BIZIT 2022

Veeam Backup: Obezbedite virtuelnu mašinu

Zaštita podataka u virtuelnim mašinama predstavlja ozbiljan izazov, a ozbiljno rešenje donosi Veeam Backup & Replication.

09-iStock_000021424888_MediumKompanija Veeam, osnovana 2006. godine, specijalizovala se za softverska rešenja namenjena radu sa virtuelnim mašinama. U taj opis se savršeno uklapa Veeam Backup & Replication, alat koji olakšava čuvanje i oporavak virtuelnih mašina napravljenih pomoću VMware i Microsoft rešenja za virtuelizaciju. Znajući da virtuelizacija data centara smanjuje troškove i omogućava da se IT infrastruktura bolje iskoristi, veliki broj kompanija se već odlučio na taj korak, ali su ubrzo ustanovili da mnogi alati za backup nisu prilagođeni cloud okruženju. Znajući da obim podataka kojima kompanije barataju eksponencijalno raste, problem backup‑a postaje akutan, a najveći deo alata za čuvanje i oporavak podataka je komplikovan za upotrebu, često i bez svih neophodnih funkcija. Zbog toga trpi vreme oporavka u slučaju nesrećnog slučaja, a samim tim je nedostupnost poslovnih servisa duža nego što je poželjno. Da bi se sprečile takve situacije, a vreme oporavka minimizovalo, vredi iskoristiti specijalizovano rešenje.

Backup u oblaku ili u lokalu

Rešenje koje predstavlja odgovor na izazove čuvanja virtuelizovanih okruženja naziva se Veeam Backup & Replication. Ovaj alat omogućava kreiranje rezervnih kopija virtuelnih mašina i njihovu replikaciju, odnosno oporavak kada je to potrebno. Zahvaljujući efikasnom radu, program omogućava da se pri nepredviđenim okolnostima vreme nedostupnosti servisa smanji na minimalnu meru, uz izuzetno pouzdanu zaštitu od eventualnog gubitka podataka.

Backup & Replication omogućava korisnicima da rezervnim kopijama virtuelnih mašima pristupe kad god za tim imaju potrebe, bez obzira na to da li se backup čuva na lokalnim serverima ili je izmešten na sekundarnu, udaljenu lokaciju. Posebno je zgodno što se na rezervnoj lokaciji nalazi kompletna virtuelna mašina, potpuno spremna za pokretanje. Drugim rečima, u slučaju otkazivanja sistema na primarnoj lokaciji, virtuelna mašina se praktično trenutno može pokrenuti sa udaljene lokacije. Time se obezbeđuje minimalno vreme prekida u radu, što za neke kompanije može značiti razliku između redovnog poslovanja i ozbiljne finansijske krize.

Da bi sigurnost zaštite koju Veeam Backup & Replication pruža bila na još višem nivou, pobrinuće se tehnologija Sure Backup kojom se automatski proverava dostupnost podataka u rezervnim kopijama, tako što vrši testiranje kompletne virtuelne mašine. Tako ste sigurni da će u slučaju pravog problema sve biti spremno.

Ove godine Veeam je predstavio Backup & Replication v8, uz brojne manje i veće novosti. Među bitnijim se ističe bolja integracija sa NetApp storage rešenjima, zahvaljujući čemu se backup i oporavak podataka mogu obaviti za manje od 15 minuta. Unapređena je i integracija sa Microsoft Exchange‑om i SQL Server‑om, ali i uvedena podrška za Active Directory. Između ostalog, omogućeno je da se na jedan klik oporavljaju pojedinačne SQL baze, kao i da se oporavkom podataka upravlja preko Web baziranog portala.

Kad korisnici traže sigurnost

U softver je ugrađena je AES 256‑bitna enkripcija kojom je moguće zaštititi sav saobrađaj koji se odvija u sklopu Veeam Backup & Replication rešenja. Veoma je korisna i opcija Veeam Cloud Connect, koja omogućava da se rezervne kopije virtuelnih mašina čuvaju u cloud okruženju kojim upravlja Veeam. Među još preko 150 unapređenja, ističe se backup I/O kontrola, koji omogućava da se izbegnu usporenja u radu zbog intezivnih operacija kreiranja i kopiranja rezervnih kopija virtuelnih mašina.

Vreme za koje sistem nije u funkciji može značajno uticati na poslovne rezultate kompanija, a kakve su posledice oseti se tek kad do problema dođe. I to ne samo u vidu smanjenje mogućnosti za obavljanje posla, već i kroz negativan publicitet koji oštećeni klijenti, odnosno korisnici usluga, neće oklevati da iskažu. Zato je bolje biti spreman na sve, što preko 100.000 korisnika Veeam rešenja već jeste, i što Backup & Replication v8 u svakodnevnom radu dokazuje.

Extreme, www.extreme.rs

Marko Herman

(Objavljeno u časopisu PC#216)

Facebook komentari:
SBB