BIZIT 2022

Vertiv: Data centar budućnosti

Digitalizacija se nastavlja beskompromisnim tempom. Kompanije se bore za prednost u industrijama u kojima posluju, a koje pokreću digitalne aplikacije. Upravo zbog ovog trenda, klijenti intenzivnije ulažu u digitalnu infrastrukturu. Najveći broj investicija primetan je kod kolokacije i edge-a, što donosi izazove u smislu smanjene pristupačnosti i kontrole, a posebno u edge-u, prepreke u neprekidnom prenosu podataka i sigurnosti.

PCPress.rs Image

Budućnost industrije data centara razvijaće se u sledeća dva smera: povećanje razlike u segmentaciji vrsta data centara i rast edge computing.

U današnje vreme, kad kažemo data centar, treba tačno odrediti kojoj vrsti pripada. Da li je to računarsko postrojenje visokih performansi s gustinom rack-a od približno 50 kW? Hibridni data centar preduzeća koji u povećanoj meri upravlja resursima u cloud-u, na kolokaciji ili na više podeljenih lokacija? Ili se radi o samim lokacijama, koje postaju sve važnije kako su usluge i aplikacije sve bliže krajnjim korisnicima? Sve navedene definicije podrazumevaju različite fizičke karakteristike i različite uloge u sve integrisanijem i međusobno povezanom ekosistemu koji se razvio kako bi zadovoljio kapacitete i potrebu za uslugom u savremenom digitalnom svetu.

Danas se istovremeno odvijaju dve evolucije: jedna u tehnologiji i jedna u sve većoj segmentaciji industrije, koja se razvila primarno od lokacijskih, centralizovanih data centara usmerenih prema jezgru do, u većoj meri, distribuiranih i dinamičnih mrežnih data centara.

Dok su tehnologije, poput servera, infrastrukturnih sistema i alata za upravljanje u određenoj meri predvidljivo napredovale, priroda onoga što čini data centar drastično se promenila.

Colo i cloud pokreću rast, ali hibrid je budućnost

Organizacije se sve više okreću arhitekturama koje uključuju javne i privatne modele cloud-a, te edge dodatke oko rekonfigurisanog jezgra. U jeku povećanog broja ovakvih hibridnih arhitektura, postaje sve jasnije da je data centar preduzeća u usponu, čak i ako se njegova uloga menja kako bi odražavala kombinaciju s cloud-om koja najbolje služi modernim organizacijama. Iako će računarstvo u cloud-u i dalje biti važan deo IT strategije većine organizacija, primetna je suptilna promena u strategiji. Organizacije nastoje same da sastave svoj IT miks i samere potrošnju prema potrebama svojih aplikacija.

Pročitajte i:  Google lansira verziju veb-sajta svoje obrazovne aplikacije Read Along za decu
PCPress.rs Image
Igor Grdić, Country Manager, CSE kompanije Vertiv

Brzina implementacije i agilnost odvajaju vas od konkurencije

Budući da se tehnološke i sistemske mogućnosti izjednačavaju, menadžeri data centara i IT sektora fokusiraće se na druge kriterijume pri biranju opreme. Cena je uvek bitan faktor, ali brzina primene sve više utiče na izbor i postaje potencijalni ključni faktor odluke. Kada nema znatnih razlika između ostalih faktora, svaka prednost u brzini instalacije i aktivacije može biti presudna. Potvrda može da se vidi u činjenici da se računarstvo i dalje seli do edge-a, današnjih distribuiranih mreža, gde kašnjenje isporuke rezultira kompletnim nedostatkom usluge – a time i prihoda.

Vertiv svojim kupcima pruža jedinstvene mogućnosti koje olakšavaju rad pri brzini i razmerama koje kupci traže, kao i prevladavanje kompleksnih izazova. To se odnosi na logističke izazove u implementaciji, kao i izazove koji se tiču infrastrukture, proizvoda i usluga. Time se omogućava maksimalni fokus kupca na temeljni razlog njegove investicije – konkurentska prednost putem digitalizacije.

Uspon edge computing-a

Edge nije nov pojam, ali se konstantno proširuje i pronalazi mu se nova primena. Tokom poslednjih nekoliko godina, edge computing postalo je jedan od najpopularnijih trendova u IT-ju, i to s dobrim razlogom. Gotovo svaka industrija prepoznaje ograničenja u podršci korisnicima i novonastalim tehnologijama kroz centralizovanu IT infrastrukturu i čuvanje podataka te računarstvo pomera bliže krajnjim korisnicima i uređajima. Veliki deo porasta generisanja podataka proizaći će iz mobilnih senzora i mora da se prenosi bežičnom ili mobilnom mrežom, a ne žičanim Internet vezama, što opterećuje mobilnu mrežnu infrastrukturu.

Pročitajte i:  Intervju: Nenad Aleksić, VMware - Inovacije su imperativ

Promene koje će se dogoditi u računarskoj i storage infrastrukturi, vezane za podršku pametnoj i povezanoj budućnosti, posebno na lokalnom nivou, biće ogromne.

PCPress.rs Image

Trend u nastajanju: modularni data centri

Čvrsto integrisani i prefabrikovani sistemi data centara odavno se koriste za ubrzanje implementacije i unapređenje upravljanja malim i udaljenim data centrima. U proteklih nekoliko godina isti pristup primenjivao se u velikim, samostalnim data centrima. Dizajniranjem i integrisanjem svih komponenti, uključujući i sam data centar u fabrici, te isporukom objekta u modulima koji se sastavljaju na licu mesta, tradicionalni postupak izrade je modernizovan. To omogućuje operaterima brže ispunjavanje rastuće potrebe povećanja kapaciteta, uz poboljšanu skalabilnost i efikasnost. Vertiv integrisana modularna rešenja pružaju nove mogućnosti na edge-u, dizajnirajući i isporučujući skalabilne prilagođene data centre koji ubrzavaju implementaciju, minimizuju rizik i kontrolišu troškove.

Zamislite prednosti brzo implementiranog, samostalnog data centra koji ima sve mogućnosti za postizanje kritičnih IT potreba. Saznajte više o VertivSmartMod™, VertivSmartMod™ MAX, VertivPower Module i Vertiv™ POP Module na Web stranici Vertiv.com.

Vertiv pomaže kupcima da implementiraju siguran i pouzdan edge

Kad kašnjenje postane stvarni problem i kada se milisekunde zastoja vašeg data centra izjednačuju s milionima izgubljenih prihoda, možete se pouzdati u Vertiv kritičnu infrastrukturu na edge-u.

Pročitajte i:  Kompanija Vertiv objavila svoj prvi izveštaj o sredini, društvenoj odgovornosti i upravljanju

Kritična infrastrukturna tehnologija – sistemi upravljanja napajanjem i toplotnim upravljanjem koji omogućavaju data centrima svih veličina pružanje neprekidne usluge korisnicima. Međutim, svi ovi sistemi imali su koristi od inovacija koje su im omogućile efikasno prilagođenje promenljivim potrebama današnjih sistema, od najvećih hiper-skale data centara do udaljenih edge lokacija. Objektima koji su ključni za rad potrebno je omogućiti optimalno hlađenje, a Vertiv, uz najsavremeniju opremu i kontrolu, nudi niske operativne troškove i neuporedivu stručnost. Zaštitite svoje kritične sisteme i osigurajte neprekidan rad potpuno opremljenim i isplativim energetskim rešenjima.

Kako bi postigli konkurentsku prednost na tržištu u rastućem globalnom trendu digitalizacije, kupci ulažu u implementaciju informatičke opreme na edge i core „belom prostoru”. U ovim slučajevima kupci će se suočiti s izazovima razmera, brzine i složenosti.

Zahvaljujući jedinstvenoj tržišnoj poziciji, Vertiv ima mogućnost da pruži sveobuhvatnu ponudu za suočavanje sa ovim izazovima. Kroz hardver, softver i analitiku, Vertiv rešava najvažnije izazove s kojima se suočavaju današnji data centri i edge lokacije, komunikacione mreže, komercijalni i industrijski objekti.

Korisna adresa: Vertiv.rs

Autor: Igor Grdić, Country Manager, CSE kompanije Vertiv

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,