Komentar: Digitalizacija kao podrška održivom razvoju

Evropska komisija je usvojila „Ekonomsko‑investicioni plan za podršku Zapadnom Balkanu“ u kome je predviđeno 9 milijardi evra za za održivi … Continue reading Komentar: Digitalizacija kao podrška održivom razvoju