Top50 Glas publike

WORD: Pogrešno prijavljene greške

Pravopisna i gramatička provera grešaka je sjajna Word funkcionalnost koja je prilično uznapredovala. Mada nije savršena jer često prijavljuje kao ispravne reči koje su neispravne, a još češće označava kao pogrešne savršeno ispravne reči, ipak je sjajna u otkrivanju najčešćih grešaka kucanja kao što su pogrešan pritisak na susedni taster ili permutacija slova u nizu.

Word saveti pcpress

U ovim situacijama je ispravljanje olakšano jer je dovoljan jedan desni klik na pogrešnu reč praćen drugim klikom koji iz ponuđene liste bira onu koja bi trebalo tu da se umetne.

Štaviše, Word jako dobro predviđa šta bi tu trebalo da se nalazi pa je najčešće prva ponuđena alternativa upravo ona koja nam je potrebna. Izbor se rangira ne samo na osnovu sličnosti, već i po statistikama upotrebe. Što se tiče efektivnog pisanja, iskustvo i školovanje još dugo vremena neće moći da budu zamenjeni od strane automatike, a po pitanju profesionalne korekcije, lektori i korektori ostaju nezamenjivi autoriteti, ali u svakodnevnoj primeni ogromna većina slučajnih grešaka biva lako otkrivena. Word ne samo da ulovi ove česte trivijalne greške, već i vrlo dobro nudi ispravke. Ispravljanje engleskih tekstova je na zavidnom nivou, ali ni ispravka tekstova na srpskom nije za potcenjivanje.

PROČITAJTE JOŠ: Svi korisni Word saveti na jednom mestu

Automatska provera teksta, koja je podrazumevano uključena, obvalja se tokom samog pisanja – kako se pojavi koja grešla, Word osumnjičenu reč ili sklop reči podvuče plavom ili crvenom bojom. U ranijim verzijama Word‑a gramatičke greške bile su podvlačene zelenom bojom, ali od verzije 2013 se koristi plava boja, koja ima bolji kontrast u odnosu na crvenu boju koja je rezervisana za reči koje ne postoje u aktivnom rečniku.Word2

Ukoliko su vam sve reči podvučene crvenom bojom, verovatno ste aktivirali pogrešan jezik, npr. engleski umesto srpskog ili obratno. U ovim situacijama je potrebno selektovati ceo tekst, najlakše sa Ctrl+A, i nakon toga u levom delu donjeg Status bar‑a rezervisanom za jezike, kliknete na ime tekućeg jezika i promenite ga. Ovaj jezik se automatski sam menja kada promenite tekuću tastaturu, tako da obratite pažnju kada koristite jezike za koje nemate instalirane tastature.

Kada primetite da je neka reč pravilno napisana, a pri tome je odabran ispravan jezik, možete da izaberete da reč dodate u rečnik da bi u svim narednim situacijama Word prepoznao da je sve u redu. Ova promena je globalna i trajna.

Druga mogućnost je da grešku jednokratno ignorišete. Ovo ignorisanje se odnosi na sva pojavljivanja u tekućem tekstu, dok će pojavljivanja u drugim tekstovima biti ipak podvlačena kao neispravna. Da biste ignorisali prijavu greške potrebno je da desnim klikom na reč otvorite kontekstni meni i kliknete na Ignore All.

Nakon ovoga sva podvučena pojavljivanja navodno pogrešne reči će biti očišćena od podvlačenja. Da biste ponovo restriktivno proverili dokument u kojem su neke reči ignorisane potrebno je da kliknete na ribbon stavku File, pa na Options u Backstage view ekranu. Nakon toga pronađite Proofing i kliknite na Recheck Document. U prozoru za potvrdu dobićete pitanje da li želite da nastavite sa ponovnom proverom i nakon potvrde ponovo imate prijavljene greške koje ste prvobitno ignorisali.

Uređuje Ladislav Struharik

(Objavljeno u Časopisu PC#225)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , ,