BIZIT 2022

Veličina foldera na disku

TreeSize je dobar uslužni program koji će vam pomoći kod čišćenja sadržaja hard‑diskova i oslobađanja slobodnog prostora, ili vam pomoći da proveriti koliki su prostor zauzeli određeni folderi. Program nudi dobar skup opcija za analizu sadržaja diskova i foldera, uz prikaz detaljnih informacija prostoru koji na disku zauzimaju „zahvaćeni“ fajlovi.

PCPress.rs ImagePo izboru određenog foldera ili čitavog diska, TreeSize će pretražiti kompletno stablo i prikazati podatke o veličini svakog foldera, broju fajlova i procentu koji zauzima u odnosu na nadređeni folder (ili kompletan disk). Po ovom spisku se može hijerarhijski kretati, a program nudi grafički prikaz u vidu mape stabla foldera, pitastih dijagrama i raznih tipova grafikona. TreeSize ima opcije za sortiranje i pretraživanje po različitim kriterijumima. Za čišćenje diska može da posluži opcije za pronalaženje identičnih fajlova (proverava se kontrolna suma), uz brisanje duplikata.

Program je dostupan u tri varijante sa različitim rasponom mogućnosti. Pod nazivom TreeSize Free distribuira se verzija koja se može besplatno koristiti i uključuje opcije za analizu diska, prikaz informacija sve do nivoa fajla i podršku za lokalne diskove. Napredna verzija Personal uključuje opcije za pronalaženje dupliranih fajlova i nudi korisne opcije za sortiranje rezultata, recimo po tipu odnosno ekstenziji ili top listi najvećih fajlova. Personal verzija uključuje i dodatne opcije za vizuelizaciju, izvoz podataka i poređenje sa prethodnim merenjima.

Najjača verzija Professional namenjena je prevashodno korišćenju na mrežama sa većim brojem računara i diskova. Ova verzija nudi brže skeniranje diskova, opcije za automatizaciju skeniranja i izvoza podataka, te podržava rad na Windows Server operativnim sistemima i skeniranje mrežnih diskova u okviru Windows domena. Brojevi verzija nisu usaglašeni, pa je nedavno objavljena nova verzija za TreeSize Free označena kao 4.0, dok je za napredne varijante programa aktuelna verzija 6.3. Za većinu korisnika besplatna varijanta može biti sasvim dovoljna, a u novoj verziji su dodata neka poboljšanja koja su ranije bila rezervisana za komercijalna izdanja, recimo hijerarhijski grafički prikaz.

TreeSize je delo nemačke softverske kompanije JAM Software, čiji je matični sajt www.jam‑software.com. Na ovoj adresi mogu se pronaći instalacije sve tri verzije programa, pri čemu je Free potpuno besplatna, dok su verzije Personal i Professional dostupne u trial obliku, koji možete koristiti do 30 dana, za koje vreme nude punu funkcionalnost ugrađenih opcija.

Uređuje Jovan Bulajić

(Objavljeno u PC#243)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,