ASUS ROG Flow

Vera u dobru budućnost

Prointer IT Solutions & Services, osnovan 2005 godine, je veoma brzo izrastao u giganta na polju primene informacionih tehnologija. S obzirom na širok spektar rešenja koja nudi, zanimljiv je za IT stručnjake raznih profila, ali i za stručnjake za opremu ili poslovne konsultante.

Implementacija kompletnih IT rešenja, sistem integracija, optimizacija poslovne štampe i IT konsultantske usluge primarna su delatnost kompanije Prointer. Pažljivo negovani partnerski odnosi sa liderima na svetskom IT tržištu omogućavaju kompaniji da u potpunosti izađe u susret svim klijentima i njihovim željama i zahtevima. Upravo zbog posvećenosti klijentu i nastojanju da se rešenja usaglase sa strukturom i načinom poslovanja klijenata, korisnici usluga kompanije Prointer su najveće domaće industrijske i komercijalne kompanije, ali i državna administracija, kao i javna uprava. Uspeh je garantovan dugogodišnjim radom i iskustvima stečenim kroz najveće projekte na domaćem tržištu.

Ako slučajno još niste čuli za kompaniju Prointer, to je verovatno zato što je ona posvećena velikim korisnicima, a pod velikim, mislimo na zaista velike. Možete da ih se prisetite svaki put kad dobijete račun od Telekoma, EPS‑a i pripadajuće distribucije, Infostana, ali i kad paćate neki račun u Maxiju ili Tempu (Delhaize Group) ili kada SMS‑om overite svoje (jedva pronađeno) parking mesto.

Spisak ni izdaleka nije gotov ali, kako tvrdi direktor marketinga Dejan Popović, odnos Prointer‑a prema svim korisnicima usluga je isti – bez obzira na to kolika je klijentska kompanija, Prointer će s jednakim žarom analizirati probleme i ponuditi vrhunska rešenja.

Kompletan paket

„Brzi napredak tehnologije je pokretač dramatičnih promena u načinu funkcionisanja društva kao i načinu poslovanja. Naše opredeljenje je se da naše klijente provedemo kroz sve promene bezbedno i u saglasnosti sa njihovim potrebama, te da im omogućimo da u potpunosti iskoriste sve prednosti koje savremeni informacioni sistemi donose sa sobom. Trudimo se da pružimo servise koji omogućavaju rešavanje najaktuelnijih poslovnih problema današnjice u najzahtevnijim i ključnim oblastima poslovanja kao što su praćenje poslovnih odnosa sa klijentima i aplikacije finansijskog menadžmenta.“, kaže nam gospodin Popović.

Od samih početaka, kompaniju Prointer IT Solutions & Services prate uspesi na polju dizajna, razvoja i primene visoko pouzdanih i fleksibilnih poslovnih sistema. Stručni programerski i konsultantski timovi iz infrastrukturnih, aplikativnih i poslovnih oblasti skoncentrisani su na rešenja prilagođena i razvijena u partnerskom odnosu s klijentima.

Prointer ITSS je više od konsultantske kuće. Implementacija kompletnih IT rešenja, sistem integracija, optimizacija poslovne štampe i IT konsultantske usluge primarna su delatnost kompanije. Kako tvrde, njihova rešenja obuhvataju sve, od nabavke i instalacije hardvera, preko implementacije specifičnih rešenja, do nadzora i održavanja celokupnog sistema. Upravo zbog toga, kompanija može da bude zanimljiva širokoj lepezi IT stručnjaka, ali i konsultanata iz raznih poslovnih oblasti, te iz javne uprave.

Ključni su kadrovi

Obučeni, motivisani i zadovoljni ljudi učinili su da se Prointer ITSS svrsta u red vodećih IT kompanija na ovim prostorima. Kvalitetni kadrovi i njihovo konstantno napredovanje i usavršavanje doprineli su unapređenju postojećih i stvaranje novih poslovnih rešenja i biznisa. Posebnu pažnju kompanija poklanja timskom duhu. To je filozofija koja važi za sve, od top‑menadžmenta, do najmlađih članova kompanije. Zahvaljujući tome, Prointer je jedan formiran i čvrst sistem, kadrovski osposobljen da efikasno sprovede sve postavljene planove i u potpunosti opravda poverenje klijenata.

Kompanija kontinuirano prati potrebe zaposlenih i brine o napretku pojedinaca, pomažući im da unapređuju veštine i saznanja. Sektor ljudskih resursa ima veliku ulogu u razvoju kompanije. Praćenjem potreba zaposlenih, sektor ljudskih resursa je fokusiran na mehanizme kojima omogućava da Prointer ITSS stalno bude stimulativna sredina, koja omogućava maksimalan razvoj individualnih i timskih potencijala. Fleksibilnost rada omogućava zaposlenima neophodan balans između profesionalnog i privatnog života.

Neformalno, saznajemo da je kadar veoma raznovrstan, da ima mnogo mladih, ali i vrlo iskusnih IT vukova, pa i povratnika koji su svoje dragoceno inostrano iskustvo vratili u zemlju iz raznih, porodičnih ili nostalgičnih poriva. Kako nam kaže gospodin Popović, značaj sektora ljudskih resursa ogleda se baš u tome da se oforme pravi timovi. Rešenje nije okupljanje po starosnoj osnovi i baš time se dobija veoma neobična efikasnost kojom ti timovi deluju. Tajna je u tome da se kombinuje energija mladih kadrova i iskustvo onih koji su već izneli mnogobrojne uspešne projekte. To međudejstvo iskustva, poštovanja procedura i procesa u saradnji s novim idejama, novim konceprima i svežom energijom upravo daje najbolje rezultate.

Pored velike pažnje pri formiranju timova, pazi se i na to da timovi redovno međusobno komuniciraju, razmenjuju iskustva i znanje jer, kako tvrdi gospodin Popović, rešenja problema jednog tima mogu značajno da pomognu nekom drugom timu. Zanimljivo je da je fluktuacija na nivou kompanije veoma niska, barem za tržište IT rada, za šta verovatno treba zahvaliti činjenici da se velika pažnja posvećuje stalnoj edukaciji i sertifikaciji zaposlenih. Uostalom, to neosporno i zahteva primena rešenja baziraih na SAP, Microsoft i Oracle tehnologijama, kao i mnogobrojnim tehnologijama ostalih uglednih isporučilaca opreme i tehnologija s kojima Prointer ITSS sarađuje.

Sopstveni proizvodi

Kao i svaka ozbiljna kompanija, Prointer ITSS razvija i sopstvena rešenja, pa pomenimo ključne proizvode. Proprint je multi‑platformsko softversko rešenje koje omogućava upravljanje i praćenje štampe preko kartične identifikacije korisnika. Standardno omogućava praćenje obima štampe, upozorava o količini istrošenosti tonera, follow‑me štampu u kojoj kopija izlazi na štampaču na kom ste trenutno autorizovani, zaštićenu štampu sa Find Me funkcionalnošću, štampanje korišćenjem Web browser‑a bez potrebe za drajverima i mogućnost automatskog rutiranja štampe na osnovu pravila postavljenih od strane administratora sistema. Naravno, tu je još niz dodatnih funkcionalnosti, koje će vam rado razjasniti autori sistema.

Probiling je aplikativno rešenje obračuna i naplate potraživanja od klijenata po osnovu izvršenih usluga i korišćenja resursa. To je jezgro sistema za naplatu električne energije, a pored pretplatnika i tarifnih sistema, brine i o mernim uređajima, njihovom stanju, potrebom za baždarenjem, zamenom ili nekom drugom intervencijom.

Aspect je modularni ERP sistem za upravljanje resursima poslovnih procesa. Sistem je baziran na Oracle tehnologiji. Standardna Aspect licenca obuhvata prava korišćenja softvera i licencira se po broju korisnika.

EPMS‑Electronic Payment Management System je skup programa koji obezbeđuju sve vrste usluga naplate parkiranja, praćenja rada kontolora, video praćenje rada pauka i dokumentovanje odnošenja vozila. Ovaj paket softvera obuhavata celokupan proces naplate i praćenja usluga Parking servisa.

Po rečima gospodina Popovića, snaga Prointer ITSS timova najbolje se ogleda baš u uspešnosti ovih sopstvenih rešenja. Nije zanemarljiva ni činjenica da sopstvena rešenja uvek poznajete bolje od onih koja ste samo kupili i primenili. Zato je mnogo brže i efikasnije njihova implementacija, održavanje ili modifikacija koja je povremeno neophodna u svim rešenjima.

Kako u Prointer?

U procesu selekcije kadrova Prointer ITSS nastoji da prepoznamo potencijal i kvalitet kod novih kandidata kao ključne faktore za budući rast i razvoj. Selekcija kandidata se odvija u nekoliko krugova. U prvom krugu selekcije analiziraju se prijave za posao, biografije i motivaciona pisma kandidata.

U narednim krugovima selekcije cilj je da se iz više izvora dobiju što relevantnije informacije o kandidatima, pa u procesu selekcije možete očekivati psihološko testiranje koje podrazumeva procenu ličnosti kandidata i njihovih sposobnosti, intervjuisanje zasnovano na kompetencijama kandidata, ali i individualne i timske studije slučaja, igranje uloga preko kojih je moguća procena veština koje su važne za poslovno okruženje Prointer‑a kao što su komunikacione veštine, sposobnost rešavanja kompelsnih problema, timski rad ili inovativnost.

Formalno obrazovanje je važno, ali ono ne predstavlja obavezan preduslov – javite se kompaniji Prointer pre svega ako delite njihovu poslovnu viziju, želju za stalnim usavršavanjem, snažan timski duh i ostale vrednosti koje su ovu Prointer postavile na mesto najbrže rastuće IT kompanije u Srbiji.

www.prointer.rs

(Objavljeno u PC#242)

Facebook komentari:
BIZIT Seminar

Tagovi: , , , ,