Zebracon print menadžment rešenja

Termalna štampa je nešto bez čega se ne može zamisliti rad kurirskih i logističkih službi, magacinsko poslovanje, farmaceutske i mnogih drugih grana industrije. Značaj upravljanja resursima je ovde još veći nego kod štampanja u kancelarijskom okruženju.

4Kvalitetno upravljanje resursima za štampu je veoma važno u svakodnevnom poslovanju, iako mnogi nisu svesni značaja koje print menadžment rešenje imaju za njihovu kompaniju. Čak i oni koji se ne bave profesionalno ovom tematikom su bar jednom primetili da jeftini štampači često kasnije previše koštaju korisnike zbog skupog potrošnog materijala. S druge strane, kompanije čije poslovanje direktno zavisi od štampanja ne mogu da dopuste sebi da se oslone na nedovoljno pouzdane uređaje, a privredni subjekti koji svakodnevno izrađuju velike količine otisaka mogu da ostvare značajne uštede kroz pažljivo upravljanje resursima. O rešenjima i servisima za upravljanje štampom ste već imali prilike da čitate u časopisu „PC“, ali smo se do sada uglavnom bavili štampom dokumenata u kancelarijskom okruženju. Ovoga puta govorimo o jednoj drugoj kategoriji – upravljanju termo štampom i rešenjima koja u ovoj oblasti nudi kompanija Zebracon.

Šta je termo štampa?

Premda nije u žiži interesovanja širokog kruga korisnika, termo štampa je vitalna komponenta poslovanja mnogih kompanija i službi sa čijim se proizvodima i uslugama svakodnevno susrećemo. Svaka krpica u butiku tržnog centra obeležena je etiketom koja sadrži cenu i osnovne podatke o tom komadu odeće kao i bar kodom koji se skenira na kasi, a slično važi za deklaracije i na mnogim drugim artiklima u maloprodajnim objektima. Dobar deo proizvodnje i distributivnog procesa takođe zavisi od štampanih oznaka i etiketa koje su od ne samo u maloprodaji, već i u veleprodaji i industriji. Kutije sa robom u magacinima su obeležene radi lakšeg razvrstavanja, a pošiljke koje isporučuju brze pošte i kurirske službe imaju nalepnice sa podacima o adresi pošiljaoca i primaoca. Sve ove etikete, deklaracije, nalepnice i druge slične oznake se uglavnom štampaju metodom termo štampe.

Termo štampa podrazumeva prenošenje otiska pomoću glave termalnog štampača pri čemu se koriste dve različite tehnologije. Direktnom metodom se štampa na posebnom papiru koji je osetljiv na toplotu. Ova metoda daje otisak nešto slabijeg kvaliteta koji nije dugotrajan – na sličan način se, recimo, štampaju fiskalni računi koji vremenom izblede – ali je opravdana u mnogim primenama koje ne zahtevaju trajne otiske, kao što su označavanje adresa na paketima u kurirskim službama. Termal transfer štampa podrazumeva štampanje na najrazličitijim medijima posredstvom posebnog ribona. Pored toga što daje kvalitetniji i dugotrajni otisak, ova metoda je i daleko fleksibilnija jer dozvoljava štampanje u najrazličitijim ambijentalnim uslovima (npr. pri ekstremno niskim temperaturama kakve vladaju u hladnjačama) kao i na najrazličitijem materijalu – raznim vrstama papira, nalepnicama, polietilenu, polipropilenu i drugim medijima, a svi se nalaze u ponudi kompanije Zebracon. Izbor tehnologije štampe se vrši na osnovu različitih potreba klijenata, uslova ambijenta, grane industrije, potrebne trajnosti otiska itd.

4aSa druge strane, široko zastupljena laserska tehnologija štampe se može koristiti samo na nekoliko vrsta papira, ali ovo nije jedina prednost termo štampe. Termalna štampa je energetski efikasnija od laserske – tipičan termalni štampač u radu troši struju jačine od oko 3 A dok njemu ekvivalentan laserski štampač zbog svoje složenosti i mnogih delova koji zahtevaju električno napajanje vuče čak 7 A. Budući da laserski štampači štampaju na pojedinačnim listovima papira, dok termalni mogu da štampaju na dugačkim trakama, termalni štampači brže štampaju nalepnice od laserskih. Iako preovladava mišljenje da je termo štampanje skuplje, termo štampači su zapravo po pravilu jeftiniji od laserskih, ali prava ušteda u njihovom korišćenju se postiže vremenom – tokom eksploatacije do izražaja dolaze njihove manje potrebe za održavanjem, manja potrošnja energije, manji gubitak materijala i veća produktivnost, pa su troškovi vlasništva (TCO) tokom njihovog životnog veka značajno niži nego kod laserskih štampača. Za razliku od laserske, termo štampa može da odgovori na sve potrebe industrije.

