Word – Teme i stilovi

Otkad su uvedeni u Word‑u 2007, teme i stilovi dorađeni su i brušeni. U verziji 2013 dobili su vlastiti Design tab, a u najnovijoj verziji 2016 dodatno su poboljšani. Teme i stilovi omogućavaju brzu i laku promenu celokupnog izgleda dokumenta. Tema je kolekcija boja, fontova i efekata. Promena ove kolekcije vrlo je jednostavna: potrebno je da u Design ribbon tab‑u odaberete postojeću temu iz galerije Themes i čitava kolekcija biće momentalno primenjena na sve odgovarajuće elemente dokumenta. Ukoliko vam se nešto ne sviđa, možete da se dalje poigravate jer se redizajniranje izvodi na jedan klik, pa rezultate promene možete vrlo brzo da vidite i menjate sve dok konačno ne budete zadovoljni i detaljima. Svaka raspoloživa tema sadrži kolekciju od 12 harmonično složenih boja koje se koriste za tekst, pozadine, grafike, oblike i hiperlinkove. Gde god da vidite galeriju za izbor boje, uz npr. biranje boje fontova, pozadina ili ispune oblika, uvek će biti prikazana paleta koja odgovara tekućoj temi.

ExcelBajtoviSumarne-formuleSvaka tema sadrži kolekciju od po dva uparena fonta. Prvi font koristi bilo koji stil i specifikovan je kao telo (Body), a drugi font teme koriste stilovi u kojim je specifikovan kao zaglavlje (Headings). Ova dva fonta teme mogu da se razlikuju, kao npr. serifni font Cambria, uparen sa bezserifnim fontom Calibri, ali je moguće odabrati i jedan udvojeni font koji se koristi u svim nabrojanim situacijama. U svakom slučaju, ako želite dobar profesionalan izgled, u jednom tekstu ne koristite više od dva fonta.

Efekti teme uređuju izgled oblika, grafika i SmartArt, tako što definišu senke, outline okvire, gradijentne prelaze i 3D efekte senčenja. Sledi Style set koji je kolekcija definicija stila, tako da npr. jedan stil‑set može da definiše Normal stil veličine fonta 10 tačaka koji je levo uravnat. Heading stil mogao bi da ima definisanu veličinu fonta na 14 tačaka, velika slova, accent 1 color i centrirano poravnanje s donjom granicom paragrafa. Drugi stil‑set mogao bi da različito definiše Normal stil na veličinu 11 tačaka, uravnato sa obe strane, a njegov Heading 1 stil da prikazuje veličinom od 16 tačaka, accent 2 color, levo uravnato, bez granice. Kad definišete ove varijacije, dovoljan je jedan klik u galeriji Style set Design ribbon tab‑a za grupnu promenu svih pominjanih vrednosti koje se definišu kroz stilske kolekcije.

Kako da izaberete ugrađenu temu? Na Design ribbon tab‑u, u Document Formatting grupi, kliknite na Themes, zatim pokažite na thumbnails u galeriji Themes i obratite pažnju na živi preview dokumenta. Pomerajte kursor i tek kada pronađete prikaz koji vam se sviđa, kliknite konačno na odgovarajuću thumbnail ikonu da biste primenili odabranu temu.

Budite oprezni ako kreirate dokument na poslu i nemojte drastično da menjate teme ili kolekcije stilova jer može da se desi da prekršite politiku propisanih i dozvoljenih stilova firme. Danas mnoge institucije propisuju jednoobrazne stilove i boje koji po procedurama i smernicama moraju da se koriste na svim zvaničnim dokumentima. Oprez i kada menjate temu, jer ovaj izbor momentalno utiče i na galerije Style set na Design ribbon tab‑u, kao i na galeriju Styles u Home ribbon tab‑u.

Da biste modifikovali font, boju ili efekte teme, otvorite postojeći ili kreirajte novi dokument sa zadatim zaglavljima, tekstom i grafikom. Na Design tab‑u, u Document Formatting grupi, kliknite na Themes i potom na umanjeni thumbnail prikaz teme koju želite da promenite. Na Design tab‑u, u  Document Formatting grupi kliknite na Colors i nakon što se otvori galerija, ukažite na uzorke boje u galeriji i istovremeno posmatrajte promene. Kada ugledate prikaz koji vam se dopada, kliknite na uzorak i promeniće se kolekcija boje. Ukoliko ne možete da pronađete odgovarajuću paletu boja, kliknite na Customize Colors u dnu galerije. Pojaviće se dijalog Create New Theme Colors. Kliknite na svaku boju teme koju želite da promenite i odaberite novu željenu boju iz galerije. Unesite novo ime za kolekciju boja teme i potvrdite sa Save.

Na Design tab‑u, u grupi Document Formatting, kliknite na Fonts, pozicionirajte se na uzorke fontova u galeriji i posmatrajte dinamički prikaz promenjenog dokumenta. Ukoliko vidite uzorak koji vam se dopada, kliknite na njega i promenite kolekciju fonta teme. Ukoliko niste zadovoljni izborom, u dnu galerije kliknite na Customize Fonts. U  Create New Theme Fonts dijalogu odaberite fontove iz padajuće liste za Heading Font i Body Font. Imenujte novu kolekciju fonta i potvrdite sa Save. Na Design tab‑u, u grupi Document Formatting, kliknite na Effects, postavite se na grafičke uzorke u galeriji i posmatrajte dinamičke promene tokom pomeranja. Ako pronađete nešto što vam se sviđa, odaberite i promenite kolekciju efekata teme. Na kraju, na Design tab‑u, u grupi Document Formatting kliknite na Themes i na dnu galerije na Save Current Theme. Dajte ime novoj temi i potvrdite sa Save.

(Objavljeno u časopisu PC#231)

Facebook komentari:

Tagovi: ,