ASUS ROG Flow

Uni­docs Bu­si­ness Box: Idealno rešenje za preduzetnike

Predstavljamo Unidocs Business Box grupu rešenja za upravljanje ljudskim resursima i obračun zarada, koje je realizovala kompanija OSA Računarski inženjering.

U plejadi ponuda ERP rešenja, preduzetnici se susreću s problemom odabira odgovarajućeg softvera za podršku svog poslovanja. Često isto rešenje ne mora biti prihvatljivo ni u slučajevima kada se preduzeća bave istom delatnošću, jer na specifičnost potreba utiču i način poslovanja, kao i poslovno okruženje. Sve to je navelo kompaniju OSA da Unidocs Business Box kreira rešenje koje će korisnicima dati mogućnost da oblikuju ERP prema potrebama svog poslovanja i to tako što će na Unidocs DMS rešenje, kao platformu, implementirati ERP module UniDocs Business Box‑a prema svojim potrebama.

UniDocs Business Box moduli za finansijsko i robno poslovanje, proizvodnju, upravljanje resursima, upravljanje kadrovima i druge funkcije uređuju različite segmente poslovanja i mogu se implementirati pojedinačno za određenu grupu poslova ili tako da pokriju celokupno poslovanje preduzeća. Ovog puta vam predstavljamo Unidocs Business Box grupu rešenja za upravljanje ljudskim resursima i obračun zarada.

Pročitajte i:  GoPro - vaši eksperti za Business Central

Univerzalna evidencija

Rešenje za upravljanje ljudskim resursima omogućava vođenje svih podataka o organizaciji poslovnog sistema, evidenciji i preciznom opisu radnih mesta, privremeno i stalno zaposlenim licima, bivšim zaposlenima, članovima njihovih porodica, kao i kandidatima za zaposlenje i drugim licima koji predstavljaju deo kadrovskog potencijala preduzeća. Rešenje podržava rasporede na radna mesta i/ili projektne timove, kao i sve promene izazvane različitim vrstama odsustva ili posebnih zadataka. Sistem automatizuje procese u vezi s planiranjem, angažovanjem i praćenjem kadrova, planiranjem i definisanjem organizacije i radnih mesta, usavršavanjem kadrova kroz obavezne i dopunske obuke.

Unidocs modul za upravljanje kadrovima, pored vođenja svih relevantnih podataka o zaposlenom, ima mogućnost pridruživanja i neograničenog broja potrebnih dokumenata koji nastanu u toku njegovog angažovanja u kompaniji. Pored standardnih dokumenata, kao što su kopija lične karte, kopija radne knjižice, razne potvrde i obrasci, postoje i specijalno razvijeni inteligentni dokumenti za evidentiranje svih prisustva i/ili odsustva s rada, uključujući bolovanja, godišnje odmore, prekovremeni rad, noćna dežurstva, plaćena i neplaćena odsustva s rada, itd. Omogućeno je automatizovano kreiranje i ažuriranje Ugovora o radu, kao i njegovo ulančavanje sa svim promenama izazvanim ponudama za aneks i aneksima ugovora o radu.

Pročitajte i:  HRM: O ljudima je reč

Prisustvo na poslu

Modul obuhvata i kompletnu funkcionalnost za automatizovano evidentiranje i praćenje prisustva na radu kroz vođenje pojedinačnih ili grupnih karneta, a korisnik može birati da li će se evidencija voditi polazeći od neto, bruto ili ugovorene cene rada. Omogućeno je određivanje i vođenje varijabilnih delova naknade za rad (troškovi prevoza, topli obrok, itd.), kao i određivanje svih standardnih dodataka, odbitaka i obustava koji zajedno čine osnov za obračun plate za određeni period. Nakon zaključavanja željenog obračunskog perioda, omogućeno je generisanje elektronskih naloga za plaćanje i elektronske poreske prijave. Na taj način olakšano je dostavljanje podataka bankama preko kojih se vrši plaćanje.

Na osnovu unetih podataka omogućeno je kreiranje najrazličitijih izveštaja za određeni period (npr. o vrednostima isplaćenih poreza, doprinosima, itd.) kako bi se dobio uvid o utrošenim sredstvima. Iz rešenja je dostupan i veliki broj zakonom propisanih obrazaca poput OZ‑7, NZ‑1, OZ‑10….

Korisne adrese:

OSA Računarski inženjering
www.unidocs.rs

Ovaj tekst je deo PC Press specijala posvećenog ERP rešenjima. Kompletan specijal je potpuno besplatan za čitanje i možete ga čitati u digitalnoj čitaonici ili ga preuzeti direktno odavde u PDF formatu.

Facebook komentari:
BIZIT Seminar

Tagovi: , , , , , , ,