BIZIT 2022

UniDocs Business Box 2

Posle više od 10 godina uspešnog nastupa na tržištu, potpuno prerađeni UniDocs objedinjuje upravljanje poslovanjem, dokumentima, poslovnim procesima, podršku odlučivanju i još mnogo toga. Da vidimo kako ovaj alat olakšava upravljanje poslovanjem i omogućava dinamičan razvoj firme.

Unidocs1UniDocs Business Box je konceptualno jedinstven programski sistem za integralno upravljanje poslovanjem. Zasnovan je na ideji integrisanog upravljanja poslovnim dokumentima, poslovnim procesima i poslovnim promenama, koji u svakom trenutku predstavljaju povezanu celinu. U ovom konceptu poslovna promena obuhvata znatno širi skup od samih računovodstvenih promena, a svaka promena i dokument ulazi u poslovne analize i izveštaje, bez obzira na to da li je proknjižena ili ne. Zbog toga, UniDocs Business Box predstavlja jedan od retkih sistema u kojima poslovne analize rade i u slučaju da se računovodstveni modul uopšte ne koristi, odnosno da se poslovne promene ne obrađuju računovodstveno.

Modularnost, prilagodljivost i činjenica da sastavni deo Business Box‑a predstavlja programski sistem za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima (Document Management / Workflow Management System – DM/WfMS) – UniDocs, korisnicima daje jedinstvene mogućnosti i perspektive u povećanju efikasnosti poslovnih procesa i suštinskog upravljanja poslovanjem.

Uklopljen u poslovne procese

UniDocs Business Box je sistem koji se prirodno uklapa u organizaciju i poštuje tok poslovnih procesa, deleći poslove među radnim mestima na najprirodniji i najefikasniji način. Svaki učesnik u poslovnom procesu na svom radnom mestu radi baš ono i samo ono što mu je posao, nadležnost i odgovornost. Svako radi s dokumentima, a podaci s poslovnih dokumenata automatski ulaze u jedinstvenu bazu podataka i formiraju poslovne promene koje ostaju potpuno „svesne“ dokumenta s koga potiču. Inteligentni poslovni dokumenti se u UniDocs Business Box sistemu nazivaju „poslovni objekti“. Sistem sve vreme vodi računa o karakteru i vrsti poslovne promene i u skladu sa time poslovne promene, koje pripadaju grupi računovodstvenih, automatski priprema za knjiženje u skladu sa zakonskom regulativom.

UniDocs Business Box radi nad jedinstvenim evidencijama partnera, proizvoda, usluga i zaposlenih, obezbeđujući sve vrste analiza i izveštaja u realnom vremenu, bez potrebe za dodatnim obradama ili bilo kakvim drugim intervencijama nad podacima. Fleksibilno definisanje različitih vrsta klasifikacija i mogućnost grupisanja poslovnih promena obezbeđuje mogućnost jednovremenog analiziranja i praćenja poslovanja s različitih aspekata i iz različitih uglova gledanja. U svakom trenutku i bez posebne pripreme sistema moguće je dobiti trenutnu sliku poslovanja sa aspekta likvidnosti ili bilansa, moguće je prihode i troškove, odnosno efikasnost poslovanja, analizirati sa aspekta proizvođačkih, internih ili organizacionih klasifikacija.

Otvorenost i modularni koncept UniDocs Business Box sistema, kao i razvojno okruženje, obezbeđuju stalno širenje broja modula i područja primene sistema. Verzija 2 donosi značajno proširenje funkcionalnosti. Jedno od najznačajnijih proširenja i unapređenja je mogućnost stvarnog upravljanja proizvodnjom, tokovima materijala i poluproizvoda, praćenja stvarnih i poređenje s planskim utrošcima, kao i monitoring stanja proizvodnih ciklusa.

Fascikla osnovnog sredstva daje detaljne  podatke i istoriju zaduženja osnovnog sredstva
Fascikla osnovnog sredstva daje detaljne podatke i istoriju zaduženja osnovnog sredstva

Proizvođač je prilikom razvoja svakog od modula vodio računa o savremenim zahtevima, pa je tako čitav sistem posebno pripremljen i usklađen sa zahtevima standarda i preporuka, kao što su ISO standardi serije 9000, 27000, 20000, itd.

Ugrađenim funkcionalnostima UniDocs Business Box 2 omogućava lako i jednostavno zadovoljavanje svih zahteva navedenih standarda, a preduzeće i njegovo rukovodstvo rasterećuje potrebe za posebnim vođenjem računa o primeni standarda.

Širi pogled na poslovanje

U svakom od segmenata upravljanja poslovanjem UniDocs Business Box 2 omogućava najširi mogući kontekst i ne ograničava evidencije i upravljačke mehanizme samo na zakonom propisane, već obezbeđuje da se svim segmentima poslovanja upravlja suštinski. Ovo je, po pravilu, znatno širi pogled od zakonski propisane forme. Već na prvi pogled na module za upravljanje prodajom, kadrovima, sredstvima itd, sasvim je jasno da oni obezbeđuju obavljanje aktivnosti svih izvršilaca koji učestvuju u poslovnim procesima, kao i vođenje tehnoloških osobina, parametara, kao drugih odrednica značajnih za planske aktivnosti, generisanje alarma za pokretanja aktivnosti (nabavka, redovni servisi, provera znanja, resertifikacije…). Posledica ovakve organizacije sistema je mogućnost stalnog nadzora i uvida u konkretne poslovne procese, u stanja i parametre poslovanja, kako sa finansijskog, tako i materijalnog, kadrovskog, organizacionog i drugih aspekata od interesa za upravljanje preduzećem.

Poslovni objekat izlazna faktura sa poslovnim podacima i generisanim dokumentom
Poslovni objekat izlazna faktura sa poslovnim podacima i generisanim dokumentom

Planiranje i predviđanje, zasnovani na najdetaljnijem analitičkom pogledu i trenutnom, stvarnom stanju poslovanja, utkani su u samu osnovu sistema. UniDocs Business Box 2 mogućnošću kombinovanja tekućeg materijalnog i finansijskog stanja s praćenjem stanja ugovora u realizaciji, planiranih ugovora i predviđenim periodičnim troškovima, može da obavi i najsloženije analize, kao što je predviđanje likvidnosti u budućnosti ili bilansno stanje za određeni trenutak, koje mogu pomoći pri donošenju strateških i taktičkih poslovnih odluka koje menadžeri moraju donositi u dinamičnim uslovima.

Kvalitet uz mala ulaganja obezbeđen je time što korisnik UniDocs Business Box 2 sistema u jednoj ceni dobija i upravljanje poslovanjem (ERP), dokumentima (DMS), poslovnim procesima (WfMS), podršku odlučivanju (BI) i još mnogo toga. Pored niske nabavne cene sistema, standardno i jednostavno korisničko okruženje obezbeđuje lako prihvatanje i kratku obuku korisnika, a otvorenost i dokumentovanost sistema visok nivo nezavisnosti od proizvođača i isporučioca softverskog rešenja, što zajedno doprinosi veoma prihvatljivom nivou troškova.

Iako je UniDocs na tržištu već više od deset godina, kompletan programski kod, kao i ugrađena poslovna logika i objekti potpuno su novi, što obezbeđuje da UniDocs Business Box 2 ne sadrži ograničenja koja potiču od starije softverske tehnologije ili poslovne prakse starijeg datuma.

UniDocs Business Box 2 moduli

UniDocs UUR (UniDocs upravljanje ulaznim računima) je modul koji obezbeđuje obradu svih ulaznih finansijskih dokumenata (računa, odobrenja, zaduženja)

UniDocs UIR (UniDocs upravljanje izlaznim računima) je modul koji obezbeđuje formiranje i obradu svih izlaznih finansijskih dokumenata (računa, odobrenja, zaduženja), kao i predračuna kao predfinansijskog dokumenta

UniDocs UR (UniDocs upravljanje resursima) je modul koji pokriva potrebe za upravljanjem sredstvima preduzeća, kako osnovnim tako i onima koja se ne knjiže, ali su značajna za kontinuitet poslovanja sa aspekta standarda ISO 27000, odnosno ona sredstva i/ili inventar koji se daje na lična zaduženja i kojim se prate trenutni korisnik, lokacija, raspoloživost i stanje

UniDocs PDV (UniDocs obračun poreza na dodatu vrednost) je programski modul koji obezbeđuje obračun PDV‑a, opremljen svim kontrolnim pregledima i analizama, koje sprečavaju nastanak grešaka

UniDocs UB (UniDocs upravljanje blagajnom) je programski modul koji obezbeđuje upravljanje blagajnom, odnosno nalozima blagajni i promenama u blagajni, putnim nalozima, kao i jedinstveno vođenje svih akontacija, isplata i povraćaja vezanih za putne naloge

UniDocs UM (UniDocs upravljanje magacinima) je programski modul koji obezbeđuje kompletno upravljanje svim magacinima preduzeća i promenama koje se u njima dešavaju

UniDocs UPP (UniDocs upravljanje platnim prometom) je modul koji obezbeđuje evidentiranje i obradu finansijskih promena na svim bankovnim računima kojima preduzeće raspolaže, kao i njihovo povezivanje s dokumentima koji su izazvali promene

UniDocs RC (UniDocs računovodstvo) je programski modul koji obezbeđuje vođenje svih računovodstvenih evidencija i poslova

UniDocs PI (UniDocs poslovna inteligencija) predstavlja skup analiza, izveštaja, pregleda i štampanih izveštaja, koji obezbeđuju uvid u trenutne parametre poslovanja, kao i uvid u očekivano stanje poslovnog sistema, u smislu likvidnosti, potrebnih sredstava i očekivanih priliva

UniDocs UK (UniDocs upravljanje kadrovima) je programski sistem koji obuhvata sve potrebne funkcionalnosti vezane za upravljanje organizacionom strukturom preduzeća, strukturom radnih mesta, evidencijom zaposlenih i njihovim rasporedima na radna mesta, kao i svim promenama u toku radnog staža u preduzeću (godišnji odmori, odsustva, itd.)

UniDocs Servis je modul koji obezbeđuje upravljanje servisnim radnim nalozima, pripremu za fakturisanje i fakturisanje tih naloga.

www.unidocs.rs

Fascikla osnovnog sredstva daje detaljne  podatke i istoriju zaduženja osnovnog sredstva

Poslovni objekat izlazna faktura sa poslovnim podacima i generisanim dokumentom

(Objavljeno u časopisu PC#210)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: