BIZIT 2022

Uz pomoć kompanije Toshiba, pošumljena prva požarišta na Tari

JP Nacionalni park Tara objavio je da je u oktobru 2014. uspešno završena prva obimna akcija obnove požarišta u Nacionalnom parku Tara, realizovana uz pomoć japanske kompanije Toshiba.

Pou010Detak pou0161umljavanja

Pošumljavanje požarišta započeto je pre tačno mesec dana, akcijom Toshibe i njenih poslovnih partnera iz Srbije koji su kod brane Lazići na Tari simbolično zasadili 67 sadnica Pančićeve omorike, i do danas je sa dodatnih 7.500 sadnica bora i smrče obuhvatilo ukupno 3 hektara požarišta – na teškom i nepristupačnom terenu u oblasti Zovina, gde je čak trećina šuma izgorela u katastrofalnim požarima 2012. godine. Akcijom pošumljavanja obuhvaćeno je 7 privatnih parcela u vlasništvu meštana Zaovina, a nadzor i brigu o posađenim sadnicama preuzeli su šumarski inženjeri JP NP Tara.

Projekat je ekološkom kampanjom „Toshiba ume da posadi šume“ podržala kompanija Toshiba, u sklopu aktivnosti za umanjivanje posledica globalnog zagrevanja i očuvanja biodiverziteta na planeti – uz prepoznavanje i podršku Amasade Japana u Republici Srbiji.

„Drago nam je što smo učestvujemo u projektu, važnom i značajnom za sve nas. Prvi i najteži korak smo upravo napravili i sada nastavljamo sa kampanjom ‘Toshiba ume da posadi šume’, da bismo i korisnicima naših tehnologija u Srbiji omogućili da postanu deo obnove i očuvanja Tare“, zaključio je Miroslav Aničić, menadžer prodaje u kompaniji Toshiba za Srbiju, BiH, Crnu Goru i Makedoniju.

Facebook komentari:
SBB