Foundation

 

Facebook komentari:

Tagovi: ,