Štampanje kao servis

Termo štampa je nezamenjiva u radu kurirskih i logističkih službi, špediterskih kompanija, magacinskom poslovanju, farmaceutskoj i mnogim drugim granama industrije. Jasno je da jedna kurirska služba koja dnevno isporuči više desetina hiljada paketa ne može da priušti sebi da joj štampači kojima se svi ti paketi označavaju prestanu sa radom. Problem je, međutim, u tome što održavanje i servisiranje štampača i softvera, briga o papiru i drugom potrošnom materijalu za jednu kurirsku službu predstavljaju sporednu aktivnost – njihov glavni posao je isporuka paketa. Slično važi i za druge pobrojane kompanije kojima rešenja za štampanje nisu core biznis, zbog čega ne mogu da im se na pravi način posvete.

Kompanija Zebracon je prepoznala potrebu za kvalitetnim upravljanjem termo štampom i ponudila uslugu print menadžmenta svojim klijentima, po čemu je jedinstvena u ovoj oblasti na našem tržištu. Zebracon određuje specifične potrebe svakog klijenta, pri čemu po potrebi može da izvrši i procenu uštede koja se primenom rešenja postiže, a zatim, u saradnji sa klijentom odabira paket usluge koji je za tog klijenta najprimereniji. Zebracon korisnicima svog print menadžment rešenja tokom trajanja ugovora besplatno ustupa na korišćenje termo štampače i drugi prateći hardver – motalice, sekače, odlepljivače i dr. Korisniku se pruža i usluga besplatne migracije formata koje već koristi u novi softver za štampu
(Nice Label).

Održavanje ustupljenih uređaja je takođe o trošku Zebracon‑a – svi uređaji se redovno servisiraju i preventivno održavaju, a ako korisnik već poseduje neke štampače, postojeća flota uređaja se takođe uključuje u servisiranje pod istim uslovima. Zebracon obezbeđuje i dovoljan broj zamenskih uređaja (hot spare), a na posebno kritičnim mestima se takav uređaj ostavlja korisniku unapred, kako bi se vreme zastoja svelo na minimum. U ugovor je uključena i tehnička podrška – telefonska ili daljinska kroz Nice Label softver za štampu, prijem prijave kvara u roku od sat vremena i izlazak na teren u roku od četiri sata.

Korisnik usluge je sa svoje strane u obavezi da kompletan potrošni materijal nabavlja od Zebracon‑a koji vrši isporuku etiketa i ribona, kao i da od njih kupi licence za softver Nice Label koji se koristi za upravljanje štampom. Takođe, u slučaju povećanja obima posla, korisnik se obavezuje da dodatne štampače i ostalu opremu potraži od Zebracon‑a koji ih opet ustupa na korišćenje bez naknade. Reč je, dakle, o obostrano korisnom ugovoru kojim provajder usluge stiče sigurnog klijenta, dok klijent za uzvrat može da računa na optimizaciju troškova štampe, visok kvalitet odštampanih deklaracija, stalno praćenje i kontrolu rada uređaja, minimalne zastoje u radu i profesionalnu podršku.

I hardver i softver i tehnička podrška

Kompanija Zebracon je autorizovani diler i servis provajder za Printronix štampače. Printronix proizvodni program je fokusiran na industrijsku i back‑office štampu, a ovaj renomirani američki proizvođač je na globalnom nivou vodeći snabdevač enterprise rešenja u oblasti termalne i matrične štampe. Printronix štampače odlikuje robusnost i energetska efikasnost, kao i visok kvalitet i brzina štampe. Ovi štampači zadovoljavaju sve uslove štampanja deklaracija i bar kod nalepnica čak i u najzahtevnijim okruženjima, zbog čega ih je Zebracon i uvrstio u svoja rešenja za upravljanje štampom.

Sve ovo naravno nije dovoljno ako se u pozadini ne nalaze odgovarajući softverski alati za obradu onoga što treba odštampati. Pomenuti Nice Label je jedan od najboljih softverskih paketa za barkod označavanje, dizajn nalepnica i njihovu štampu.Ovaj softverski alat je namenjen najširem tržištu budući da pokriva potrebe manjih, srednjih i većih preduzeća, kao i da se koristi za sve od ručnog, pa do potpuno automatizovanog procesa
štampanja.

U zavisnosti od potreba korisnika, Nice Label je dostupan u tri različita paketa. Nice Label Designer je namenjen korisnicima koji štampaju nalepnice na određenim lokacijama uz stalno prisustvo osoblja koje nadgleda proces štampe. Nice Label Automation predstavlja jedinstven sistem za automatizaciju i optimizaciju štampe koji ubrzava proces štampanja uz minimizovanje greške nastale ljudskim faktorom. Za one koji zahtevaju adekvatnu kontrolu, tu je Nice Label Centralized Control koji obezbeđuje centralizovano praćenje i upravljanje štampanjem i etiketiranjem koji su neophodni u farmaceutskoj, medicinskoj i biotehnološkoj industriji, što je sve preduslov da bi se ispoštovala regulativa i usklađenost sa standardima bezbednosti i kvaliteta. Zebracon je jedini na tržištu Srbije koji ima status enterprise partnera kompanije Nice Label zbog čega je u stanju da odgovori na najkompleksnije zahteve klijenata.

www.zebracon.rs

Bojan Milosavljević

(Objavljeno u časopisu PC#207)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: