Top50 Glas publike

U prodaji je connect 013

Novi broj časopisa connect donosi niz zanimljivih tema iz sveta telekomunikacija. Ljubiteljima novih uređaja preporučujemo opsežnu analizu smartfona Apple iPhone 4S i svih novosti (ne samo hardverskih) koje donosi novi model. Tu su i novi WP 7.5 Mango modeli HTC Radar, LG Jill Sanders (LG E904) i Samsung Omnia W I8350. Samsung Galaxy Note na Android pogon briše granice između telefona i tableta. Da ni svet automobila nije imun na nove tehnologije, svedoče novosti koje nude Audi i BMW.

Kako se plaća mobilnim telefonom, da li je opasno zračenje mobilnog telefona i baznh stanica i ko se stalno tužaka za patente i autorska prava, čitajte u novom connect-u…

connect-13-cover

connect-13-content-00

Zbogom pla­tnim kar­ti­ca­ma?

Pri­sus­tvo NFC čipa u naj­no­vi­jim mo­de­li­ma smar­tfo­na najavljuje intenzivnije plaćanje mobilnim telefonima. Da bi NFC te­hno­lo­gi­ja za­ži­ve­la, ne­op­ho­dno je ma­sov­ni­je u­građiva­nje NFC čipo­va u te­le­fo­ne, ali i veća ras­pros­tra­nje­nost NFC terminala za naplatu.

Na sreću, mo­bil­ni ope­ra­to­ri ni­su se­de­li skršte­nih ru­ku, pa su i bez NFC čipa ra­zvi­ja­li sis­te­me za plaćanje mo­bil­nim te­le­fo­nom. Da je to mo­guće i kod nas, sve­doče sis­te­mi mPayment iz Te­le­ko­ma i PlatiMo iz Te­le­no­ra, o ko­ji­ma mo­že­te čita­ti u ovom broju connect‑a.

connect-13-content-01

iPhone 4S

Apple nije menjao izgled telefona, već se usredsredio na poboljšanje tehničkih svojstava. Da li je sve prošlo kako treba, reći će nam laboratorijski testovi.

connect-13-content-03

Tablet ili smartfon?

Samsung Galaxy Note briše granicu između tableta i smart telefona. Da li će ovaj megatelefon svojim „hodom po žici“ stići do uspeha?

connect-13-content-02

Prvi telefoni sa Windows Phone-om  7.5

HTC predstavlja model Radar zasnovan na novoj verziji Windows Phone-a – Mango. Da li ova kombinacija može da bude alternativa iPhone-u i Android-u?

connect-13-content-04

World Wide Car

Proizvođači automobila najzad uvode internet u svoje modele. Kako to rade Audi i BMW?

connect-13-content-05

Kuvanje ili manipulisanje mozga?

Kada ćemo dobiti konačan odgovor na pitanje da li mobilni telefoni ugrožavaju zdravlje? Ako ga ugrožavaju, onda vrlo brzo, a ako ne – onda će neizvesnost trajati večno.

connect-13-content-06

Jabuka protiv jabuke

Jedna od najatraktivnijih tužbi u svetu novih tehnologija je ona kada su trojica Bitlsa i Joko Ono tužili Apple. Sudski spor je ušao u anale kao „Apple protiv Apple“…

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , ,