Prvi pogled: Gigabyte GeForce RTX 2070 WindForce – Zrak po zrak, slika

U­prkos činje­ni­ci da se ce­ne mo­de­la 2080, pa i 2070 čes­to gra­niče s kvar­tal­nim bu­dže­tom pro­sečne do­maće fa­mi­li­je, ne­što se … Continue reading Prvi pogled: Gigabyte GeForce RTX 2070 WindForce – Zrak po zrak, slika