ASUS ROG Flow

Windows 10 – Rezervni admin nalog

Od verzije Windows‑a 7, operativni sistem podrazumevano koristi tri tipa naloga. Windows 10 nastavlja ovu tradiciju, ali osim lokalnih, akcenat pomera na Microsoft naloge. Tri primarna tipa naloga jesu: podrazumevani administratorski nalog i dva prikrivena naloga – guest i administrator. Kada dodate nove korisnike, svi će dobiti podrazumevana standardna prava. Uz neka ograničenja, možete naknadno i da menjate tipove postojećih naloga ako to poželite.

WinBajtoviRezervniAdminUkoliko tokom instalacije sa OK / Next / Next olako prođete kroz konfiguraciona podešavanja, vaš računar može bez potrebe da postane ranjiviji na vaše propuste i zlonamerne mrežne napade koji ugrožavaju bezbednost i integritet podataka. Microsoft se potrudio da vas motiviše da umesto lokalnih naloga, aktivnosti obavljate preko Microsoft kredencijala. Neke funkcionalnosti, kao što je OneDrive skladište podataka u oblaku i popularni Outlook, ne možete ni da koristite bez globalnih Microsoft naloga.

Ako na momenat zanemarimo dilemu lokalni ili Microsoft primarni nalog, dolazimo do dobre prakse da su vam za bezbrižan rad potrebna barem dva naloga. Jedan administratorski nalog za normalno održavanje/rad i dodatni zamenski administratorski koji biste koristili samo kada je glavni admin onesposobljen ili ukraden. Ovim nalogom biste bez problema mogli da oporavite glavni nalog i spasete sam sistem.

Pročitajte i:  Šta je Windows Fast Startup? 

Hajde da uključimo sakrivenog administratora. Otvorite komandni promt: desni klik na Start a nakon toga još jednim desnim klikom na Command Prompt dobijate kontekstni meni i preko More pokrenete Run as administrator. Potvrdno odgovorite na kontrolno pitanje i u komandnom režimu unesite net user i tako izlistajte aktivne korisnike. Videćete da postoje guest i administrator. Ukoliko ga niste prethodno aktivirali, komanda net user administrator obavestiće vas da korisnik nije aktivan. Sledi komanda za aktiviranje administratora:

net user administrator /active:yes

Na istovetan način možete da aktivirate i guest nalog pomoću net user guest /active:yes. Nalog se deaktivira sličnom komandom, uz /active:no. Potrebno je još da rezervni admin nalog zaštitite šifrom pomoću komande:

net user

administrator *

Unesite novu šifru i dobro je zapamtite, jer će vam verovatno kad‑tad zatrebati i može da vam uštedi mnogo nerviranja i gubljenja podataka. Možete da zatvorite komandni prozor i da se ulogujete pomoću novog naloga. Kliknite na Start i nakon toga na ime vašeg trenutno aktivnog naloga. Pojaviće se meni na čijem dnu je i spisak aktivnih naloga, a među njima biće i novi Administrator. Kada se verifikujete šifrom, Windows će pripremiti okruženje, što će potrajati nekoliko minuta. Svako sledeće logovanje biće brže.

Pročitajte i:  Microsoft donosi Xbox One Auto HDR funkciju u Windows

(Objavljeno u časopisu PC#232)

Facebook komentari:
BIZIT Seminar

Tagovi: