Top50 Glas publike

U Srbiji preko 50% kompjuterski nepismenih

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, saopštila je na početku prvog sastanka Radne grupe za izradu Predloga strategije razvoja digitalnih veština, koji je održan u četvrtak 28. juna, da je u Republici Srbiji 51% lica starosti od 15 i više godina kompjuterski nepismeno, odnosno da je 34,2% lica kompjuterski pismeno, dok je 14,8% delimično kompjuterski pismeno. Matić je ukazala na to da razvoj novih tehnologija diktira prilagođavanje tradicionalnih struka i veština digitalnom okruženju, te da je kreiranje poslova budućnosti, koje će zahtevati digitalne veštine, izvesno i na nivou Evrope i globalno.

Državni sekretar je istakla da su građanima potrebne digitalne veštine ne samo na poslu, već i radi korišćenja novih digitalnih usluga kao što su e-uprava, e-trgovina i druge, koje im mogu olakšati život, a koje će im biti nedostupne ukoliko ne ovladaju digitalnim veštinama. „Takođe, funkcionalna digitalna nepismenost može izložiti građane, a naročito decu, zloupotrebama novih tehnologija“, upozorila je.

U pripremi je Predlog strategije razvoja digitalnih veština i cilj predloga je razvoj digitalnih veština svih građana kroz povećanje kompjuterske pismenosti, povećanje upotrebe računara i interneta, uvođenje digitalnih veština i kompetencija na svim nivoima obrazovanja i osposobljavanja, kao i podizanje kompetencija nastavnika. Članovi Radne grupe za izradu Predloga strategije razvoja digitalnih veština su pored predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Srpske akademije nauka i umetnosti, Elektrotehničkog fakulteta i Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Akademske mreže Srbije, Matematičke gimnazije u Beogradu i Istraživačke stanice Petnica.

Kad je reč o pismenosti stanovništva Srbije prema poslednjim podacima u kategoriji lica stara deset i više godina ima blizu 2% stanovnika koji su potpuno nepismeni. Blizu 850.000 stanovnika Srbije ili 13,67% ukupne polupaciji čine lica stara 15 i više godina bez obrazovanja ili sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem.

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , ,