TrendMicro

VMware istraživanje: Mere nadzora zaposlenih mogle bi da ugroze poverenje i povećaju fluktuaciju osoblja

Kompanija VMware, vodeći inovator u segmentu poslovnog softvera, podelila je rezultate globalne studije koja je otkrila da bi zabeleženi porast učinka zaposlenih i poverenja koje je uspostavljeno u okviru novih hibridnih modela rada, mogli da budu ugroženi usled povećanja implementacije mera daljinskog nadzora od strane poslodavaca.

PCPress.rs Image

Studija „Virtuelni plan: nova pravila za novu eru rada“, koju je u ime VMware-a sprovela nezavisna istraživačka institucija “Vanson Bourne”, otkriva da je 70% anketiranih kompanija ili već implementiralo ili planira da implementira mere nadzora zaposlenih, u cilju praćenja produktivnosti zaposlenih koji su prešli na hibridne modele rada.

Mere nadzora koje koriste anketirane organizacije uključuju:

  • praćenje mejlova (44%)
  • praćenje web pretraga (41%)
  • nadzor alata za saradnju (43%)
  • video nadzor (29%)
  • praćenje pažnje/fokusa zaposlenih putem web kamera (28%)
  • implementaciju keylogger softvera za praćenje i beleženje aktivnosti na tastaturi (26%)

Međutim, 39 odsto kompanija koje su već implementirale praćenje uređaja i 41 odsto kompanija koje su trenutno u procesu uvođenja ovih mera, beleže „drastično povećanje” ili „povećanje” fluktuacije zaposlenih.

Nalazi istraživanja sugerišu da postoji delikatan balans koji kompanije treba da postignu u novim načinima za procenu učinka zaposlenih, koji se ne zasnivaju isključivo na “prezentizmu”, odnosno prisustvu zaposlenih.

Pročitajte i:  Novo VMware istraživanje: Kompanije i zaposleni ne slažu se oko inoviranja radnog mesta

PCPress.rs Image

Iz perspektive zaposlenih, tri četvrtine (75%) se slaže da je prelazak na distribuirano radno okruženje rezultirao time da poslodavci više cene njihov učinak, nasuprot tradicionalnim pokazateljima kao što je vreme provedeno u kancelariji. 79 odsto zaposlenih se slaže da su im tehnologije rada na daljinu omogućile da rade efikasnije nego ranije. 74% organizacija moralo je da razvije nove načine merenja produktivnosti zaposlenih. Novi pristup praćenju produktivnosti postignut je korišćenjem rešenja fokusiranih na performanse: redovne razgovore sa menadžerima o obimima posla (55%), procenu učinka u odnosu na dogovorene planove (53%), i korišćenje novog softvera za upravljanja projektima (47%).

Međutim, sada kada direktno nadređeni  više nisu udaljeni svega nekoliko kancelarija, poslodavci razvijaju nove načine za praćenje i kvantifikaciju produktivnosti zaposlenih. Iako skoro šest od deset (59%) zaposlenih priznaje da je njihova organizacija morala da razvije nove načine za praćenje produktivnosti kao deo prelaska na hibridni rad, transparentnost je i dalje kritična tema. Četvrtina zaposlenih (24%) ne zna da li je njihova organizacija implementirala sisteme za nadzor na njihove uređaje kako bi pratila njihovu produktivnost.

„Globalno vidimo da se organizacije trajno prebacuju na hibridne modele rada koji ne zahtevaju da radnici koji pružaju intelektualne usluge budu stalno u kancelariji. U okviru ove promene, poslodavci bi trebalo da budu oprezni kada zamenjuju prezentizam alatima za praćenje. Nadgledanje i performanse su dve veoma različite stvari“, kaže Shankar Iyer, viši potpredsednik i generalni menadžer za End-User Computing u VMware-u. „Alati digitalnog radnog prostora omogućavaju ljudima da rade sa bilo kog mesta, a naše istraživanje pokazuje da se zaposleni osećaju da ih poslodavci više cene i da im više veruju. Nedostatak transparentnosti i merenje kroz skrivene tehnologije i brojeve, može vrlo brzo da naruši poverenje zaposlenih i dovede do toga da potraže drugi posao.”

Pročitajte i:  Novo VMware istraživanje: Kompanije i zaposleni ne slažu se oko inoviranja radnog mesta

PCPress.rs Image

Nadzor zaposlenih je samo jedna od brojnih tema koje su pokrivene u istraživanju koje je sproveo Vanson Bourne. Neki od ključnih zaključaka su:

  • Formiranje novih “ekipa zaposlenih” putem digitalnih alata koje koriste. Stabilizacija hibridnog rada rezultirala je novom vrstom prostornog plana kancelarije – „virtuelnog prostornog plana“, koji se više zasniva na afinitetima, zajedničkim ciljevima i vrednostima, nego na fizičkoj blizini. Virtuelni plan donosi nova pravila, kao kao i nove faktore uspeha za zaposlene, lidere i timove. Pogledajte infografik.
  • Ušli smo u novu eru transparentnosti i poverenja. Sa manje centralne kontrole i interakcije uživo, transparentnost i poverenje postaju ključni kvaliteti koje lideri moraju da prihvate da bi unapredili i ujedinili svoje organizacije u vremenu u kom je hibridni model postao standard. Pogledajte infografik.
  • Bezbednost je timski sport. Virtuelni “prostorni plan” donosi brojne nove slobode za zaposlene – i isto toliko bezbednosnih rizika za IT. Sa manje direktne kontrole nad aplikacijama, uređajima i mrežama, IT se kreće kroz novu paradigmu u kojoj je bezbednost timski sport. Pogledajte infografik.
Pročitajte i:  Novo VMware istraživanje: Kompanije i zaposleni ne slažu se oko inoviranja radnog mesta

Metodologija

VMware je naručio istraživanje od nezavisne istraživačke organizacije Vanson Bourne. Anketa je sprovedena u julu i avgustu 2021., a anketirano je 7.600 ispitanika širom sveta. Ispitanike su činili donosioci odluka u sektorima HR, IT i poslovnih operacija, kao i zaposleni u sektorima: IT; proizvodnja; inženjering; finansijske usluge; poslovne i profesionalne usluge; maloprodaja i veleprodaja; energetske usluge, nafta/gas i komunalne usluge; distribucija i transport; javno i privatno zdravstvo; građevinarstvo i nekretnine; javno i privatno obrazovanje; telekomunikacije; potrošačke usluge; lokalna i državna uprava; mediji i zabava; hotelijerstvo i ugostiteljstvo, i dr. Sve anketirane organizacije imaju 500 ili više zaposlenih širom sveta. Među anketiranim zemljama su: Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Italija, Holandija, Rusija, Poljska, Norveška, Švedska, Španija, UAE, Saudijska Arabija, SAD, Kanada, Japan, Australija, Indija, Kina, Singapur i Južna Koreja.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: