Top50 Glas publike

Word – Uravnanje i smer u tabelama

Kada radite s tabelama u kojima je tekst iste širine kao i polja u koja je smešten, nemate mnogo dilema oko samog formatiranja i uravnanja, pošto sva uravnanja izgledaju isto. Ali to se retko kad desi pa ukoliko imate tabele čije su kolone ili redovi vrlo različito popunjeni, onda uravnanje pravi razliku između čitljivosti i nepreglednosti.

wordporavnanjesmer1Tekst obično horizontalno uravnavamo uz levu ivicu, jer tako čitamo. Brojeve je najčešće bolje uravnati uz desnu ivicu, naročito kada su u kolonama jedni iznad drugih, jer tako dekadna mesta „ležu“ jedno iznad drugog i omogućavaju rutinsko uočavanje velikih i malih brojeva, kao i njihovo brzo odokativno sabiranje. Tekstualna polja koja su različite dužine, a pri tome se protežu samo u jednom redu (npr. teme i naslovi) izgledaju najbolje ako se centriraju.

Ukoliko su polja visoka, a u jednom redu imamo unose koji variraju od jednog do više redova, dobro je da ih pomoću Align uravnamo po visini tako da se podignu, spuste ili centriraju. Vertikalno uravnanje je nužno i kada imamo kompleksna zaglavlja tabela koja se prostiru u više nivoa i redova.

Za horizontalno i vertikalno uravnanje odaberite polje ili grupu polja koju želite da uravnate. Obično je to čitava kolona ili čitav red, a ako ima potrebe, u drugom ciklusu možete da promenite uravnanje za pojedinačna polja koja imaju različitu ulogu i sadržaj. Na Layout ribbon tab‑u, pod Table Tools, u Alignment grupi, kliknite na jednu od devet malih ikona koje simbolizuju različita uravnanja. Njihov izgled vrlo jasno dočarava rezultujući vizuelni oblik. Ukoliko niste sigurni šta da upotrebite, možete da se poigrate tako što ćete probati sve opcije redom i pratiti promene dok ne naiđete na ono što vam izgleda najbolje.

Pomenimo i promenu orijentacije teskta. Najinteresantnija je mogućnost rotiranja teksta za 90 stepeni, tako da se tekst čita odozdo nagore i da se proteže vertikalno, duž kolone. Ova opcija naročito je interesantna za uske opise sa strane koji imenuju i grupišu više redova u neku logičku celinu.

Da biste promenili orijentaciju teksta, odaberite polje ili grupu polja čiju orijentaciju menjate, pa na Layout ribbon tab‑u, pod Table Tools, u Alignment grupi, kliknite na Text Direction jednom ili dvaput. Prvi klik orijentiše tekst odozgo nadole, drugi klik odozdo nagore, a treći klik vraća tekst na početnu standardnu, horizontalnu orijentaciju.

Uređuje Ladislav Struharik

(Objavljeno u časopisu PC#237)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,