TrendMicro

Zaštita udaljenih kancelarija, poslovnica i pogona uz firewall nove generacije

Zaštita lokalnih kancelarija i udaljenih poslovnica izazovan je posao za svaku organizaciju. Situacija se dodatno komplikuje ako znamo da cyber napadači manje grane koriste kao ulaz u veće. S druge strane, danas su podjednako ugrožena i mala i srednja preduzeća. PA-400 serija firewalla iz Palo Alto Networks dizajnirana je da bi osigurala enterprisezaštitu na svakoj lokaciji – od poslovnica banaka, preko lokalnih trgovina do malih kompanija.

PCPress.rs Image

Danas znamo da su velike organizacije poput lanaca trgovina, bolnica ili organa državne uprave najprivlačnija meta napadača. Do osetljivih finansijskih ili korisničkih podataka može se doći probojem na gotovo bilo kom nivou. Kako zaštititi sve poslovnice, ispostave, lokalne urede i izdvojene pogone? Organizacije moraju ili osigurati da poslovnice imaju direktnu vezu prema centrali na kojoj se nalazi kompletan security stack ili rešavati pitanje sigurnosti na svakoj pojedinoj lokaciji.

Ovakve je probleme najlakše otkloniti uz firewall rešenja. Ali što je s SMB organizacijama koje imaju manje resursa i samim tim su manje sposobna braniti se od cyber pretnji?

Palo Alto Networks je u vidu PA-400 serije zaštitnog zida razvio rešenje namenjeno zaštititi svih organizacija koje u svom sastavu imaju grane. Iako su Palo Alto firewall proizvodi tradicionalno smatrani rešenjima za velike organizacije, PA-400 serija približava funkcionalnosti enterprise zaštite manjim kompanijama.

Današnji napadači proširili su područje delovanja. Moderni maliciozni akteri oslanjaju se na činjenicu da većina SMB kompanija nema dovoljno osoblja koje bi se mogle određeno baviti zaštitom. Čak i u velikim organizacijama, sigurnosni timovi se često oslanjaju na manualne procese te nemaju dovoljno vremena i kontekstualnih informacija za bavljenje cyber pretnjama. U konačnici, pitanje sigurnosti svodi se na balansiranje između sigurnosti zaposlenih i zaštite sastava.

Nezavisno o veličini organizacije, digitalno okruženje je potrebno transformisati uz moderno NGFW rešenje. Implementacija rešenja poput PA-400 osiguraće pravovremenu identifikaciju delova mreže i aplikacija pod rizikom. Takođe, rešenje će prepoznati one korisnike čija aktivnost dovodi ili može dovesti do sigurnosnog incidenta.

Industry-leading zaštita kritičnih resursa

Implementacija PA-400 rešenja podrazumijeva uvođenje industry-leading zaštite. Između uređaja iz PA-400 serije i većih serija ne postoje različitosti u funkcionalnostima ili ograničenja. Korišćeni operacijski sastav i softver su identični.

Firewall uključuje inovativne tehnike za zaštitu cloud okruženja, čime se osigurava napredno URL filtriranje. Uz napredne tehnike strojnog učenja, PA-400 prepoznaje čak i nepoznate pretnje. Dodatno, rešenje donosi i sigurnosne alate za zaštitu DNS servisa.

PCPress.rs Image

Najznačajnije funkcionalnosti PA-400 serije

Osim što osigurava zaštitu najvišeg nivoa, Palo Alto PA-400 serija donosi nizak TCO i pruža idealno korisničko iskustvo. Uz to, omogućena je implementacija Zero Trust principa delom organizacijske mreže.

NGFW iz PA-400 serije korisnicima omogućava jednostavno upravljanje kriptovanim prometom. To je posebno važno ako znamo da je danas više od 90 posto poslovnog mrežnog prometa kriptovano.

  • Kompaktna veličina

Zaštitni zidovi iz PA-400 serije dolaze u obliku malog stolnog uređaja i pružaju jednostavno postavljanje. Manji format uređaja omogućava smeštaj uređaja na jedno mesto u serverskom ormaru. Veličina uređaja odgovora polovini standardnog 1U formata.

  • Implementacija Zero Trust principa zaštite

Zero Trust Network Access politika je jako važna u organizacijama koje ubrzano osvajaju hibridan način rada. Stoga implementacija ZTNA pristupa postaje norma u kontekstu moderne zaštite.

Zero-Trust arhitektura ne pretpostavlja ničiju verodostojnost. Od svih se korisnika i zaposlenih traži isti nivo provere autentičnosti. NGFW iz PA-400 serije pruža podršku Zero Trust pristupu kroz prikupljanje informacija o mrežnoj aktivnosti korisnika. Stoga, olakšano je donošenje odluke o odobravanju ili odbijanju pristupa.

PCPress.rs Image

  • Protok

Protok uređaja u seriji premašuje 2 Gbps prometa, i to sa svim uključenim sigurnosnim funkcionalnostima.

Također, Palo Alto Networks uređaji imaju vrlo mali pad protoka između najvećeg propusnog opsega bez uključenih sigurnosnih funkcionalnosti, te protoka kada su one uključene. Danas je to posebno važno jer je, primera radi, uključivanje SSL dešifrovanje i obavezno i neizbežno za iskorišćavanje punih mogućnosti uređaja. Ujedno je to i najveći performance impact na performanse uređaja.

  • Stabilnost i pouzdanost

Uređaji iz PA-400 serije su pouzdani i stabilni. Te su specifikacije nepobitno važne, budući da je firewall i dalje nositelj sigurnosti i kritičan IT resurs za većinu organizacija. U manjim organizacijama ili udaljenim poslovnicama, firewall je često jedina tačka kontrole na izlasku prema nesigurnoj mreži, odnosno internetu.

U kontekstu stabilnosti, prednost PA-400 serije leži u činjenici da je Palo Alto Networks tokom poslednjih 15 godina razvijao platformu „od nule“.

  • Jednostavno upravljanje i VPN pristup

Platforma osigurava jednostavno upravljanje, a samo postavljanje securitypolitika je pregledno. PA-400 ujedno omogućuje jednostavan troubleshootu slučaju da politika ne radi prema očekivanjima.

Iako male kompanije lakše mogu migrirati resurse u cloud i tako smanjiti potrebu za sigurnim udaljenim pristupom do resursa organizacije, većina njih i dalje poseduje aplikacije, servise, pa čak i mail server „unutra“.

PCPress.rs Image

Clientless VPN omogućava pristup internim resursima bez instalacije agenta, uz korišćenje samo browsera. Moguće je osigurati pristup servisima putem centralnog portala putem kojeg zaposlenik ima pregled dostupnih aplikacija, odnosno servisa.

Dodatna sigurnost VPN-a se može postići korišćenjem dvofaktorske autentifikacije. Takođe, korisnici od kupovine Global Protect VPN licence dobivaju besplatan Okta servis.

U slučajevima kada se PA-400 uređaji koriste za zaštitu remote lokacija velikih organizacija, centralno upravljanje vrši se kroz Panorama platformu. Panorama se odlikuje identičnim look and feel pristupom kao i firewall te identičnom logikom postavljanja politika. Uz korišćenje templatea, olakšava se kreiranje i „spuštanje“ politika na veći broj uređaja u okolini.

Zainteresirani ste za više informacija? Trebate demo rešenja? Kompanija Veracomp, kao ovlašćeni distributer Palo Alto Networks rešenja, može vam pomoći u odabiru optimalnog rešenja za vaše poslovanje. Za više informacija, javite se na paloalto@veracompadria.com.

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , ,